SWEDEN GENEALOGY LOG CABIN

Genealogy Research Help In Sweden!

HOME | PRO RESEARCH | FORUM | LINKS | CONTACT

Genealogy Log Cabin:

How To Research
Find Resources
Genealogy Forum
Swedish Heritage
Build Family Website

American Dream: Oceanic 1899.

Log Cabin Family Photos:The Chilberg Cabin At Pleasant Ridge, SE Of La Conner In Skagit County, Washington.Irene Ware/Ahlberg Hollywood Filmstar With 29 Movies There.Andrew Wennerbom An Australian Rugby Legend.

Professional Genealogy & Family Research

Need professional help with your own genealogy research work? I can help you out here. Databases and other resources will help finding your answers. Contact Me.

Behöver du professionell hjälp med din egen släktforskning? Jag kan hjälpa er här. Databaser och andra resurser hjälper till att hitta svar på dina frågor. Kontakta Mig .

Log Cabin: The Liliequist/Friberg Family History

En släktforskning, som genom sju generationer leder till min farfars farfars farfars far kyrkvärden och bonden i Rocklänna by i Länna socken Pehr Andersson Friberg(1716-1765),som lett mig till kontakt med hans sonsons sonsons sonson köpmannen Olov Friberg(1920- ) från Eskilstuna. Släkten Liliequist och dess stamfader(sonson till Pehr Andersson Friberg) var torparen Pehr Pehrsson(1791-1874) i Källgården och Sanda i Vansö socken, utgör en gren av släkten Friberg från Länna socken i Södermanland. Släkten Fribergs stamfader Pehr Andersson Friberg och hans ättlingar arrenderade och brukade flera gårdar i Länna socken långt in på 1900-talet. Äldsta grenen utgöres av ättlingar till hans son torparen i Källstugan(som ägdes av släkten 1800-1866) i Länna socken Anders Friberg(1752-1823). En av ättlingarna är den ovan nämnde Olov Friberg. Av de mellersta grenarna vet jag inte allt. Hans son Daniel Persson Friberg(1760- ) flyttade 1786 till Torshälla socken(vidare forskning återstår). Yngsta mellersta grenen utgöres av ättlingar till bonden i Vältesta i Vansö socken Pehr Pehrsson Friberg(1762-1818). Dit hör jag själv. Skräddargesällen Jonas Petersson(1829- ? )(sonsons son till Pehr Andersson Friberg) tog 22/7 1848 efter- namnet Liljeqvist. Allra yngsta grenen från hans son Eric Pehrsson Friberg(1765-1798) dog ut med hans son Pehr Ericsson Friberg(1797-1863), bonde i Rocklänna by. Dock levde kvar i socknen ättlingar till hans tre döttrar. Detta arbete har bedrivits sedan 1970 som en fortsättning på min farfars, 1:e länsnotarien i Jönköpings län Eric Liliequist(1894-1972), intresse för genealogi.

I.1) ANDERS PERSSON NORRMAN, f 1689, d 28/12 1736 i Länna sn(" d: 28 Decemb: gl: förafsk: Sold: Anders Norrman 47 åhr"). Soldat i Södermanlands Regemente i Sörtorp i Norrlänna by. Bor från 1731 i Ronholmsnäs och från 1734 i Dammen. - G 28/12 1715 i Länna m dottern i Navarstorp ELISABETH PERSDOTTER, f 1693, d 28/6 1766 "af ålderdom 73 år gammal" i Lövlund i Länna sn. Föräldrar: bonden i Navars- torp i Länna sn Pehr Andersson o h h Brita Larsdotter(d 1731 i Navarstorp). Levde som "Modern Änkan" åtminstone från 1758 i Rocklänna hos sonen Pehr Friberg, och från 1765 i Lövlund hos dottern Brita Andersdotter (Norrman).(1)(2)(3)(4)(93)(94)(101)(131)

Barn:

II.a) PER (PETTER) (ANDERSSON) FRIBERG, f 1716, d. "49 år gammal" 26/10 1765 i Rocklänna i Länna sn, begr. 1/11 s.å. Kyrkvärd, salpetersjuderiverkmästare och bonde i Rocklänna 1/2 mantal efter svärfadern Daniel Jönsson, som brukat gården sedan åtminstone 1714. Han kallas vid giftermålet "drängen Pehr Andersson Friberg i Rocklänna", sedan alltid "Pehr Friberg". Föräldrar: Anders och hans hustru Elisabeth Pehrsdotter(f 1693, levde som änka i Rocklänna 1758). ("Vigda 1715 i Länna: 28 december Soldat Anders Norrman och Elisabeth Pärsdotter i Nafvarstorp). - G 19/10 1746 i Länna m dottern i Rocklänna KERSTIN (S T I N A) DANIELSDOTTER, f 17/12 1724 i Rocklänna, d 10/10 1782 i Rocklänna, begr. 13/10 s.å. Faddrar: befallningsman Petter Holmström, Lars Anders- son i Björktorp, drängen Pär Jonsson i Björktorp, Anders Rosells hustru i Stora Eksåg(i Härads sn), Eric Jönssons hustru i Lilla Åskärr, samt pigan Karin Andersdotter i Rocklänna. Föräldrar: bonden i Rocklänna Daniel Jönsson(f 1693, d 5/4 1766 "af ålderdom" i Rocklänna, begr. 13/4 s.å.) och hans hustru Anna Andersdotter(f 1690, d 4/7 1766 "af ålderdom 76 år gammal" i Rocklänna, begr. 6/7 s.å.).(1)(2)(3)(4)(5)(6)(81)(102)(132)

Barn:

III.1) ANNA ELISABETH (A N N A L I S A) PERSDOTTER FRIBERG, f 15/11 1747 i Rocklänna, d 10/10 1813 i Rocklänna. Bondehustru i Rocklänna. Se BILAGA 1.(1)(2)(3)

III.2) STINA PERSDOTTER FRIBERG, f 13/8 1750 i Rocklänna, d 8/3 1829 i Vretatorp i Länna sn. Bondehustru i Magsjötorp samt Vretatorp, bägge i Länna sn. Se BILAGA 2.(1)(2)(3)

III.3) ANDERS PERSSON FRIBERG, f 11/6 1752 i Rocklänna, döpt 14/6 s.å., d "kl. 10 e.m. af ålderdoms svaghet uti en ålder af 71 år" 23/11 1823 i Källstugan i Länna sn, begr. 30/11 s.å. Fadd- rar: Hans Jönsson i Stämtorp, Pehr Jonsson i Stämtorp, drängen Eric Andersson i Stora Åstorp(utfl. 1760 till Härads sn), Pähr Ståhlboms hustru i Stämtorp, Anders Anderssons hustru i Stämtorp, samt pigan Maja Andersdotter i (?). Grenadjär och torpare i Källstugan. Står från 1783 som drängen Anders Friberg, utfl. från Rocklänna som måg 1785 till Öråsen i Länna sn, utfl. 1790 till systern Stina Pehrsdotter Friberg i Vretatorp, utfl. 1800 till Källstugan, där han var torpare 1800-1823. 5/1 1800 köpte han Källstugan 1/8 mantal, som var i släktens ägo till 1866. Vid giftermålet var Anders Friberg "grenadier". Han kallas alltid Anders Friberg(aldrig Anders Persson). - G 27/12 1785 i Länna m pigan och dottern i Öråsen MARIA ANDERSDOTTER, f 13/3 1762 i Stämtorp i Länna sn, döpt 15/3 s.å., d 1/2 1837 i Källstugan "af Bröstsjukdom". Faddrar: Anders Hansson i Rock- länna, drängen Pehr Pehrsson i Stämtorp, hustrun Anna Larsdotter i Granängsstugan, samt hustrun Anna Andersdotter i Merlänna. Föräldrar: Anders Andersson(f 3/12 1734) och hans hustru Maria Hansdotter(f 1/4 1737) i Stämtorp(sedermera i Öråsen). Fanns före 1783 som piga i Rocklänna, utfl. 1784 till Åkers sn, infl. från Åkers sn 1785 till Öråsen.(1)(2)(3)(4)(7)(8)(9)

Barn:

IV.a) CLAES PETTER FRIBERG, f 1/3 1788 i Öråsen, döpt 5/3 s.å., d 21/2 1860 i Källstugan. Faddrar: (farbrodern) Eric Ericsson i Vretatorp, (farbrodern) Daniel Danielsson i Valnarstorp, (farbrodern) drängen Eric Friberg i Rocklänna, (fastern) hustrun Anna Lisa Pehrsdotter ibidem, (fastern) hustrun Stina Pehrsdotter i Vretatorp, samt(mostern) pigan Stina Andersdotter i Öråsen. Flyttade med familjen 1790 till Vretatorp, och 1800 till dett av familjen inköpta Källstugan, där han var torpare 1823-1860. Ögonsjukdom 1849 och sedan blind. - G 1812 i Länna m ANNA CATHARINA LINDQUIST, f 22/1 1790 i Mariefred, d 22/11 1854 i Källstugan. Infl. från Taxinge sn 1812 till Källstugan.(1)(2)(3)(4)(10)

Barn:

V.1) MARIA CHRISTINA FRIBERG, f 29/8 1813 i Källstugan, d 12/5 1869 i Klockartorp i Länna sn. Bondhustru i Klockartorp. Se BILAGA 4.(1)(2)(3)(4)

V.2) ANNA CHARLOTTA FRIBERG, f 10/9 1820 "kl. 10 e.m." i Källstugan, döpt 12/9 s.å., d 5/8 1826 i Källstugan "af Kikhosta", begr. 11/8 s.å. Faddrar: Jan Jansson i Vabro, (faderns kusin) drängen Pehr Ericsson(Friberg) i Rocklänna, (faderns kusin bonden Pehr Ericssons hustru) hustrun Maria Andersdotter ibidem, samt (sysslingen) dottern Cajsa Lotta Pehrsdotter(Friberg) ibidem.(1)(2)(3)

V.3) CARL PETTER FRIBERG, f 14/9 1827 i Källstugan, d 14/10 1890 i Vadsbro i Dunkers sn. Faddrar: Öråsen Erik Åberg, Källdalen drängen Eric Pehrsson, ibidem hustrun Cathrina Andersdotter, samt Rocklänna pigan Stina Pehrsdotter. Utfl. från Källstugan 24/10 1847 till Åkers sn, Dömdes 26/10 1847 vid Åkers Härads Hösttting till "fängelse vid vatten och bröd" för "olofligt tillgrepp af ett fickur". Hemmansägare(torpare) i Källstugan 1860-1866. Utfl. med familjen 28/8 1866 till Dunkers sn. Infl. 4/9 1866 från Länna sn till Bastbråten i Dunkers sn(6 manliga och 4 kvinnliga personer). Fanns 1871 som inhyses gårdssnickare i Vadsbro i Dunkers sn. - G 28/12 1850("lysning 6/12 1850") i Länna m pigan vid Länna Bruk ANNA CATHARINA CARLSDOTTER, f 11/2 1830 i Bränntomten i Åkers sn, d 2/8 1902 i Stora Dal fattighuset i Dunkers sn. Infl. från Åkers sn som piga 1846 till Klockarttorp i Länna sn, utfl. 1848 till Källstugan, utfl. 1849 till Länna Bruk, utfl. 1850 som hustru till Källstugan. Utfl. från Vadsbro som hushållerska 1901 till Pumpdal i Dunkers sn, utfl. 1902 till Stora Dal fattighuset. Föräldrar: statdrängen i Bränntomten i Åkers sn Carl Nilsson(f 11/9 1801 i Lövbråten i Åkers sn) och hans hustru Catharina Pehrsdotter(f 11/5 1804 i Gåsinge sn).(1)(2)(3)(4)(11)(12)(13)

Barn:

VI.a) CARL JOHAN FRIBERG, f 27/2 1851 i Källstugan, döpt 1/3 s.å., d 28/6 1881 i Länna Bruk. Utfl. från Källstugan 7/1 1865 till Barva sn, infl. från Barva sn 7/11 1866 till Bastbråten i Dunkers sn. Fanns 1871 som dräng i Adamsberg i Dunkers sn, utfl. 1871 till Gröndal i Dunkers sn, utfl. 25/10 1877 till Länna sn, infl. november 1877 från Dunkers sn som stalldräng till Länna Bruk.(1)(2)(3)(11)(12)

VI.b) ERIC GUSTAF FRIBERG, f 17/4 1853 i Källstugan, döpt 24/4 s.å., levde 1884 i Vadsbro sn. Fanns som dräng 1871 i Lötha i Dunkers sn, utfl. 1873 till Kulla i Dunkers sn, utfl. 1876 till Kulla "Comministerboställe" i Dunkers sn, utfl. 25/10 1879 till Floda sn. Infl. från Floda sn som dräng 1882 till Lundby i Dunkers sn, utfl. 1884 till Vadsbro sn.(1)(2)(11)12)

VI.c) ANNA LOVISA FRIBERG, f 24/5 1854 i Källstugan, d 4/9 1854 i Källstugan.(1)(2)(3)

VI.d) EMMA CHARLOTTA FRIBERG, f 25/11 1855 i Källstugan, döpt 2/12 s.å., levde 1872 i Ärla sn. Utfl. från Vadsbro som piga 1871 till Byrilstorp i Dunkers sn, utfl. 25/10 1872 till Ärla sn.(1)(2)(11)(12)

VI.e) ERICA WILHELMINA FRIBERG, f 27/2 1858 i Källstugan, döpt 7/3 s.å., levde som dränghustru 1912 i Röhl i Dunkers sn. Se BILAGA 5.(1)(2)(11)(12)

VI.f) FRANS OSCAR FRIBERG, f 29/8 1859 i Källstugan, döpt 5/9 s.å., levde 1886 i Lilla Mellösa sn. Utfl. från Vadsbro som dräng 1878 till Gröndal, utfl. 26/9 1879 till Hyltinge sn. Fanns som dräng 1881 i Sörtorp i Dunkers sn, utfl. 16/3 1885 till Lilla Malma sn. Infl. 16/11 1885 till(folie 169) i Lilla Malma sn som dräng från Dunkers sn, utfl 1885 till Skräddartorp i Lilla Malma sn, utfl. 11/11 1886 till Lilla Mellösa sn.(1)(2)(11)(12)(14)

VI.g) A X E L WILHELM FRIBERG, f 3/6 1861 i Källstugan, d 1941 i Fors församling i Eskilstuna, begr. i Barva sn. Flyttade med familjen 4/9 1866 till Bastbråten i Dunkers sn, samt till Vadsbro i samma sn. Utfl. 25/10 1876 till Länna sn. Infl. från Dunkers sn 17/11 1876 som dräng till Biarhäll i Länna sn, utfl. 24/10 1878 till Dunkers sn. Infl. från Länna sn som dräng 2/11 1878 till Kulla i Dunkers sn, utfl. som rättare 1880 till Vadsbro rotestuga Hagstugan No 449 i Dunkers sn. Från 1881 soldat där. Hela familjen utfl. 6/3 1901 till Klosters sn(numera i Eskilstuna). "Betyg af blifve soldat 28/4 1880". Soldat i Dunkers sn 1880-1901. - G 28/10 1882 i Dunker("lyst för äktenskap första gången 17/9 1882") m C L A R A MATHILDA ERICSSON, f 4/5 1863 i Lilla Malma sn, d 1939, begr. i Barva sn. Infl. från Lilla Malma sn 1/11 1882 till Vadsbro rotestuga No 449 i Dunkers sn.(1)(2)(11)(12)(15)

Barn:

VII.1) I D A MATHILDA FRIBERG, f 3/9 1883 i Vadsbro rotestuga Hagstugan No 449, d 1958, begr. i Barva sn. Utfl. 23/1 1899 till Lilla Malma sn. Hon flyttade 1902 till Finland. - G m HJALMAR PIHLSTRÖM, direktör i Finland. De var barnlösa.(1)(2)(11)(12)(15)

VII.2) CARL G U N N A R FRIBERG, f 24/5 1886 i Vadsbro rotestuga Hagstugan No 449, d 1961. Utfl. 19/11 1899 till Ärla sn. Infl. från Ärla sn som dräng 20/11 1900 till Lundby i Dunkers sn, utfl. 1903 till Stora Dal Trädgårdsstugan i Dunkers sn, utfl. 1905 till Altnäs i Dunkers sn, utfl. 26/10 1906 till Kungl. Lifg. t. hästt i Stockholm. Byggnadsarbetare i Stockholm och Oxelösund. Var gift två gånger(andra gången med JENNY). Barnlös.(1)(2)(11)(12)(15)

VII.3) AXEL WILHELM G O T T F R I D FRIBERG, f 8/12 1887 i Vadsbro rotestuga Hagstugan No 449, Dunkers sn, d 27/12 1972 i Sparreholm. Utfl. som dräng 1901 till Stora Dal i Dunkers sn, utfl. 1/11 1901 till Kvattala i Dunkers sn, utfl. 1902 till Altnäs i Dunkers sn, utfl. 24/10 1905 till Länna sn. Infl. från Länna sn som dräng 2/2 1906 till Alm i Dunkers sn, utfl. 6/4 1909 till Helgesta sn. "Uppskof med Värnplikt 1908". " Frikallad". Bosatt senare i bl.a. Vårdinge, Lerbo och Mellösa. Kyrkobokförd i Helgesta-Hyltinge sn, Flens kommun, Södermanlands län. Bostadsadress vid sin död: Åsenhemmet, 640 34 Sparreholm(personnummer: 18871208-1630). - G 1909(sannolikt i Helgesta; "Lysning i mars 1909") m ELIN GUSTAFSSON, d 18/8 1954.(1)(2)(11)(12)(15)(110)

Barn:

VIII.a) SVEN FRIBERG. - G och bosatt i Stockholm.(1)(2)(11)(12)(15)

VIII.b) OLOV FRIBERG. Adress: Nygatan 24, Sparreholm. - G.(1)(2)(11)(12)(15)(34)

Barn:

IX.1) NILS THEODOR I N G V A R FRIBERG, f 26/10 1933 i Helgesta sn, Södermanlands län, d 25/8 1975. Musiker. Bostadsadress vid sin död: Sågareg 2, 611 00 Nyköping(personnummer: 19331026-1650). Kyrkobkförd i Kristinehamn, Kristinehamns kommun, Värmlands län. Mantalsskriven(1974) i Sankt Nicolai, Nyköpings kommun, Södermanlands län. - G 22/6 1957 m NN. Hade en son.(1)(2)(11)(12)(15)(110)

Barn:

X.a) Son FRIBERG.(15)

VIII.c) BIRGER FRIBERG, f 7/8 1916. Bosatt i Nacka. - G m ANN-MARIE.(1)(2)(11)(12)(15)

VIII.d) ANN-BRITT FRIBERG.(1)(2)(11)(12)(15)

VII.4) JOHAN ALFRED FRIBERG, f 14/4 1890 i Vadsbro rotestuga Hagstugan No 449, d 7/4 1891 i Hagstugan.(1)(2)(11)(12)

VII.5) W E N D L A CHRISTINA FRIBERG, f 25/7 1893 i Vadsbro rotestuga Hagstugan No 449, död. - G m THUNBERG. Barnlös.(1)(2)(11)(12)(15)

VII.6) C A R L JOHAN FRIBERG, f 7/8 1897 i Vadsbro rotestuga Hagstugan No 449, Dunker sn, d 29/4 1988 i Fors församling, Eskilstuna(personnummer: 18970807-1650), bosatt i Eskilstuna. Flyttade med familjen 6/3 1901 till Klosters socken(numera församling i Eskilstuna). Lantbrukare i Källudden i Barva sn 1928-1942. Bosatt på Eskilsgatan 33 i Eskilstuna. Kyrkobokförd(1986) i Fors, Eskilstuna kommun, Södermanlands län. Mantalsskriven(1986) på samma ort. Bostadsadress vid sin död: Källg 8, v, 632 26 Eskilstuna. - G 14/3 1920 i Barva m dottern i Källudden C A R I N CHARLOTTA JANSSON, f 12/9 1900 i Källudden, d 28/3 1942 i Källudden, begr. i Barva sn.(Foto av deras gravar finns). Föräldrar: Lantbrukaren i Källudden J o h a n Fredrik Jansson, d 1945, och hans hustru Augusta Malmgren, f 1865, d 1929.(1)(2)(11)(12)(15)(16)(110)

Barn:

VIII.a) KARL O L O V ARNE FRIBERG, f 17/4 1920 i Källudden. Köpman i Eskilstuna. Möbelvaruhandlare i Sundtorp i Gillberga sn söder om Eskilstuna. Hade förut även affär inne i Eskilstuna. Adress: Nyforsgatan 38 A, Eskilstuna. - G 23/1 1944 i Klosters församling i Eskilstuna m KERSTIN HAGSTRÖM, f 23/6 1923 i Köping. Föräldrar: lantbrukaren i Jäder sn Karl R a g n a r Hagström och hans hustru E s t e r Albertina Höglund. (1)(2)(11)(12)(15)(16)

Barn:

IX.1) KERSTIN M A R G E R E T H E FRIBERG, f 7/7 1944 i Klosters församling i Eskilstuna. Se BILAGA 7. (1)(2)(11)(12)(15)(16)

VII.7) G U S T A F LEONARD FRIBERG, f 13/2 1900 i Vadsbro rotestuga Hagstugan No 449, Dunkers sn, d 7/1 1978 i Klosters församling, Eskilstuna(personnummer: 19000213-1654). Flyttade med familjen 6/3 1901 till Klosters sn(numera i Eskilstuna). Frånskild 27/7 1942. Kyrkobokförd(1977) i Kloster, Eskilstuna kommun, Södermanlands län. Mantalsskriven(1977) på samma ort. Bostadsadress vid sin död: K Hovbergsg 31B, 633 53 Eskilstuna. - G .(1)(2)(11)(12)(15)(110)

Barn:

VIII.a) GUN FRIBERG. Är sannolikt: G U N ELLEN ANDERSSON, f 3/10 1938 i Klosters församling, Eskilstuna, Södermanlands län, d 19/11 1997 i Mariefred, Strängnäs kommun(Personnummer: 19381003-1603). Folkbokförd i Mariefred, Strängnäs kn, Södermanlands län. Gift kvinna 1/6 1957. Bostadsadress vid sin död: Nyg 5 A, 647 30 Mariefred. - G m ANDERSSON. Bosatta i Östersund.(15)(110)

VII.8) KLARA O T T I L I A FRIBERG, f 7/7 1902 i Klosters församling(numera i Eskilstuna), död. Se BILAGA 6.(1)(2)(11)(12)(15)

VI.h) ANNA AMANDA FRIBERG, f 3/4 1863 i Källstugan, d 11/4 1888 i Vadsbro. Utfl. från Källstugan 28/8 1866 till Dunkers sn. "Ofärdig".(1)(2)(11)(12)

VI.i) ROBERT LEONARD FRIBERG, f 17/7 1864 i Källstugan, levde 1886 i Stockholm. Utflyttade från Vadsbro som dräng 1881 till Johannisnäs i Dunkers sn, utfl. 1882 till Nydal i Dunkers sn, utfl. 1885 till Lötha i Dunkers sn, utfl. 29/9 1886 till Stockholm. "Betyg om andra beväringsmötet ankommit hit 12/10 1886".(1)(2)(11)(12)

VI.j) ADOLPH FREDRIC FRIBERG, f 7/1 1866 i Källstugan, levde som dräng 1889 i Ärla sn. Flyttade med familjen 4/9 1866 till Bastbråten i Dunkers sn och sedan till Vadsbro i samma sn. Utfl. som dräng 1880 till Altnäs i Dunkers sn, utfl. 1884 till Vadsbro i Dunkers sn. Flyttade inom Vadsbro 2/10 1889. Utfl. 24/10 1889 till Ärla sn. "Inskriven No 143 värnpliktig 1887". - G 1:o 26/9 1885 i Dunkers sn("Lysning för äktenskap med pigan Emma Magnusson i Alm den 23 augusti 1885") m pigan i Alm i Dunkers sn EMMA MAGNUSSON, d. Barnlösa. - G 2:o 27/10 1888 i Dunkers sn("Lyses med Carolina Jansson den 16 september 1888") m CAROLINA JANSSON, f 20/6 1859 i Stigtomta sn. Infl. från Råby-Rönö sn 8/11 1887 till Vadsbro i Dun-kers sn. Hon medförde ett oäkta barn.(1)(2)(11)(12)

Barn:

VII.1) JOHAN THEODOR FRIBERG(oäkta barn), f 8/1 1882 i Stigtomta sn. Utfl. med föräldrarna 24/10 1889 till Ärla sn.(1)(2)(11)(12)

VII.2) KNUT FREDRIK FRIBERG, f 8/8 1889 i Dunkers sn, Södermanlands län, d 10/3 1980 i Knislinge, Östra Göinge kommun, Kristinstads län(personnummer: 18890808-1659. Utfl. med föräldrarna 24/10 1889 till Ärla sn. Kyrkobokförd(1977) i Hjärsås, Östra Göinge Kommun, Kristianstads län. Mantalsskriven(1977) på samma ort. Bostadsadress vid sin död: Solhällan, 289 00 Knislinge. G m NN, d 13/11 1966.(1)(2)(11)(12)(110)

VI.k) PEHR AUGUST FRIBERG, f 4/5 1869 i Dunkers sn, d 22/8 1871 i Vadsbro.(1)(2)(11)(12)

VI.l) LOVISA AUGUSTA FRIBERG, f 11/10 1872 i Vadsbro, levde 1891 i Tuna sn. Utfl. från Vadsbro 24/10 1888 till Lilla Malma sn. Infl. från Dunkers sn som piga 6/11 1888 till Hosjö No 1(1/2 mantal) i Lilla Malma sn, utfl. 24/10 1889 till Dunkers sn. Infl. från Lilla Malma sn som piga 9/11 1889 till Vadsbro i Dunkers sn, utfl. 24/10 1891 till Tuna sn.(1)(2)(11)(12)(14)

IV.b) ANDERS FRIBERG, f 20/3 1790 i Vretatorp, döpt 23/3 s.å., d 4/1 1791 i Vretatorp. Faddrar: Eric Andersson i Rönnholmstorp, drängen Pehr Nilsson i Vretatorp, hustrun Stina Ersdotter i Rönnholmstorp, samt pigan Cathrina Andersdotter i Öråsen.(1)(2)(3)

III.4) PEHR PEHRSSON FRIBERG, f 7/8 1754 i Rocklänna, döpt 9/8 s.å., d 26/6 1755 i Rocklänna, begr. 29/6 s.å. Faddrar: klockaren Johan Gellius, drängen Eric Ericsson i Gillsgården, Comministern Anders Gellii hustru, samt pigan Catharina Jonsdotter i Rocklänna.(1)(2)(3)

III.5) MARIA PEHRSDOTTER FRIBERG, f 28/5 1758 i Rocklänna, d 18/4 1829 i Lidökna i Länna sn. Bondehustru i Valnarstorp i Länna sn. Från henne släkten Wallin. Se BILAGA 3.(1)(2)(3)

III.6) DANIEL PEHRSSON FRIBERG, f 28/3 1760 i Rocklänna No 2, döpt 4/4 s.å., levde 1786 som dräng i Torshälla sn. Faddrar: Eric Pehrsson, Anders Hansson i Rocklänna, Olof Bengtsson i Stavtorp, hustrun Anna Andersdotter i Stora Åskärr, hustrun Greta Svensdotter i Stämtorp, samt hustrun Kerstin Andersdotter i Rocklänna. Utfl. från Rocklänna som dräng 1779 till Stämtorp i Länna sn, utfl. som dräng 1781 till Lugnet i Toresunds sn. Infl. som dräng 1784 från Kjula sn till systern Maria i Valnarstorp, utfl. 1786 till Torshälla sn.(1)(2)(5)

III.7) PEHR PEHRSSON FRIBERG, f 12/5 1762 i Rocklänna, döpt 13/6 s.å., d 20/1 1818 i Sanda, Vansö. Bonde i Vältesta och Sanda i Vansö sn. Faddrar: klockaren Pehr Sätterberg, drängen(kusinen) Olof Ericsson i Rocklänna, hustrun(mormodern) Anna Andersdotter i Rocklänna, samt pigan(fastern) Ingrid Andersdotter i Rocklänna. Står från 1783 som drängen Pehr Pehrsson. Utfl. från Rocklänna som måg 1785 till Stora Eksåg i Härads sn, utfl. 1793 som bonde till Vältesta i Vansö sn, utfl. 1800 som inhyses änkling till Järpeberg i Barva sn, utfl. 1803 till Björkudden i Barva sn. Utfl. 1806 till "Wansö" sn. Kallas ännu 1792 Pehr Pehrsson Friberg, därefter alltid Pehr Pehrsson. - G 1:o 5/10 1786("5/10 1786 vigdes sonen Pär Pärsson Friberg från Rocklänna med dottern Anna Pärsdotter i Stora Eksåg) i Barva m ANNA PEHRSDOTTER, f 1765, d 24/4 1796 "af slag" i Vältesta. Föräldrar: gästgivaren i Stora Eksåg Pehr Andersson(f 1731, d 1791 i Stora Eksåg) o h h Anna Jonsdotter(f 20/8 1735, d 13/9 1795 i Vältesta "af Bröstvärk 60 år gammal", dit hon flyttade från Stora Eksåg 1794). - G 2:o m KERSTIN ANDERSDOTTER, f 6/6 1765. De hade inga barn tillsammans.(1)(2)(18)(19)(20)(21) (23)(26)(103)(128)(129)(130)

Barn:

IV.a) CHRISTINA(S T I N A) PEHRSDOTTER, f 6/9 1787 i Stora Eksåg, d 15/11 1868 i Merlänna fattighus i Länna sn. Soldathustru i No 688 Ängstorp i Länna sn. Se BILAGA 8.(1)(2)(18)(19)(20)(21)(23)(26)

IV.b) ANNA MARIA PEHRSDOTTER, f 19/6 1789 i Stora Eksåg, d 5/10 1856 i Skäggesta soldattorp No 994 i Överselö sn. Korpralshustru i Skäggesta soldattorp No 994 i Överselö sn. Se BILAGA 9.(1)(2)(18)(19) (20)(21)(22)(23)(24)(25)(26)

IV.c) PEHR PEHRSSON, f 26/9 1791 i Stora Eksåg, döpt 29/9 s.å., d 19/2 1874 i Strand i Vansö sn. Bonde i Källgården i Vansö sn. Faddrar: (farbrodern) Anders Friberg i Vretatorp i Länna sn, (farbrodern) Eric Friberg i Rocklänna i Länna sn, (fastern) hustrun Anna Lisa Pärsdotter i Rocklänna i Länna sn, samt Brita Stina Pärsdotter i Eksåg(pigan Brita S. Pärsdotter i Stora Eksåg, f 6/3 1772). Utfl. med familjen 1793 till Vältesta i Vansö sn, utfl. med familjen 1800 till Järpeberg i Barva sn, utfl. med fadern 1803 till Björkudden i Barva sn. Utfl. 1805 som gossen till Snytberga i Härads sn, utfl. 1806 "med attest" till Vansö sn. Infl. från Härads sn 1806 som tjänstegosse till Vältesta i Vansö sn, utfl. 1807 som dräng till Ympartorp i Vansö sn, utfl. som dräng 1808 till Eneby No 4 i Vansö sn, utfl. 1814 som dräng till Helleby Prästgård i Vansö sn. Fanns 1816 som dräng i Vansö prästgård, utfl. 1816 till Källgården i Vansö sn som måg. Bonde i Källgården 3/8 mantal under Bergshammar i Vansö sn efter svärfadern Jonas Ericsson 1819-1835. Utfl. med familjen som dräng 1835 till Stenby No 3 i Fogdö sn, utfl. som statdräng 1838 till Björktorp i Vansö sn, utfl. 1840 till Söder-Årby i Vansö sn, utfl. 1841 till Strand på Sanda ägor i Vansö sn, där han var torpare. Anmärkning: "utfattiga". - G 16/11 1816 i Vansö m dottern i Källgården MARIA JONSDOTTER, f 26/2 1792 i Vältesta i Vansö sn, d 25/1 1870 i Strand i Vansö sn. Faddrar: Erik Andersson i Sörårby, drängen Eric Ericsson i Runholm, hustrun Anna Ericsdotter ibidem, samt pigan Anna Olofsdotter i (?). Föräldrar: bonden i Vältesta och Källgården Jonas Ericsson(f 18/4 1762, d 9/1 1819 i Källgården) o h h Maria Olofsdotter(f 3/3 1769 i Hagstugan i Vansö sn, d 29/2 1799 i Hovgården i Vansö sn).(1)(2)(18)(19)(20)(21)(23)(26)(27)(29)(39)(41)(104)

Barn:

V.1) ANNA BRITA PEHRSDOTTER, f 29/10 1817 i Källgården, döpt 30/10 s.å., levde 1838 i Stockholm. Faddrar: bonden Eric Jonsson i Hyvena, Anders Olssons hustru Brita Ersdotter i Prästgården, (morbrodern) sonen Eric Jonsson i Källgården, samt dottern Brita Andersdotter i Sanda. Utfl. från Källgården som piga 1835 till Roteby No 2 i Vansö sn, utfl. 1837 till Roteby No 3 i Vansö sn, utfl. 1838 till Stockholm.(1)(2)(18)(19)(20)(21)(23)(26)

V.2) PEHR ERIC PETTERSSON, f 30/11 1819 i Källgården i Vansö sn, döpt 1/12 s.å., d 13/4 1897 i Strängnäs. Skeppare och jordägare i Strängnäs. Faddrar: arrendatorn Anders Olsson i Prästgården, drängen Eric Pehrsson i Hellby, Eric Jonssons hustru Anna Cajsa Jonsdotter i Vältesta, samt (fastern) pigan Cajsa Pehrsdotter i Brunna i Härads sn. Utfl. från Källgården som dräng 1835 till Vältesta No 2 i Vansö sn, utfl. 1837 till Elma No 5 i Vansö sn, utfl. 1844 till Strängnäs(sannolikt Strängnäs landsförsamling). Infl. 11/11 1844 från Vansö sn till Eldsund Uppgården 1 mantal i Strängnäs landsförsamling som dräng, utfl. 28/11 1845 till Eldsund No 4 1 mantal i Strängnäs landsförsamling, utfl. 1846 till Strängnäs stadsförsamling. Infl. 1846 från Eldsund som skeppare till(brodern Anders Petterssons gård) gård No 119 i Strängnäs stadsförsamling, utfl. 1847 till gård No 23 i Strängnäs stadsförsamling(som han ägde 1847-1849), utfl. 1849 till gård No 7 i Strängnäs stadsförsamling(som han ägde till hälften 1849-1856). utfl. 1856 till gård No 69 i Strängnäs stadsförsamling(som han ägde 1856-1861), utfl. 1861 till gård No 103(som han ägde 1861-1867), utfl. 1867 till gård No 132 i Strängnäs stadsförsamling(som han ägde 1867-1873), då "Strängnäs stad inköpte år 1873 skeppare P.E. Petterssons gård(No 132), då fattighuset hade nedbrunnit vid 1871 års brand i staden".). Utfl. 1873 till gård No 12 i Strängnäs stadsförsamling, utfl. 1876 till gård No 33a, utfl. 1883 till gård No 35 i Strängnäs stadsförsamling, utfl. 1886 till gård No 99 i Strängnäs stadsförsamling, utfl. 1888 till gård No 128, där familjen levde 1890. - G 27/12 1846 i Strängnäs stadsförsamling m pigan i gård No 119 ANNA CHARLOTTA JONSDOTTER, f 23/3 1825 i Frölunda i Stenkvista sn, d 18/2 1889 i gård No 128 i Strängnäs stadsförsamling. Föräldrar: bonden i Frölunda Jonas Jonsson(f 6/3 1780 i Stenkvista sn) o h h Maja Olsdotter(f 23/1 1788 i Stenkvista sn). Infl. från Vansö sn som piga 6/11 1846 till gård No 119 i Strängnäs stadsförsamling. "Äktenskapslysning 1:a gången 22/11 1846"). (1)(2)(18)(19)(20) (21)(23)(26)(27)(30)(32)(33)(39)(40)(41)(42)(43)(44)(45)(105)

Barn:

VI.a) PEHR JOHAN ALFRED PETTERSSON, f 14/5 1848 i gård No 23 i Strängnäs, d 23/10 1848 i gård No 23. (1)(2)(18)(19) (20)(21)(23)(26)(27)(30)

VI.b) CARL OSCAR PETTERSSON, f 18/8 1849 i gård No 23 i Strängnäs, d 25/4 1853 i gård No 7.(1)(2)(18) (19)(20)(21)(23)(26)(27)(30)

VI.c) CHARLOTTA ALBERTINA(L O T T E N) PETTERSSON, f 18/3 1852 i gård No 7 i Strängnäs, levde 1924 i Stockholm. Började i skolan 1858. Utfl. från gård No 132 28/9 1872 till Jacobs församling i Stockholm. Infl. från Jacobs församling i Stockholm 19/11 1881 till gård No 33a i Strängnäs stadsförsamling, utfl. 6/11 1883 till Klara församling i Stockholm. Fanns år 1900 bosatt som piga hos sin faster änkan Johanna Liljeqvist (född Forsblom) i Nannylund(Djurgården intill Gröna Lund) i Kungliga Lifgardets till häst församling i Stockholm. In 24/3 1914 från rote 7(Jakobsroten). Bostadsadress då: Rosenlunds ålderdomshem(kv. Wattenpasset 1). Ensamstående och ogift. Ut 1916(kvarstår i fastigheten). "Lotten levde ännu 1924 på något ålderdomshem i Stockholm").(1)(2)(18)(19)(20)(21)(23)(26)(27)(30)(36)(40) (42)(43)(46)(120)

VI.d) O S C A R THEODOR PETTERSSON, f 11/5 1854 i gård No 7 i Strängnäs. Tillhör registret "efterförda". Inneboende/anställd utan familj. Matros. In 1883(kvarstår i fastigheten). Ut 1885(till bilagan). Uppgift om hushållsföreståndare: Efterförda sjömän 1884. "Oscar, som hade varit styrman, fanns år 1924 på sjömanshuset i Stockholm, och avled 1927". Började i skolan "Elem. Lärov. 1861". Kallas från 1873 för sjöman. Utfl. från gård No 12 1880 till("personer som lemnat församlingen 1880 utan betyg"), samt står från 1884 som("utan bestemd bostad"), utfl. 1886 till föräldrarna i gård No 99 i Strängnäs stadsförsamling, utfl. med dem 1888 till gård No 128 i Strängnäs stadsförsamling, där han levde ännu 1890.(1)(2)(18)(19)(20)(21)(23)(26)(27)(30)(37)(40)(42)(43)(110)

VI.e) GUSTAF HERMAN PETTERSSON, f 17/1 1858 i gård No 69 i Strängnäs, d 12/5 1858 i gård No 69.(1)(2) (18)(19)(20) (21)(23)(26)(27)(30)

VI.f) CHRISTINA M A T H I L D A PETERSSON, f 7/7 1859 i gård No 69 i Strängnäs, d 1915 i Amerika. Utfl. 30/11 1876 från gård No 33a till St. Jacobs församling i Stockholm. Infl. från Stockholm 16/11 1878 till gård No 33a i Strängnäs stadsförsamling. Anmärkning(1876-1880) "Elem.". Utfl. från gård No 33a 30/11 1880 till N. Amerika. "Hon emigrerade tidigt till Amerika, där hon dog 1915".(1)(2)(18)(19)(20)(21)(23) (26)(27)(30)(38)(40)(42)(43)

VI.g) ERIK A X E L VILHELM LILJEQVIST, f 29/10 1861 i gård No 69 i Strängnäs, d 19/4 1936 i Göteborg. Apotekare i Marstrand, Strömsholm och Eskilstuna. Efter att ha genomgått sex klasser av Strängnäs högre elementarläroverk(började enligt husförhörslängden i "Elem. Lärov. 1871") blev han 3/10 1877 antagen till elev å apoteket Nordstjärnan i Stockholm(utflyttade från gård No. 69 1861 med familjen till gård No. 103 i Strängnäs stadsförsamling, utfl. 1867 med familjen till gård No. 132 där, utfl. med familjen 1873 till gård No. 12 där, utfl. med familjen 1876 till gård No. 33a där, utfl. 26/10 1877 till Adolf Fredriks församling i Stockholm), där han 24/9 1881 avlade farmacie studiosiexamen. Tjänstgjorde därefter å apoteket Nordstjärnan i Stockholm från 24/9 1881 till 15/8 1882, samt från 1/10 1884 till 5/12 1886, å apoteket i Mariefred från 1/9 1882 till 30/4 1884, å apoteket i Simrishamn från 19/5 1884 till 20/9 1884, å apoteket Enhörningen i Göteborg från 14/12 1886 till 8/6 1888 och från 4/8 1888 till 6/9 1888 samt från 2/1 1889 till 31/1 1889, å apoteket i Marstrand från 7/2 1889 till 25/9 1889 och från 20/5 1890 till 25/9 1890. Inskrevs hösten 1889 vid farmaceutiska institutet, där han avlade apotekarexamen 19/5 1891. Tjänstgjorde därefter å apoteket i Marstrand från 25/5 1891 till 30/9 1891, å apoteket Lejonet i Göteborg från 1/10 1891 till 27/2 1892 samt från 11/5 1898 till 30/9 1899, å apoteket Hjorten i Göteborg från 27/2 1892 till 15/10 1892, å apoteket Lejonet i Landskrona från 16/10 1892 till 12/6 1896 och från 13/6 1896 till 15/8 1897, å apoteket Svanen i Göteborg från 15/8 1897 till 10/5 1898, å apoteket i Askersund från 5/10 1899 till 28/11 1899, å apoteket Enhörningen i Göteborg från 29/11 1899 till 29/1 1904, samt å apoteket Ängeln i Stockholm från 1/12 1906 till 25/1 1907. Erhöll privilegium å apoteket i Strömsholm 29/1 1904, men avsade sig detsamma 1906. Tilldelades privilegium å apoteket i Marstrand 25/1 1907 och innehade detta till 4/6 1920, då han erhöll transport till apoteket Kronan i Eskilstuna. Under sin Vistelse i Marstrand var han ledamot av stadsfullmäktige samt revisor och suppleant i hälsovårdsnämnden, huvudman i Marstrands sparbank samt styrelsemedlem i aktiebolaget Marstrands badinrättning. Under sin konditionstid var han några år styrelsemedlem i farmaceuternas understödskassa för sjukdoms- och olycksfall. - G. 1:o lördagen 1/4 1893 m L Y D I A JOSEFINA LJUNGGREN, f tisdagen den 20/6 1865 i Helsingborg, d lördagen den 23/12 1916 i Marstrand. Föräldrar: kantorn och klockaren Lars Ljunggren o h h Jubelina Killberg. De hade en son. - G 2:o tisdagen den 26/8 1919 med A N N A VIRGINIA CARLSSON, f 8/9 1876, d 31/8 1941 i Göteborg(då bosatt å Humlegårdsgatan 13 i Göteborg) och begr. 5/9 s.å. i Örgryte gamla kyrka. Föräldrar: Anders Carlsson o h h Beata Christina Andersson, vilka senare tog sig efternamnet Reyman. Barnlösa.(1)(2)(18)(19)(20)(21)(23)(26)(27)(30)(40) (41)(42)(43)(47)(48)(49)(50)(51)(52)(106)

Son i 1:a giftet:

VII.1) KNUT E R I C LILIEQUIST, f 13/1 1894 i Landskrona, Malmöhus län, d 28/7(död 29/7 enligt Sveriges Dödbok 1950-1999) 1972 i Sofia församling, Jönköping, Jönköpings län(Personnummer: 18940113-2676). Kyrkobokförd i Sofia Jönköpings, Jönköpings kommun, Jönköpings län. Bostadsadress vid sin död: Drottningg 5A, 552 64 Jönköping. 1ste länsnotarie i Jönköpings län.Studentexamen i Lund 18/6 1915, jur. kand. i Stockholm 31/1 1921, därefter tingstjänstgöring i Bollnäs, Östbo och Västbo samt Björkekind 1921-23(e.o. notarie i Svea Hovrätt februari 1921 och i Göta Hovrätt januari 1922; t.f. domhavande under åren 1922-23 sammanlagt 3 månader och 20 dagar och har därunder förrättat 4 allmänna tingssammanträden). Tt.f. extra länsnotarie i Västmanlands län fr.o.m. 26/10 1923. Lagfaren ledamot i inskrivningsnämnden 1924. Landskanslist i Västmanlands län fr.o.m. 1/11 1925. T.f. extra länsnotarie i Västmanlands län fr.o.m. 24/11 1930. Länsnotarie i Jönköpings län 5/1 1934, t.f. länsassessor i Jönköpings län 9/2 1940. Förste länsnotarie i Jönköpings län 1934-60. Han var allmänt ombud i Nässjö sparbank åren 1938-40 samt 1944-48. - G 1:o 17/4 1922 m A S T R I D SOFIA AMALIA STAGH, f 16/8 1895 i Bollnäs, d 18/9 1952 i Jönköping, begr. 23/9 "kl 14.00". Anställd på televerket. Föräldrar: överlantmätaren i Uppsala län Johan B i r g e r Andersson Stagh(f 8/8 1857 i Lidköping, d 29/3 1939 i Stockholm) o Agnes Sofia Elisabeth (L i s a) Skårman(f 9/9 1861 i Böne sn i Västergötland, d 4/7 1951; hennes mormors morfars farmors mormors mormors farfar var konung Gustaf I Eriksson Vasa). - G 2:o 2/12 1953 i Jönköping m A I N A ELISABETH ERIKSSON, f 31/1 1909 i Borg, Östergötlands län, d 22/5(död 23/5 1983 enligt Sveriges Dödbok 1950-1999) 1983 i Sofia församling, Jönköping, Jönköpings län(Personnummer: 19090131-2447). Kyrkobokförd(1970) i Sofia Jönköpings, Jönköpings kommun, Jönköpings län. Mantalsskriven(1970) på samma ort. Bostadsadress vid sin död: Drottningg 5A, 552 64 Jönköping(1 av två fastigheter hon ägde).Hon var gift 1:o med byggmästrare Ljunggren. De hade dottern INGRID, f 23/12 1945, d 27/4 1962 i Jönköping(olycksfall - sparkad av en häst), begr. 4/5 "kl 15.45". Intresse: hästar.(41)(43)(49)(50)(51)(54)(55)(56)(57)(58)(59)(60)(107)(110)

Barn:

VIII.a) B E N G T ERIC LILIEQUIST, f 11/2 1923 i Norrköping, d 19/8 2008 i Umeå, professor o överläkare i Umeå. Studentexamen i Jönköping 1942, med. kand. i Uppsala 1945, med. lic. i Uppsala 1950, med. doktor i Stockholm 1959, docent i röntgendiagnostik vid Umeå universitet sedan 1960, doktorspromotion vid Karolinska institutet i Stockholm 1960. Underläkare vid röntgenavdelningen i Falun 1950-53, röntgenavdelningen vid Södersjukhuset och Sabbatsbergs sjukhus 1953, förste underläkare vid röntgenavdelningen på Serafimerlassarettet 1953-59, biträdande överläkare vid röntgenavdelningen i Umeå lassarett 1959-64, överläkare vid röntgendiagnostiska avdelningen II i Umeå lassarett sedan 1965. Skrifter: huvudsakligen i neuroradiologi. Professor vid Umeå universitet. - G 1948 i Solna kyrka m LIZZIE THÖRNBLAD, f 2/7 1923 i Huskvarna. Farmaceut. Föräldrar: köpmannen Erik Thörnblad o h h Karin Carlsson.(49)(50)(51)(57)(58)(61)(62)(133)

Barn:

IX.1) JONAS LILIEQUIST, f 17/7 1951 i Falun. Bosatt i Umeå. Historieforskare, universitetslektor vid Umeå universitet. - G 25/10 1975 i Luleå m MARIANNE PERSSON, professor i etnologi vid Umeå universitet.(57)(63)

Barn:

X.a) T O V E MARIA LILIEQUIST, f 15/3 1977. Journalist.(15)

X.b) B J Ö R N ERIK LILIEQUIST, f 2/12 1980.(15)

X.c) ERIK C H R I S T I A N LILIEQUIST, f 5/7 1988.(15)

IX.2) LARS LILIEQUIST, f 17/3 1954 i Stockholm. Teckningslärare. Bosatt i Stockholm. - G m EVA NILSSON.(57)(64)

Barn:

X.a) PER LILIEQUIST, f 29/4 1981 i Stockholm.(64)

X.b) MATS LILIEQUIST, f 1982.(15)

X.c) JENNY LILIEQUIST, f 1988.(15)

VIII.b) AXEL G U N N A R BIRGER LILIEQUIST, f 18/10 1924 i Uppsala, försäkringsdirektör i Stockholm, d 1996 i Rayong, Thailand. Har genomgått Solbacka läroverk och Infanteriets kadettskola Carlberg. Studentexamen 1945, kurser IFU 1952 och 1956, anställd Allmänna Brand i Jönköping skadeavdelningen 1947-51, besiktningsman och skadereglerare Allmänna Brand i Stockholm 1951, föreståndare bilförsäkrings- och skadeavdelningen Landsbygdens 1951-52, besiktningsman Svea-Nornan Växjö 1952, chef skadebyrån i Malmö 1955, bilskaderegleringschef i Göteborg 1963, avdelningschef branschteknik civil- och motorförsäkring Skandias norra zon, på zonkontoret i Sundsvall, sedan 1968. Sekreterare Skadereglerarnas diskutionsklubb i Malmö 1957-59, ordförande 1959-61, medlem SF 1952(allm.). - G 1:o 12/6 1948 i Ljungarums församling i Jönköping m I S A MARIA HOLMÉR, f 29/4 1925 i Sofia församling i Jönköping, d 24/3 1987 i Åkersberga, ÖsterÅkers kommun(personnummer: 19250429-2620). Kyrkobokförd(1986) i ÖsterÅker, ÖsterÅkers kommun, Stockholms län. Mantalsskriven(1986) på samma ort.Bostadsadress vid sin död: Knipvägen 99, 184 00 Åkersberga. Föräldrar: läroverksadjunkt C a r l Samuel Alexander Holmér o h h I s a Ingeborg Vilhelmina Bergquist. Genomgått Eastman-institutet, tandsköterska. - G 2:o 14/11 1987 i Stockholms stadshus m YAOWALAK THINUAN, f 15/11 1949 i Thailand, hon har tre barn(1. Yuttapron Morpan-Liliequist, f 30/3 1969 i Thailand, G m "Jim", 2. Pornveenas Morpan-Liliequist, f 25/9 1975 i Thailand, gift(dotter: "Dill"), 3. Sonthaya "Pön" Liliequist(bägge två adopterade, men ej Yuttapron, varför?)).(49)(50)(51)(59)(60)(108)(110)

Barn i 1:a giftet:

IX.1) CARL ERIK P E T E R LILIEQUIST, f 31/7 1952 i Enskede församling i Stockholm. Anställd 15/3 1976 som orderexpeditör, avd kött & chark, på DAGAB i Johanneshov, efter tre månader på avd ost & mejeri, 1980 innesäljare på avd storkök. Avdelningschef, avd reklamation(senare kundtjänst) på DAGAB i Haninge. Säljare i "Team Lågpris" där sedan 15/1 1997. Släktforskare, musiker(trummor, gitarr). - G 1:o 5/4 1975 i Zidlochovice i Tjeckoslovakien m HELENA (L E N A) SLÁMOVÁ, f 15/12 1952 i Brno i Tjeckoslovakien, sjuksköterska, dtr t Jiri Slamá o h h Helena Cermáková. Skild 6/4 1982, barnlösa. - G 2:o m 15/7 1988 på Rhodos i Grekland m ANETTE CHRISTINA (T I N A) SOLUM, f 7/8 1963 i Västervik, kontorist, undersjuksköterska m m, dtr t O d d Birger Solum o h h A i n a Kersin Ingbritt Stridh. Hon har två barn(1. A n d r e a s Birger Knutsson, f 22/6 1983 i Haninge, 2. E m e l i e Christina Knutsson, f 20/12 1985 i Haninge). Skild 20/2 1991.(1)(98)(99)(100)(109)

Barn i 2:a giftet:

X.a) A L E X A N D R A CHRISTINA KERSTIN LILIEQUIST, f 17/11 1989 i Haninge.(15)(99)

Barn i 2:a giftet:

IX.2) J O N A S MARTIN YUTTANAR LILIEQUIST, f 30/12 1988 i Stockholm, döpt 19/2 1989. Faddrar: Peter och Christina Liliequist.(15)

VIII.c) ASTRID M Ä R T A ELISABET LILIEQUIST, f 3/5 1929 i Västerås, d 1996(på sommaren). förskollärare i Haninge. - G 2/10 1949 i Jönköping m BÖRGE NORDH, f 4/9 1929 i Jönköping, inköpschef i Haninge kommun, bosatta i Dalarö.(49)(50)(51)(53)(54)

VIII.d) AXEL B E R T I L LILIEQUIST, f 1933, sektionschef på Skandia zonkontor i Sundsvall, sedan i Göteborg. - G m ÅSA LJUNG, f 25/1 1935 i Piteå. Föräldrar: postassistent E r i k Adolf Fritiof Ljung o h h E l l a Dagnhild Nordberg. Sekreterare på advokatbyrå i Sundsvall.(49)(50)(51)(65)(66)

Barn:

IX.1) B J Ö R N ERIK LILIEQUIST, f 8/11 1959 i Göteborg. Programmerare. Bosatt i Stockholm.(15)

IX.2) U L F BERTIL LILIEQUIST, f 23/12 1963 i Göteborg. Skadereglerare på Skandia zonkontor i Sundsvall.(15)

IX.3) S T I N A BIRGITTA LILIEQUIST, f 8/10 1970 i Sundsvall.(15)

VI.h) KNUT H I L M E R PETTERSSON, f 26/2 1864 i gård No 103 i Strängnäs, levde 1890 i gård No 128. Jordbrukare i Strängnäs stadsförsamling. Utfl. med familjen 1867 till gård No 132 i Strängnäs, utfl. med familjen 1873 till gård No. 12, utfl. med familjen 1876 till gård No 33a, utfl. med familjen 1883 till gård No. 35, utfl. med familjen 1886 till gård No. 99, utfl. med familjen 1888 till gård No. 128, där han står som jordbrukare från 1888(och ännu 1890). "Anmärkning: Elem(struket 1876-1880)". Anmärkning: "El. 1 kl. 1885". Anmärkning: "3 kl. 1887". "Bevistat beväringsmöte 1sta ggn 1886". - G 17/3 1889 i Strängnäs m sköterskan i gård No. 185 KRISTINA ERIKSSON, f 5/2 1856 i Västra Emterviks sn i Värmland. Infl. från (folie 79) i Strängnäs stadsförsamling 1886 till gård No. 185 som sköterska, utfl. 1889 som hustru till gård No. 128.(1)(2)(18)(19)(20)(21)(23) (26)(27)(30)(40)(42)(43)(67)(68)

Barn:

VII.1) FRIDA KRISTINA MATHILDA(Kristinas dotter före äktenskapet), f 4/10 1881 i Strängnäs stadsförsamling. Infl. med modern från(folie 79) i Strängnäs stadsförsamling 1886 till gård No. 185, utfl. med modern 1889 till gård No. 128.(30)

VII.2) Z A I D A KRISTINA HILMERTZ, f 27/1 1890 i gård No. 128 i Strängnäs stadsförsamling, Södermanlands län, d 18/1 1971 i Strängnäs(personnummer: 18900127-9323). Anställd i modistaffär i Karlstad. Kyrkobokförd i Strängnäs domkyrkoförsamling, Strängnäs kommun, Södermanlands län. Ogift kvinna. Bostadsadress vid sin död: Finningev 60D, 152 00 Strängnäs.(30)(110)

VII.3) ELSA HILMERTZ. Bosatt hos systern Anna i Karlstad. Var många år på Grönland som sällskapsdam i en dansk ingenjörsfamilj på Degoiön 18 mil från Jakobshavn.(15)

VII.4) A N N A HERMANIA HILMERTZ, f 12/7 1893 i Strängnäs, Södermanlands län, d 22/6 1979 i Enköping(personnummer: 18930712-1401). Änka 12/4 1930. Småskollärarinna i Karlstad. Kyrkobokförd(1979) i Enköpings kommun, Södermanlands län. Mantalsskriven(1979) på samma ort. Bostadsadress vid sin död: Fjärdhundrag 41A, 199 00 Enköping. - G 1916 22/4 m SAMUEL ERIKSSON, f 12/9 1888 i Östra Vingåker, Södermanlands län, d 12/4 1930. Lantbrukare, hemmansägare och förman.(69)(110)(111)(112)(113)(114)(115)(116)

V.3) ANDREAS(A N D E R S) PETTERSSON, f 14/12 1821 i Källgården i Vansö sn, döpt 16/12 s.å., levde 1890 i Strängnäs stadsförsamling. Krögare och jordägare i Strängnäs. Faddrar: Nämndemannen Anders Olsson i Askare, sonen Olof Andersson i Prästgården, änkan Anna Olsdotter i Vältesta, samt (mostern) pigan Brita Jonsdotter i Kinger. Han flyttade från Källgården som dräng 1835 till Hyvena No. 4 i Vansö sn, utfl. 1837 till Roteby Högberga No. 1 i Vansö sn, utfl. 15/10 1838 till gård No. 1(gammalt No. 33) i Strängnäs stadsförsamling, utfl. 1843 som måg till gård No. 51(gammalt No. 148) i Strängnäs stadsförsamling, utfl. som änkling och arbetskarl 1846 till gård No. 119. Ändrade 1846 sitt efternamn från Pehrsson till Pettersson. Ägde från 1851 hälften av gård No. 119 och hade hyresfolk. Han sålde sannolikt gården 1865 då han står som krögare 1866, utfl. som krögare 1867 till gård No. 166 , utfl. 1869 till(folie 108). Infl. från (folie 58) som förre krögaren 1870 till gård No. 20, utfl. 1871 till gård No. 155, utfl. som vaktmästaren och förre krögaren 1881 till gård No. 165. - G 1:o 1/10 1843 i Strängnäs stadsförsamling m dottern i gård No. 51 STINA CAJSA ERIKSSON, f 11/6 1818 i Hammarby sn(Södermanlands län), d 19/9 1846 i gård No. 51. Föräldrar: Bonden i gård No. 51 Lars Eric Jonsson(f 15/8 1789 i Torshälla sn, d 1844 i gård No. 51, infl. 1838 från Fogdö sn) o h h Ulrika Pehrsdotter(f 4/10 1787 i Hammarby sn). Infl. från(folie 15) 1841 till gård No. 51. Hon var barnlös. - G 2:o 26/7 1847 i Strängnäs stadsförsamling(lyst första gången 18/4 1847) m ANNA CATHRINA (STINA) HOLMBERG, f 11/5 1815 på Brunna ägor i Härads sn, döpt 12/5, levde 1890 i Strängnäs stadsförsamling. Föräldrar: Modern Cajsa Andersdotter på Brunna ägor. Faddrar: Lars Lagg i Svarfwartorp, Pehr Larsson i Storswede, hustrun Anna Olsdotter i Brunna, pigan Anna Cajsa Andersdotter i Storswede. Hon infl. som piga från Härads sn 1840("pigan Anna Cathrina Holmberg utfl. 25/10 1840 fr. Brunna ägor till Strengnäs") till gård No. 1, utfl. som hustru 1847 till gård No. 119.(15)(2)(18)(19)(20)(21)(23)(26)(27)(30)(70)(71)(72)(73)

Barn i 2:a giftet:

VI.a) ALFRED OSCAR PETTERSSON, f 3/6 1848 i gård No. 119 i Strängnäs stadsförsamling, d där 13/12 s.å.(30)

VI.b) CLARA CHARLOTTA PETTERSSON, f 5/10 1850 i gård No. 119 i Strängnäs stadsförsamling, levde 1867 i Stockholm. Hon utfl. från gård No. 119 28/10 1867 till Stockholm.(30)(74)

VI.c) LOVISA JOSEPHINA PETTERSSON, f 21/8 1854 i gård No. 119 i Strängnäs stadsförsamling, levde 1871 i Nordamerika. Hon flyttade med familjen 1867 till gård No. 166, utfl. 1869 till(folie 108). Infl. från (folie 58) 1870 till gård No. 20, utfl. 10/7 1871 till Nordamerika. Anmärkning: "Sch. 1861"(började skolan det året).(30)(75)

VI.d) EMMA CHRISTINA ANDERSSON(fosterdotter), f 11/2 1850 i Strängnäs stadsförsamling, levde 1868 i Strängnäs. Hon infl. till Strängnäs 1857, infl. sannolikt 1867 till gård No. 166, utfl. 1868 till(folie 234).(30)(76)

V.4) LARS PEHRSSON, f 28/9 1823 i Källgården, döpt 30/9 s.å., d 8/11 1823 i Källgården. Faddrar: bonden Pehr Pehrsson i Hyvena, hustrun Catharina Pehrsdotter i Runholm, soldaten Petter Wik, samt pigan Stina Jonsdotter i Vältesta.(15)(2)(18)(19)(20)(21)(23)(26)(27)

V.5) MARIA SOPHIA PEHRSDOTTER, f 19/2 1825 i Källgården, döpt 20/2 s.å., d 1841 i Eneby No 1 i Vansö sn. Faddrar: sonen Pehr Pehrssons hustru Anna Olsdotter i Hyvena, sonen Anders Pehrsson i Vältesta, samt pigan Anna Cajsa Pehrsdotter i Prästgården. Utfl. med familjen 1835 till Stenby No 3 i Fogdö sn, utfl. som piga 1837 till Eneby No 1 i Vansö sn, där hon dog 1841(sannolikt genom en olycka i utearbetet).(1)(2)(18)(19)(20)(21)(23)(26)(27)

V.6) JONAS LILJEQVIST, f 19/5 1829 i Källgården, döpt 20 maj s.å., levde 1850 i Stockholm. Faddrar: bonden Jonas Larsson i Vältesta, bonden Eric Jonssons hustru Eva Larsdotter i Hyvena, drängen (?) Pehrsson i Roteby, samt dottern Maja Stina Pehrsdotter i Vältesta. Utfl. med familjen 1835 till Stenby No 3 i Fogdö sn, utfl. med familjen 1838 till Björktorp i Vansö sn, utfl. med familjen 1840 till Söder-Årby i Vansö sn, utfl. med familjen 1841 till Sanda ägor i Vansö sn. Infl. från Sanda ägor 29/10 1844 som skräddarlärling till gård No 69(gammalt No 44) i Strängnäs stadsförsamling hos skräddaren Lars Lagergren, står 1846 som skräddaregesäll, utfl. 31/10 1849 som skräddaregesäll till gård No 141/142 i Västerås domkyrkoförsamling hos skräddare Lundmarks änka Carolina Ek(skräddararrendator Johan Aspegren), utfl. 1849 som skräddaregesäll till gård No 145 i Västerås domkyrkoförsamling hos skräddare Gustaf Stålbåge, utfl. i december 1850 till Stockholm. Fanns 1855 som hästgardist i Livgardet till häst församling. Hette först Jonas Pehrsson till 1844, då han bytte namn till Jonas Petersson, samt från 22/7 1848 till Jonas Liljeqvist. Sonen Jonas bevistade förhör: "11/11 1844(hemma), 9/2 1845(kyrkan), 18/11 1845(hemma), Nattvardsgång: 24/8 1845".(1)(2)(18)(19)(20)(21)(23)(26)(27)(30)(31)(134)

V.7) CARL LILJEQVIST, f 14/6 1834 i Källgården i Vansö sn, döpt 15/6 s.å., d omkring 1898 i Stockholm. Skomakarmästare i Stockholm. 1849: "Carl Pehrsson i Strand Nattvardsgång". Faddrar: (farbrodern) statdrängen Pehr Andersson i Hagby i Härads sn, sonen Eric Ericsson i Vältesta, hustrun Anna Cathrina Målberg i Husby, samt dottern Anna Cathrina Jonsdotter i Runholm. Utfl. med familjen från Källgården 1835 till Stenby No. 3 i Fogdö sn, utfl. med familjen 1838 till Björktorp i Vansö sn, utfl. med familjen 1840 till Söder-Årby i Vansö sn, utfl. med familjen 1841 till Sanda ägor(Strand) i Vansö sn, utfl. 1849 till Sträng-näs. Infl. från Vansö sn 3/11 1849 till gård No. 9 i Strängnäs stadsförsamling som skomakarlärling hos skomakare Per Gustaf Carlström. utfl. 3/5 1853 till Stockholm. Hette först Pehrsson, men kallade sig Liljeqvist från 2/10 1852. - G m JOHANNA FORSBLOM, f 1827 i Åkers sn. Hon levde änka år 1900 i Nannylund på Djurgården i Stockholm. (1)(2)(18)(19)(20)(21)(23)(26)(27)(77)(78)(79)(80)

Barn:

VI.a) INGRID CHARLOTTA LILJEQVIST(fosterdotter), f Lidberg 1860 i Stockholm.(1)

VI.b) CAROLINA ANTOINETTA (L I L L Y) LILJEQVIST(fosterdotter), f Cederlöf 30/10 1871 i Stockholm. - G m KARL GUSTAF GEORG NYMAN, f 4/6 1865 i Södertälje, Stockholms län, d 10/1 1923 i Stockholm. In 29/8 1890 från rote 16(Tantoroten). Handelsbokhållare, ogift. Militäruppgift: 133-130-1886. Uppgift om hushållsföreståndare: Smedman. Bostadsadress då: Södermannagatan 19; Bondegatan 20 A(kv. Bonden Mindre 1). Ut 16/10 1891 till rote 20(Narvaroten). In 18/12 1915 från rote 20(Narvaroten). Kocksgatan 2;Götgatan 59(kv. Formannen 14). Boendeanteckning: Hyr. Ut 1/12 1918(kvarstår i fastigheten). In 1/12 1918(kvarstår i fastigheten). Kocksgatan 2; Götgatan 59(kv. Formannen 14). Boendeanteckning: V. Ut 10/1 1923(död).(1)(121)(122)(123)

IV.d) CATHARINA PEHRSDOTTER, f 26/7 1793 i Vältesta i Vansö sn, d 28/6 1852 i Stora Hagby i Härads sn. Statdrängshustru i Stora Hagby i Härads sn. Se BILAGA 10.(1)(2)(18)(19)(20)(21)(23)(26)(27)

IV.e) "Dödfött flickebarn", f 24/4 1796 i Vältesta.(1)(2)(18)(19)(20)(21)(23)(26)

III.8) ERIC PEHRSSON FRIBERG, f postumt 21/11 1765 i Rocklänna, döpt 24/11 s.å., d 7/5 1798 i Rocklänna, begr. 13/5 s.å.("dog kl. 12 e.m. natten mellan 7 och 8 maj 1798 32 år gammal af hastig Feber". Dräng i Rocklänna. Faddrar: Klockaren Pehr Zetterberg, drängen Pehr Pehrsson i Prästgården, hustrun Stina Carlsdotter i Rocklänna, samt hustrun Cajsa Andersdotter i Rocklänna. Utfl. som dräng 1786 till Rocklänna No. 1 1/4 mantal. Kallas från 1783 drängen "Eric Pehrsson" i födelsegården Rocklänna 1/2 mantal. Kallas från 1786 drängen "Eric Pehrsson Friberg" till sin död. - G 6/10 1796 i Länna m GRETA CARLS-DOTTER, f 3/9 1774 i Dammen i Länna sn, d 30/9 1805 i Larstorp i Länna sn. Faddrar: Eric Söderberg, Olof Kjellberg, Ulrika Rebecka Åman, samt Hedvig Charlotta Ståhlbom, alla i Söderlänna. Föräldrar: Torparen i Dammen Carl Jansson(f 1733) o h h Anna Pehrsdotter(f 27/10 1732). Hon gifte om sig i Länna 6/9 1798 med drängen i Bränntomta i Länna sn Jan Pehrsson.(1)(2)(3)(4)

Barn:

IV.a) PEHR ERICSSON FRIBERG, f 3/5 1797 i Rocklänna, döpt 3/5 s.å.d 29/4 1863 i Stora Åstorp i Länna sn. Bonde i Rocklänna. Faddrar: (kusinen) sonen Pehr Ersson, drängen Jon Jansson, (fastern) hustrun Anna Lisa Pehrsdotter, samt pigan Anna Ersdotter, alla boende i Rocklänna. Han föddes i Rocklänna No. 1 1/4 mantal(ej på familjegården Rocklänna No. 2 1/2 mantal). Utfl. efter faderns död med modern Greta Carlsdotter 1799 till Bråtorp i Merlänna by i Länna sn, 1803 utfl. de till Larstorp i Länna sn, utfl. efter moderns död 1805 till fastern Stina Pehrsdotter i Vretatorp, där han först kallades "gossen Pehr Ersson" och senare "drängen Pehr Ersson". Utfl. 1818 till Rocklänna, utfl. 1822 till Stämtorp 1/2 mantal, utfl. 1824 till Granboda i Länna sn, utfl. 1825 åter till Rocklänna, där han från 1826 står som måg(1831-40 "stjufmågen") och bonde sannolikt 1847(efter svärmoderns död 1846) till sannolikt 1854(då svärfadern dog och svärsonen Carl Eric Ersson tog över gården). Han kallas "Pehr Ersson" fram till 1841 då han kallas "Pehr Ersson Friberg" och från 1851 "Pehr Ersson äldre" samt till sin död 1863 "Pehr Ersson"(under 1861 "Underst. hjon"). Hela familjen utfl. 14/3 1861 till Stora Åstorp i Länna sn. - G 6/1 1826 i Länna sn m(sin kusins dotter) dottern i Rocklänna KAJSA LOTTA PEHRSDOTTER, f 24/10 1802 i Rocklänna, döpt 24/10 s.å., d 10/10 1870 i Stora Åstorp. Faddrar: (morbrodern) mågen Anders Åström i Stora Göltorp, drängen Jan Pehrsson, hustrun Lena Mattsdotter, samt pigan Cajsa Beata Olsdotter, alla i Rocklänna. Föräldrar: bonden i Rocklänna Pehr Ericsson(dotterson till kyrkvärden och bonden i Rocklänna Pehr Friberg) o h första h Anna Jansdotter Åström. Utfl. från Rocklänna som piga 1823 till Björktorp i Länna sn, utfl. 1824 till Länna Bruk, utfl. 1825 åter till Rocklänna, där hon blev hustru 1826. Utfl. med familjen 14/3 1861 till Stora Åstorp.(1)(2)(3)(4)

Barn:

V.1) ANNA GRETA PEHRSDOTTER FRIBERG, f 11/12 1826 i Rocklänna, levde 1875 i Stora Åstorp i Länna sn som hustru. Se BILAGA 2.(1)(2)(3)(4)

V.2) CHRISTINA MATHILDA PEHRSDOTTER FRIBERG, f 23/3 1839 i Rocklänna, levde 1875 som stattorparhustru i Stavsäter i Länna sn. Se BILAGA 2.(1)(2)(3)(4)

V.3) EDLA CHARLOTTA PEHRSDOTTER FRIBERG, f 24/3 1849 i Rocklänna, levde 1870 som dränghustru i Ekedalen i Länna sn. Se BILAGA 2.(1)(2)(3)(4)

II.b) ANDERS ANDERSSON, f 20/3 1718 i Länna sn, d 24/5 1720 i Sörtorp i Länna sn("D: 24 May 1720 begrafdes Sold: Anders Norrmans barn i Sörtorp". Faddrar: Erik Pährsson i Byringe, Pär i St: Åstorp, Hendriks Hustru til Bruket, Lundmans Hust: i Hulte.(1)(2)(3)(4)

II.c) INGRID ANDERSDOTTER, f 1718, d 15/7 1782 i Rocklänna i Länna sn. Piga i Rocklänna.(1)(2)(3)(4)

II.d) ANNA ANDERSDOTTER, f 25/2 1720 i Sörtorp i Länna sn. Faddrar: Corp: Jahn Gripenskiöld, Pär Mårtensson i L: Åstorp, Lars Larsson i Gredby, Erik Matsson i Norrlänna, Mats Larssons Hustru i Norrlänna, Jahn Matssons Hustru Ibidem, Pig: Anna Jönsdotter i Merlänna. Utfl. 1744 till Strängnäs ("1744 flött till Stengnäs").(1)(2)(3)(4)

II.e) ELIZABETH ANDERSDOTTER NORRMAN, f 2/7 1721 i Sörtorp i Ekedalen i Länna sn, d 23/2 1746 i Länna sn("24 år 7 m, d: 23 Febr: Änkan Hust: Elisabeth Andersd: Norrman, fattig"). Faddrar: Sergianten Åkerman i Merlänna, Jahn Matsson i Norrlänna, Mats Andersson Ibidem, Eriks Hustru i Rösäter, Änkan Hustrun Karin i Sörtorp, Pig: Brita Matsdotter i Norrlänna. - G 23/10 1743 i Länna("23/10 Dr: Erik Olofsson i Ekedahln och Pig: Elizabeth Andersd: i Byringe Koja") m sonen och drängen i Ekedalen ERIK OLOFSSON. Föräldrar: Olof i Ekedalen. Se BILAGA 12.(1)(2)(3)(4)

II.f) BRITA ANDERSDOTTER, f 21/6 1724 i Kyrkbyn i Härads sn, döpt i Länna sn, d 26/5 1796 "kl. 9 f.m." i Lövlund i Länna sn. Faddrar: Erik Eriksson i Rösäter, Soldaten Olof Säterberg, Mats Larssons Hust: i Norrlänna, Pig: Karin Matsdotter i Norrlänna. Piga i Wrettorp åtminstone 1744-1747. Fanns som piga 1758 hos brodern Pär Friberg i Rocklänna, utfl. 1758 till Erik Matsson i Rocklänna, utfl. 1758 till Söderlänna, utfl. 1760 till Kärnbo sn. Infl. till Lövlund 1762. - G 1762 i Länna m torparen i Lövlund PEHR NILSSON, f 28/12 1726, d 12/7 1776 "om morgonen" i Lövlund i Länna sn. Torpare i Lövlund från åtminstone 1758-1776. Pär var vigd 1:o m Brita Jansdotter(f 24/10 1721 i Nafsta, d 1761 i Lövlund). Föräldrar: Jahn i Nafsta. Se BILAGA 13.(1)(2)(3)(4) (95)

II.g) KERSTIN ANDERSDOTTER, f 16/8 1726 i Kyrkbyn i Härads sn, döpt i Länna sn("i Sörtorp, uti Kyrkbyn uti Härads sochen".). Faddrar: Erik Pärsson i Byringe, Erik Pärsson i Norrlänna, Dr: Anders Larsson i Norrlänna, Mäster Hindriks Hustru wid Bruket, Olofs Hustru i Fiällen, Pig: Anna Eriksd: i Norrlänna.(1)(2)(3)(4)(96)

II.h) LARS ANDERSSON, f 12/4 1729 i Sörtorp i Länna sn, döpt 13/4 s.å., d 24/5 1729 där("D: 24 May 1729 begravdes förafsk: Sold: Anders Norrmans barn förqweft").(1)(2)(3)(4)(97)

II.i) BEATHA ANDERSDOTTER, f 23/7 1730 i Sörtorp i Länna sn, döpt 28/7 s.å. Faddrar: Mats Larsson i Norrlänna, Erik Andersson Ibidem, Sold: Olof Säterberg, Änkan Karin Andersdotter, Änkan Brita N: i Sörtorp, Pig: Kerstin Jahnsdotter i Norrlänna.(1)(2)(3)(4)

II.j) MARJA ANDERSDOTTER, f 25/2 1731 i Ronholmsnäs i Länna sn, döpt 26/2 s.å. Faddrar: Mäster Hindrik Bonvier, Pär Olofsson i Klåckartorp, Dr: Pär Eriksson i Byringe, Pär Mårtenssons Hust: i L: Åstorp, Mats Hustru i Nafwarstorp(mostern Brita Pärsdotter), Pig: Anna Eriksdotter i Byringe.(1)(2)(3)(4)

II.k) BRITA ELIZABETH ANDERSDOTTER, f 29/2 1732 i Ronholmsnäs i Länna sn, döpt 5/3 s.å., d 5/4 1732 i Sörtorp i Länna sn. Faddrar: Erik Eriksson i Rösäter, Anders i Dammen, Säterbergarens Hustru, Pig: Marja Eriksd: i Rösäter.(1)(2)(3)(4)

II.l) ERIK ANDERSSON, f 14/9 1734 i Dammen i Länna sn, döpt 17/9 s.å. Faddrar: Jahn Olofsson i Ronholmsståck, Jahn Pärsson i Dammen, Pärs Hustru i Klåckartorp, Pig: Kerstin Månsd: i Klåckartorp.(1)(2)(3)(4)

II.m) PEHR ANDERSSON, f 3/12 1738 i Sörtorp i Länna sn, döpt 6/12 s.å. Faddrar: Anders Ersson i Norrgården, Pär Ersson i Sörgården, Dr: Daniel Ersson i Norrgården, Olof Matssons Hust: i Norrlänna, Olof Ers Hust: i Rösäter, Pig: Kerstin Matsd: i Norrlänna. "D: 13 December 1738 begrafdes Sold: Anders Norrmans barn, Pär, 8 dagar".(1)(2)(3)(4)

BILAGA 1:

I.1)ANNA ELISABETH PEHRSDOTTER FRIBERG, f 15/11 1747 i Rocklänna i Länna sn, döpt 22/11 s.å., d 10/10 1813 "kl. 6 e.m. af Håll och Stygn uti en ålder af 65 år" i Rocklänna, begr. 17/10 s.å. Faddrar: trädgårds-mästaren Eric Lindberg, Eric Jönsson i Lilla Åskärr, Jan Pährsson i Merlänna, Hans Jönssons hustru i Stämtorp, Lars Erssons hustru i Byringe, samt (fastern) pigan Britha Andersdåter i Wrettorp.Hon kallades för det mesta "Anna Lisa Pehrsdotter" och levde hela sitt liv i Rocklänna. - G 1:o 16/2 1772 i Länna m drängen i Rocklänna ERIC ANDERSSON, f 23/8 1747 i Sandvik i Länna sn, döpt 25/8 s.å., d 7/2 1782 i Rocklänna, begr. 10/2 s.å. Faddrar: Hr. Anders Gellius, drängen Jacob Gellius, Svens hustru i St. Lyda, pigan Brita Larsdotter i Sandwyk. Föräldrar: bonden i Sandvik Anders Nilsson(f 24/10 1709) o h h Anna Pehrsdotter(f 17/5 1714). Infl. som dräng 1769 till Rocklänna, där han var bonde 1772-1782. - G 2:o 22/2 1787 i Länna m drängen i Rocklänna BENGT OLSSON, f 1760 i Kjula sn, d 1/6 1798 i Rocklänna, begr. 5/6 s.å. Föräldrar: Olof Bengtsson o h h Maria Ersdotter i Kjula sn. Infl. som dräng från Ärla sn 1786 till Rocklänna, där han var bonde 1787-1798.(1)(2)(3)(4)

Barn i 1:a giftet:

II.a) ANDERS ERICSSON, f 12/3 1772 i Rocklänna, döpt 14/3 s.å., d 4/8 1779 i Rocklänna, begr. 8/8 s.å. Faddrar: Anders Ericsson i Rocklänna, (morbrodern) drängen Anders Pehrsson(Friberg) i Rocklänna, hustrun Brita Andersdotter i Stora Sättertorp, samt pigan Stina Pehrsdotter i Länna Bruk.(1)(2)(3)(4)

II.b) PEHR ERICSSON, f 20/11 1773 i Rocklänna, döpt 24/11 s.å., d 1854 i Rocklänna. Faddrar: Anders Anders-son i Björktorp, drängen Pehr Andersson ibidem., hustrun Cathrina Ersdotter i Rocklänna, samt pigan Maria Pehrsdotter ibidem. Han levde hela sitt liv i Rocklänna, där han var bonde 1798-1847. - G 1:o 29/9 1796 i Länna sn m dottern i Lilla Åstorp(Rocklänna By Rote) ANNA JANSDOTTER ÅSTRÖM, f 23/12 1774 i Stora Åstorp (Rocklänna By Rote), d 26/5 1809 "kl. 10 f.m." i Rocklänna, begr. 30/5 s.å. Faddrar: Anders Ersson i Rocklänna, drängen Pehr Olsson i Prästgården, hustrun Cathrina Ersdotter i Rocklänna, samt pigan och dottern Maria Jansdotter i Stora Åstorp. Föräldrar: Jan Jansson i Stora Åstorp(f 1/10 1749; sedermera Befallningsmannen Johan Åström i Starrkärr i Länna sn) o h h Cathrina Andersdotter(f 22/8 1746). - G 2:o 30/12 1810 i Länna m MARIA ANDERSDOTTER, f 26/7 1779 i Stavtorp(Rocklänna By Rote) i Länna sn, döpt 4/8 s.å., d 23/12 1846 "af Håll och Stygn" i Rocklänna, begr. 31/12 s.å. Faddrar: Eric Ericsson i Merlänna, drängen Jan Ersson i Mörtsjötorp, hustrun Lisa Jonsdotter i Stora Göltorp, samt pigan Anna Mattsdotter i Lilla Åskärr. Föräldrar: bonden i Stavtorp Anders Pehrsson o h h Anna Pehrsdotter(f 4/2 1737, d 11/5 1818 i Mosskärr(Merläna By Rote) i Länna sn. Infl. från Mosskärr(Rismossen) 1810 till Rocklänna.(1)(2)(3)(4)

Barn i 1:a giftet:

III.1) ERIC PEHRSSON, f 18/10 1796 i Rocklänna, d 20/10 s.å.(1)(2)(3)(4)

III.2) ANNA LISA PEHRSDOTTER, f 15/3 1798 i Rocklänna, döpt 17/3 s.å., d 12/4 1799 "kl. 1 f.m." i Rocklänna, begr. 20/4 s.å. Faddrar: (farmors bror) mågen Eric Pehrsson, drängen Jan Åström, (farmors svägerska) hustrun Greta Carlsdotter, samt pigan Greta Andersdotter, alla boende i Rocklänna.(1)(2)(3)(4)

III.3) PEHR PEHRSSON, f 2/3 1800 i Rocklänna, döpt 4/3 s.å., d 7/4 1801 "kl. 1 f.m." i Rocklänna, begr. 12/4 s.å. Faddrar: Anders Andersson i Rocklänna, drängen (farbrodern) Eric Ericsson i Källgården i Vansö sn, hustrun Kjerstin Andersdotter i Rocklänna, samt pigan Maria Andersdotter i (?).(1)(2)(3)(4)(82)

III.4) KAJSA LOTTA PEHRSDOTTER, f 24/10 1802 i Rocklänna, döpt samma dag, d 10/10 1870 i Stora Åstorp. Faddrar: mågen Anders Åström i Stora Göltorp, drängen Jan Pehrsson, hustrun Lena Mattsdotter, samt pigan Cajsa Beata Olsdotter, alla i Rocklänna. Utfl. som piga 1823 till Björktorp i Länna sn, utfl. 1824 till Länna Bruk, utfl. 1825 till Rocklänna, där hon blev hustru 1826. Utfl. med familjen 14/3 1861 till Stora Åstorp. - G 6/1 1826 i Länna m(sin fars kusin) drängen i Rocklänna PEHR ERICSSON FRIBERG, f 3/5 1797 i Rocklänna, döpt samma dag, d 29/4 1863 i Stora Åstorp. Faddrar: (kusinen) sonen Pehr Ersson, drängen Jon Jansson, (mostern) hustrun Anna Lisa Pehrsdotter, samt pigan Anna Ersdotter, alla i Rocklänna. Han föddes i Rocklänna No. 1 1/4 mantal(ej på familjegården Rocklänna No. 2 1/2 mantal). Utfl. efter faderns död 1798 med modern Greta Carlsdotter 1799 till Bråtorp i Merlänna By, 1803 utfl. de till Larstorp i Länna sn, utfl. efter moderns död 1805 till fastern Stina Pehrsdotter i Vretatorp, där han först kallades "gossen Pehr Ersson" och senare "drängen Pehr Ersson", utfl. 1818 till Rocklänna som dräng, utfl. 1822 till Stämtorp 1/2 mantal, utfl. 1824 till Granboda i Länna sn, utfl. 1825 till Rocklänna, där han från 1826 står som måg(1831-40 "stjufmågen") och bonde sannolikt 1847(efter svärmoderns död 1846) till sannolikt 1854(då svärfadern dog och svärsonen Carl Eric Ersson tog över gården). Han kallades "Pehr Ersson" fram till 1841, då han kallades "Pehr Ersson Friberg", och från 1851 "Pehr Ersson äldre", samt till sin död 1863 "Pehr Ersson"(under 1861 "Underst. hjon"). Hela familjen utfl. 14/3 1861 till Stora Åstorp.(1)(2)(3)(4)

Barn:

IV.a) ANNA GRETA PEHRSDOTTER FRIBERG, f 11/12 1826 i Rocklänna, levde 1895 i Asplund(backstuga på Stora Åstorp) på Stora Åstorps mark. Faddrar: Lilla Åstorp Pehr Ericsson med hustru, Stora Åstorp drängen Eric Pehrsson, Åskärr dottern Stina Andersdotter. Utfl. med hela familjen 14/3 1861 till Stora Åstorp, utfl. 1881 till Asplund på Stora Åstorps mark. - G 16/11 1851 i Länna m drängen i Rocklänna CARL ERIC ERICSSON, f 22/11 1826 i Stora Åstorp, levde 1895 i Asplund på Stora Åstorps mark. Faddrar: Rocklänna Pehr Ericsson med hustru, ibidem sonen Anders Ersson, pigan Maria Jonsdotter på Hällen. Föräldrar: bonden i Stora Åstorp Eric Andersson(f 19/12 1794 i Stora Åstorp, vigd 1814, d 1852 i Stora Åstorp) o h h Anna Brita Söderberg(f 9/9 1789 i Kärnbo sn). Infl. som dräng från Starrkärr 1851 till Rocklänna, där han var bonde efter svärfadern Pehr Ericsson Friberg 1854-1861. Familjen utfl. 14/3 1861 till Stora Åstorp 1/2 mantal, där han var bonde 1861-1881, då han står som förre brukaren, samt bo vid Asplund på Stora Åstorps mark. Står som nämndeman 1876-1880.(1)(2)(3(4)

Barn:

V.1) LOVISA J O S E P H I N A CARLSDOTTER, f 18/12 1853 i Rocklänna i Länna sn, levde 1895 som änka i Stora Åstorp i Länna sn. Utfl. med föräldrarna 14/3 1861 till Stora Åstorp, utfl. med familjen 1876 till Eklundstorp i Länna sn, utfl. 1881 till Stora Åstorp. - G 21/6 1874 i Länna m CARL ERIC ANDERSSON, f 7/11 1849 i Eklundstorp i Länna sn, döpt 10/11 s.å., d 7/12 1889 i Stora Åstorp. Faddrar: Vinterled nämnde-man Peter Pehrsson, Bråttstugan hustrun Maja Stina Anders-dotter, Näsbytorp sonen Eric Ersson, Vinterled dottern Anna Greta Pehrsdotter. Föräldrar: torparen i Eklundstorp Anders Ersson(f 17/3 1821 i Länna sn, vigd 1845) o h h Maria Christina Andersdotter(f 10/12 1818 i Länna, kallas senare Cajsa Lotta, d 30/12 1891 i Eklundstorp). Utfl. från Stora Åstorp 1876 som gifte sonen till Eklundstorp, utfl. som brukare 1881 till Stora Åstorp.(1)(2)(3)(4)

Barn:

VI.a) HILDA JOSEPHINA CARLSDOTTER, f 21/9 1874 i Stora Åstorp i Länna sn, där hon levde 1895. Utfl. 1876 med föräldrarna till Eklundstorp, utfl. med föräldrarna 1881 till Stora Åstorp.(1)(2)(3)(4)

VI.b) SELMA LOVISA CARLSDOTTER, f 19/6 1877 i Eklundstorp i Länna sn, levde 1895 i Stora Åstorp i Länna sn. Utfl. med föräldrarna 1881 till Stora Åstorp. - G 23/12 1894 i Länna m KARL ERIK ANDERSSON, f 6/10 1868 i Länna sn. Eklundstorp kom till släkten genom arrende, då Karl Erik övertog gården 1899. Den hade emmellertid tidigare varit i släkten. "Värnplikt: 1884, 1889".(1)(2)(3)(4)(17)

Barn:

VII.1) RAGNAR BERTIL EMMANUEL KARLSSON, f 7/5 1895 i Länna sn, d 10/1 1989 i Mariefred(personnummer:18950507-1614). Kyrkobokförd(1987) i Mariefred, Strängnäs kn, Södermanlands län. Personen är "på församlingen skriven" eller är "utan känd hemvist". Mantalsskriven(1987) på samma ort. Bostadsadress vid sin död: Solvändan, 647 00 Mariefred. - G m NN, d 9/3 1969.(1)(2)(3)(4)(110)

VII.2) KARL JOSEF EVERT KARLSSON, f 1905. Övertog gården som brukare från fadern 1931. Medlem i R.L.F. och Mjölkcentralen. Eklundstorp med postadress Byringe beskrivs 1936 så här: "Areal totalt 14,27 har, därav 8 har åker. Taxeringsvärde 7.300. Jordart dyjord och lera på lerbotten. Skogsbestånd barrskog och lövskog. Manbyggnad uppförd 1916. Ekonomibyggnaderna uppförda: stall, ladugård och loge 1904. 2 hästar, 5 kor, samt ungdjur, 3 svin. Arealen delvis täckdikad". - G 1930 m ELSA MARIA KRISTINA PETTERSSON.(17)

Barn:

VIII.a) LILLY ANN-MARIA ELISABET KARLSSON.(17)

VII.3) FANNY ELISABETH CARLSDOTTER, f 11/3 1880 i Eklundstorp i Länna sn, Södermanlands län, levde 1895 i Stora Åstorp, d 7/1 1973 i Ärla, Södermanlands län(personnummer: 18800311-1625). Utfl. 1881 med föräldrarna till Stora Åstorp. Kyrkobokförd i Ärla, Eskilstuna kommun, Södermanlands län. Änka 8/2 1953. Bostadsadress vid sin död: Elvgården box 29, 640 43 Ärla. - G m NN JOHANSSON.(1)(2)(3)(4)(110)

VII.4) CARL GUSTAF CARLSSON, f 10/6 1882 i Stora Åstorp i Länna sn, där han levde 1895.(1)(2)(3)(4)

VII.5) ERLAND RICHARD CARLSSON, f 31/12 1884 i Stora Åstorp i Länna sn, där han levde 1895.(1)(2)(3)(4)

VII.6) J O S E F EMMANUEL CARLSSON, f 30/3 1887 i Stora Åstorp i Länna sn, där han enligt husförhörslängden levde 1895. Gården till släkten i mitten på 1800-talet, samt övertogs 1913 av Josef. Stora Åstorp med postadress Byringe och telefonnummer 19 beskrivs 1936 så här: "Arealen totalt 51,44 har, därav 25 har åker. Taxeringsvärde 22.900. Jordart sand- och dyjord, lera och svartmylla på sand- och lerbotten. Manbyggnaden ombyggd 1935. Ekonomibyggnaderna uppförda: ladugård och stall 1899, magasin 1908. 4 hästar, 1 föl, 12 kor, 5 ungdjur, 1 tjur, 5 svin. Arealen delvis täckdikad". Ledamot av kommunalnämnd, ledamot av skolstyrelsen samt kyrkoråd. Kassör i Länna lokalavdelning av R.L.F., ledamot av styrelsen för Strängnäs och Mariefreds ortsförbund av R.L.F. - G m IDA KAROLINA OLSSON.(1)(2)(3)(4)(17)

Barn:

VIII.a) GÖSTA EMMANUEL CARLSSON.(17)

VIII.b) EVA KAROLINA CARLSSON.(17)

VIII.c) JOSEF ARNE CARLSSON.(17)

VIII.d) KARL TORE CARLSSON.(17)

VIII.e) DAVID OLOV CARLSSON.(17)

VII.7) SAMUEL ANDREAS CARLSSON, f 4/7 1889 i Stora Åstorp i Länna sn, d 29/7 1891 i Stora Åstorp.(1)(2)(3)(4)

V.2) CLARA ALBERTINA CARLSDOTTER, f 29/1 1857 i Rocklänna i Länna sn, levde 1895 i Lövlund i Länna sn. Utfl. med föräldrarna 14/3 1861 till Stora Åstorp, utfl. med familjen 24/10 1880 till Härads sn. Infl. med familjen från Jäders sn 1/11 1883 till Lövlund. - G 19/6 1877("Lysning No 2 20/5 1877") m drängen i Stora Åstorp JOHAN ALBERT CARLSSON, f 2/2 1845 i Åkers sn. Infl. som dräng från Åkers sn 1876 till Stora Åstorp, står som måg från 1877. Utfl. med familjen 24/10 1880 till Härads sn. Infl. från Jäders sn som torpare 1/11 1883 till Lövlund, där han levde 1895.(1)(2)(3)(4)

Barn:

VI.a) ARVID MELCHER CARLSSON, f 18/6 1878 i Stora Åstorp i Länna sn, levde 1895 i Lövlund. Utfl. med föräldrarna 24/10 1880 till Härads sn, infl. 1/11 1883 till Lövlund från Jäders sn. Utfl. 3/11 1894 till Helgarö sn, infl. 1895 från Helgarö sn till Lövlund.(1)(2)(3)(4)

VI.b) STINA OLIVIA CARLSSON, f 30/12 1886 i Lövlund i Länna sn, där hon levde 1895.(1)(2)(3)(4)

IV.b) CHRISTINA MATHILDA PEHRSDOTTER FRIBERG, f 21/3 1839 i Rocklänna i Länna sn, levde som änka 1895 i Stavsäter i Länna sn. Faddrar: (faderns kusin) Rocklänna bonden Pehr Ersson, (sysslingen) Tovesta hustrun Maja Stina Pehrsdotter, Rocklänna drängen Anders Ländin, ibidem pigan(sysslingens dotter) Maria Sophia Jansdotter. Utfl. med föräldrarna 14/3 1861 till Stora Åstorp i Länna sn, utfl. 5/11 1862 med familjen till Brostugan i Länna sn, utfl. 1868 till Stavsäter. - G 20/4 1862 i Länna m drängen i Stora Åstorp GUSTAF JOHANSSON DUFVA, f 21/5 1840 i Ekedalen i Länna sn, döpt 23/5 s.å., d 18/5 1883 i Stavsäter. Faddrar: Mosstorp torparen Anders Andersson och dess hustru Maria Andersdotter, drängen Lars Gustaf Dufva i Stockholm, Krogen pigan Anna Stina Ersdotter. Föräldrar: statdrängen i Ekedalen Johan Fredrik Dufva o h h Greta Pehrsdotter. Infl. som dräng 1851 till Rocklänna, utfl. 14/3 1861 till Stora Åstorp, utfl. som statdräng 5/11 1862 till Brostugan, utfl. 1868 till Stavsäter, där han var torpare 1868-1883.(1)(2)(3)(4)

Barn:

V.1) CARL GUSTAF GUSTAFSSON DUFVA, f 15/7 1862 i Stora Åstorp i Länna sn, levde som torpare i Stavsäter 1895. Utfl. med föräldrarna 5/11 1862 till Brostugan i Länna sn, utfl. 1868 till Stavsäter i Länna sn, där han var torpare 1883-(åtminstone)1890. Han kallade sig aldrig Dufva. - G 1885 i Länna("Lysning 1885") m pigan i Söderlänna EMMA AUGUSTA ÅLUND, f 29/4 1865 i Länna sn, levde 1895 i Stavsäter som torparhustru. Föräldrar: statdrängen i Söderlänna Johan Wilhelm Ålund(f 5/5 1835 i Kärnbo sn) o h h Maria Sofia Andersdotter(f 6/12 1834 i Länna sn). Infl. till Söderlänna 4/11 1884 från Hedvig Eleonora församling i Stockholm, utfl. 1885 till Stavsäter som torparhustru.(1)(2)(3)(4)

Barn:

VI.a) CARL LEONARD CARLSSON (DUFVA), f 15/9 1892 i Stavsäter i Länna sn.("icke döpt").(1)(2)(3)(4)

V.2) JOHAN AXEL GUSTAFSSON DUFVA, f 29/12 1864 i Brostugan i Länna sn, d 19/1 1874 i Stavsäter i Länna sn. Utfl. med föräldrarna till Stavsäter 1868.(1)(2)(3)(4)

V.3) ERIC ALBERT GUSTAFSSON DUFVA, f 27/2 1869 i Stavsäter i Länna sn, d 2/3 1879 i Stavsäter.(1)(2)(3)(4)

IV.c) EDLA CHARLOTTA PEHRSDOTTER FRIBERG, f 24/3 1849 i Rockänna i Länna sn, döpt 26/3 s.å., levde 1872 i Helgarö sn. Faddrar: Stora Gölkärr f. Nm. Anders Andersson och dess hustru Stina Andersdotter, (kusinen) Rocklänna drängen Pehr Gustaf Gustafsson, (kusinen) Tovesta dottern Anna Greta Jansdotter. Utfl. med föräldrarna 14/3 1861 till Stora Åstorp i Länna sn. Utfl. med familjen 1870 till Ekedalen i Länna sn, utfl. med familjen 24/10 1872 till Helgarö sn. - G 17/10 1869 i Länna m drängen i Stora Åstorp CARL JOHAN AN-DERSSON, f 28/4 1845 i Ekedalen i Länna sn, döpt 1/5 s.å., levde 1872 i Helgarö sn. Faddrar: Ekedalen stattorparen Johan Fredrik Dufva och dess hustru Greta Pehrsdotter, Krogen sonen Lars Henric Jansson, Hålrå i Ärila(Ärla) socken pigan Anna Maria Ersdotter. Föräldrar: statdrängen i Ekedalen Anders W. Andersson o h h Catharina Sophia Ersdotter. Infl. från(folie 88) som dräng 1862 till Stora Åstorp, utfl. 1870 till Ekedalen, utfl. 24/10 1872 till Helgarö sn.(1)(2)(3)(4)

Barn:

V.1) ANNA LOVISA CARLSDOTTER, f 9/12 1869 i Stora Åstorp i Länna sn, levde 1890 i Fogdö sn. Utfl. med föräldrarna 1870 till Ekedalen i Länna sn, utfl. med föräldrarna 24/10 1872 till Helgarö sn. Infl. som piga från Fogdö sn 26/11 1888 till Lövlund, utfl. 27/10 1890 till Fogdö sn.(1)(2)(3)(4)

Barn:

VI.a) GUNHILD AMALIA CARLSSON(oäkta dotter), f 8/8 1890 i Fogdö sn, levde 1890 i Fogdö sn. Utfl. med modern 27/10 1890 till Fogdö sn.(1)(2)(3)(4)

V.2) CARL JOHAN CARLSSON, f 30/9 1872 i Ekedalen i Länna sn, levde 1872 i Helgarö sn. Utfl. med föräldrarna 24/10 1872 till Helgarö sn.(1)(2)(3)(4)

V.3) JOHANNA AUGUSTA CARLSDOTTER, f 23/3 1874 i Ekedalen i Länna sn. Hur är detta möjligt? Kolla uppgiften igen!!

III.5) MARIA CHRISTINA PEHRSDOTTER, f 29/10 1805 i Rocklänna i Länna sn, döpt 31/10 s.å., d 21/5 1867 i Tovesta i Länna sn. Faddrar. Eric Pehrsson, (farbrodern) drängen Johan Bengtsson, hustrun Lisa Jansdotter, samt pigan Anna Ersdotter, alla ifrån Rocklänna. Utfl. med familjen 1825 till Tovesta. - G 6/1 1824 i Länna m drängen i Rocklänna JOHAN (J A N) ANDERSSON, f 5/7 1802 i Merlänna No 2 i Länna sn, döpt 6/7 s.å., d 4/5 1877 i Tovesta. Faddrar: Eric Ersson, hustrun Stina Ersdotter, drängen Eric Hindricsson, samt pigan Brita Stina Jansdotter, alla i Merlänna. Föräldrar: mågen i Merlänna Anders Jansson(sedemera torparen i Tovesta; f 22/2 1779) o h h Maria Jansdotter(f 19/7 1780). Infl. som dräng från Tovesta 1822 till Rocklänna, utfl. 1825 till Tovesta 1/4 mantal, där han var torpare 1825-1870. Står som "svärfader f.d. Brukare" 1870.(1)(2)(3)(4)

Barn:

IV.a) MARIA SOPHIA JANSDOTTER, f 6/2 1824 i Rocklänna i Länna sn, döpt 8/2 s.å., d 30/3 1890 i Tovesta i Länna sn. Faddrar: Stora Göltorp Pehr Pehrsson och dess hustru Anna Jonsdotter, (faderns kusin) sonen Pehr Ersson i Rocklänna, samt (mostern) pigan Cajsa Lotta Pehrsdotter i Björktorp. Utfl. med föräldrarna 1825 till Tovesta, utfl. 1838 som piga till Rocklänna, utfl. 1847 till Tovesta som hustru. Hon blev änka 5/4 1853. - G 15/11 1847 i Länna m sonen i Rocklänna JOHAN WERNER JANSSON, f 28/9 1823 "kl. 11 f.m." i Rocklänna, döpt 1/10 s.å., d 5/4 1853 i Tovesta. Faddrar: Anders Andersson i Mosstorp, hustrun Anna Greta Ersdotter i Stavhäll, sonen Anders Ersson i Rocklänna, styvdottern Cajsa Lotta An-dersdotter i Stora Göltorp. Föräldrar: bonden i Rocklänna Jan Ericsson(f 11/2 1798 i Rocklänna No 1 1/2 mantal, vigd 1820) o h h Brita Stina Andersdotter(f 29/11 1796 i Stav-torp, infl. 1820 till Stavtorp, vigd 1820). Han var måg i Tovesta 1847-1853. Utfl. med föräldrarna 1831 till Barva sn, infl. från Barva sn med föräldrarna 1837 till Rocklänna, utfl. 1847 till Tovesta(Flyttade ej med föräldrarna).(1)(2)(3)(4)

IV.b) ANNA GRETA JANSDOTTER, f 3/4 1829 i Tovesta i Länna sn, levde 1895 i Merlänna No 1 i Länna sn. Faddrar: (faderns kusin) Rocklänna mågen Pehr Ersson, Lundby drängen Anders Andersson, ibidem hustrun Anna Lang, (mostern) Rocklänna dottern Hedda (Lisa) Pehrsdotter. Utfl. som piga 1854 till Merlänna No 2, utfl. med sonen 1858 till Söderlänna. - G 16/3 1858 i Länna m sonen i Merlänna No 1 Nergården GUSTAF ERIC ANDERSSON, f 25/11 1833 i Merlänna No 1 i Länna sn, levde 1895 i Merlänna No 1 1/4 mantal. Faddrar: Merlänna Carl Andersson, ibidem sonen Gustaf Ersson, ibidem hustrun Karin Jansdotter, ibidem dottern Maria Gustafsdotter. Föräldrar: sonen i Merlänna No 1 Nergården Anders Ersson(sedemera åbo där; f 18/10 1807 i Merlänna No 1, döpt 20/10 s.å., d 3/10 1869 där) o h h Brita Stina Andersdotter(f 12/1 1808 i Gryts sn, vigd 15/11 1832, d 15/12 1869 i Merlänna No 1). Utfl. från Merlänna No 1 1858 som dräng till Söderlänna. Utfl. 30/10 1863 till Merlänna No 1 som "gifte sonen". Står från 1861 som "Stalldräng" i Söderlänna. Från 1866 "Brukare". (1)(2)(3)(4)

Barn:

V.1) GUSTAF WILHELM GUSTAFSSON, f 6/6 1858 i Tovesta i Länna sn, döpt 10/6 s.å., levde 1895 i Merlänna No 1. Utfl. med modern 1858 till Söderlänna. "Frikallad" - G 1881 m JULIA GUSTAVA JANSSON, f 27/7 1868 i Länna, levde 1895 i Merlänna No 1.(1)(2)(3)(4)

Barn:

VI.a) LARS GUSTAF IVAR GUSTAFSSON, f 11/12 1882 i Merlänna No 1 i Länna sn, levde 1895 i Merlänna No 1.(1)(2)(3)(4)

V.2) ALBERTINA WILHELMINA GUSTAFSDOTTER, f 4/6 1865 i Tovesta i Länna sn, levde 1895 i Merlänna No 1.(1)(2)(3)(4)

V.3) CARL EMIL GUSTAFSSON, f 15/7 1868 i Merlänna No 1 i Länna sn, där han levde 1895.(1)(2)(3)(4)

IV.c) CHRISTINA WILHELMINA JANSDOTTER, f 18/9 1832 i Tovesta i Länna sn, levde 1895 i Tovesta. Faddrar: Vabro Jan Jansson, Viggeby i Kärnbo socken drängen Eric Ländin, Vabro hustrun Maria Pehrsdotter, Viggeby i Kärnbo socken pigan Stina Andersdotter. Utfl. 1857 till Söderlänna, utfl. 1858 till Tovesta. - G 10/9 1857 i Länna m CARL ERIC JANSSON, f 5/4 1834 i Starrkärr i Länna sn, levde 1895 i Tovesta. Faddrar: Stora Göltorp sonen Anders Andersson, Rocklänna sonen Gustaf Ersson, Stora Göltorp hustrun Stina Andersdotter, samt Rocklänna pigan Beata Ersdotter. Föräldrar: statdrängen i Starrkärr Jan Pehrsson o h h Anna Lisa Ersdotter. Infl. från Åkers sn som dräng 1851 till Stora Gölkärr i Länna sn, utfl. 1852 till Tovesta, utfl. med familjen 1857 till Söderlänna, utfl. som måg 1858 till Tovesta. Står som "Brukare" från 1870, samt står som "förre brukaren" från 1885.(1)(2)(3)(4)

Barn:

V.1) CARL AUGUST CARLSSON, f 27/9 1857 i Tovesta i Länna sn, döpt 4/10 s.å., levde 1895 i Tovesta. Står som brukare från 1885-1916. Gården till släkten 1625 genom Jöns Nilsson och har sedan dess gått i rätt nedstigande led till 1916 då den övertogs av sonen Carl Hilmer Carlsson. - G 29/12 1881 m dottern i Lövstugan i Länna sn EDLA VIKTORIA ENGMAN, f tvilling 1/8 1855 i Länna sn, levde 1895 i Tovesta. Infl. från Lövstugan 1881 till Tovesta. "Lysning No 11 1881". Föräldrar: förre torparen i Lövstugan Johan Peter Engman(f 13/9 1826 i Länna sn) o h h Viktoria Sander(f 14/7 1829 i Länna sn; bosatta vid Bosved backstuga på Stora Lommartorps ägor i Länna sn).(1)(2)(3)(4)(17)

Barn:

VI.a) CARL HILMER CARLSSON, f 19/6 1883 i Tovesta i Länna sn, där han enligt husförhörslängden levde 1890. Övertog gården efter fadern 1916. Tovesta med postadress Byringe beskrivs 1936 så här: "Areal totalt 31,83 har, därav 14 har åker. Taxeringsvärde 12.900. Jordart lera och svartmylla på lerbotten. Skogsbestånd barr- och lövskog. Manbyggnaden upp-förd i början av 1700-talet. Ekonomibyggnaderna uppförda: stall och ladugård 1867, ombyggt 1901, loge 1911. 3 hästar, 8 kor, 2 ungdjur, 6 svin, 15 höns. Arealen täckdikad. En del nyodlingar utfördes i slutet av 1800- och början av 1900-talen. Ägare: Brukspatron Bo von Stockenström, Ånhammar. Arrendatorn medlem i R.L.F., centralföreningen och slakteriföreningen". - G 1907 i Länna m GERDA EUGENIA GUSTAFSSON.(1)(2)(3)(4)(17)

Barn:

VII.1) SIGVARD KARLSSON.(17)

VII.2) LINNEA KARLSSON.(17)

VII.3) KARL-GUSTAV KARLSSON.(17)

V.2) AXEL WILHELM CARLSSON, f 9/12 1859 i Tovesta i Länna sn, levde 1895 i Vabro i Länna sn. Utfl. som måg 1883 till Rocklänna No 1 1/2 mantal, utfl. med familjen 1884 till Vabro som arrendator. - G 29/9 1883 i Länna("Lysning 1883") m dottern i Rocklänna No 1 1/2 mantal KATRINA WILHELMINA JONSSON, f 25/11 1863 i Barva sn, levde 1895 i Vabro. Föräldrar: bonden i Rocklänna No 1 1/2 mantal Gustaf Jonsson(f 9/8 1839 i Flen) o h h Johanna Katrina Ersdotter(f 11/2 1844 i Barva sn.).(1)(2)(3)(4)

Barn:

VI.a) ANTON ERHARD CARLSSON, f 8/1 1884 i Rocklänna No 1 1/2 mantal i Länna sn, levde 1895 i Vabro. Utfl. med föräldrarna 1884 till Vabro i Länna sn.(1)(2)(3)(4)

VI.b) JOHN ERHARD CARLSSON, f 8/8 1887 i Vabro i Länna sn, där han levde 1895.(1)(2)(3)(4)

V.3) ERIC ALBERT CARLSSON, f 6/10 1862 i Tovesta i Länna sn, d 10/11 1868 i Tovesta.(1)(2)(3)(4)

V.4) GUSTAF OSCAR CARLSSON, f 30/5 1865 i Tovesta i Länna sn, levde 1892 i Ängsö i Västmanland. Utfl. som dräng 1881 till Rocklänna No 1 1/4 mantal, utfl. sannolikt, samt infl. 1883 till Rocklänna, utfl. 1884 till Rocklänna, utfl. 1886 till Merlänna No 1, "Bevistat beväringsmöte(1:a gången) 1886, (2:a gången) 1887". Utfl. 1888 till Merlänna No 5, ut-fl. 1889 till Tovesta. Står 1889 som "Skogvaktarlärling", "Värnplikt 1886", "Lysn. 1892", "Vigd 23/10 1892". Utfl. 24/10 1892 till Ängsö sn i Västmanland.(1)(2)(3)(4)

V.5) JOHAN ARVID CARLSSON, f 14/3 1869 i Tovesta i Länna sn, levde 1895 i Tovesta. Utfl. 1891 till Källdalen som dräng, utfl. 1892 till Tovesta. "Värnplikt 1890". "Skriven hos fadern".(1)(2)(3)(4)

V.6) ERNST HJALMAR CARLSSON, f 2/5 1871 i Tovesta i Länna sn, levde 1895 i Lerudden i Länna sn. Utfl. som dräng 1888 till Källstugan i Länna sn, utfl. 1890 till Stora Gölkärr 1/4 mantal. Utfl. 1892 till Tovesta, utfl. 1893 till Krogen, utfl. 1894 till Tovesta, utfl. 1895 till Lerudden.(1)(2)(3)(4)

V.7) HULDA JOSEFINA CARLSSON, f 11/7 1873 i Tovesta i Länna sn, levde 1895 i Ärila sn. Utfl. 1894 till Gran-boda som mejeripiga(hos mejeristen Johan David Thorén, f 31/10 1872 i Jäders sn), utfl. 1895 till Tovesta. "Lysn. 1895". "Vigd 14/12 1895". Utfl. 1895 till Ärila sn.(1)(2)(3)(4)

IV.d) CARL AXEL JANSSON, f 6/5 1841 i Tovesta i Länna sn, döpt 9/5 s.å., d 28/12 1843 i Tovesta, begr. 1/1 1844. Faddrar: Stämtorp bonden Eric Ersson och dess hustru Catharina Jansdotter, Vabro drängen Anders Brolin, Tovesta pigan Ulrica Sophia Jonsdotter.(1)(2)(3)(4)

IV.e) CARL JOHAN JANSSON, f 19/1 1845 i Tovesta i Länna sn, döpt 23/1 s.å., d 3/1 1848 i Tovesta "af Skarlakansfeber", begr. 9/1 s.å. Faddrar: Skarpsäter mågen Anders Jansson, Stora Lommartorp hustrun Stina Carlsdotter, Stämtorp sonen Johan August Ersson, (kusinen) Rocklänna dottern Anna Greta Pehrsdotter. (1)(2)(3)(4)

III.6) HEDDA LISA PEHRSDOTTER, f 27/3 1808 i Rocklänna i Länna sn, döpt 28/3 s.å., d 6/3 1832 i Rocklänna "af Frossa". Faddrar: (farmors broder) Anders Friberg i Källstugan, drängen Germund Olsson i Rocklänna, (farmors svägerska) hustrun Maria Andersdotter i Källstugan, samt pigan Stina Jansdotter i(?-stugan) i Härads socken. - G 9/10 1831 i Länna m drängen i Merlänna NILS GUSTAF GRAHN, f 8/4 1805 i Strängnäs. Föräldrar: soldaten No 694 i Länna sn Johan Gustaf Grahn(f 30/5 1782 i Stockholm) o h h Cathrina Stenholm(f 5/11 1785 i Strängnäs). Utfl. från Strängnäs med föräldrarna 1810 till No 694 i Länna sn, utfl. som dräng 1821 till Skarpsäter i Länna sn, utfl. 1823 till Rocklänna, utfl. 1828 till Stora Åstorp, utfl. 1830 till Merlänna No 2, där han levde 1830.(1)(2)(3)(4)

Barn:

IV.a) PEHR GUSTAF GUSTAFSSON GRAHN, f 17/2 1832 i Rocklänna i Länna sn, levde 1873 i Barva sn. Faddrar: (morfars kusin) Rocklänna mågen Pehr Ersson(Friberg), ibidem drängen Gustaf Ersson, ibidem (mostern) pigan Brita Stina Grahn, ibidem pigan Hedda Ersdotter. Levde hos morföräldrarna i Rocklänna 1832-1852. Utfl. som dräng 1852 till Knutstorp i Länna sn, utfl. 1853 till Rocklänna, utfl. 24/10 1854 till Korptorp i Härads sn. Infl. från Härads sn 24/10 1855 till Mosstorp i Länna sn, utfl. 1856 till Stämtorp i Länna sn, utfl. 24/10 1858 till Gredby Fäboda i Härads sn, utfl. 1859 till Lilla Askränniln i Hä-rads sn, utfl. 1860 till Strängnäs. Infl. som dräng från Strängnäs 1865 till Stora Åstorp i Länna sn, utfl. 1867 till Navesta i Länna sn, utfl. 1869 till Åsäng i Länna sn, utfl. 1870 till Kråknäs i Länna sn, utfl. 1871 till Nyckelberga i Länna sn, utfl. 1873 till Stora Åstorp, utfl. 24/10 1873 till Barva sn.(1)(2)(3)(4)(26)

II.c) ERIC ERICSSON, f 8/6 1778 i Rocklänna i Länna sn, döpt 11/6 s.å., levde 1800 i Härads sn. Faddrar: Olof Abramson i Stora Sättertorp, drängen Eric Ericsson i Rocklänna, hustrun Cathrina Pehrsdotter i Björktorp, samt pigan Stina Olsdotter i Stora Sättertorp. Utfl. från Rocklänna som dräng 1795 till Rocklänna No 1 1/4 mantal, utfl. 1796 till Björktorp i Länna sn, utfl. 1797 till Källgården i Vansö sn som dräng, utfl. 1800 till Härads sn. Han står 1800 4/3 fadder för brorsonen Pehr Pehrsson i Rocklänna.(1)(2)(3)(4)

Barn i 2:a giftet:

II.d) ANDERS BENGTSSON, f 19/8 1787 i Rocklänna i Länna sn, döpt 22/8 s.å., d 4/1 1795 i Rocklänna, begr. 11/1 s.å. Faddrar: (morbrodern) Eric Ericsson i Vretatorp, (morbrodern) Daniel Danielsson i Valnarstorp, (morbrodern) Eric Pehrsson Friberg i Rocklänna, hustrun Cajsa Andersdotter i Åskärr, (mostern) hustrun Stina Pehrsdotter i Vretatorp, samt pigan Stina Andersdotter i Rocklänna.(1)(2)(3)(4)

II.e) JOHAN BENGTSSON, f 21/6 1789 i Rocklänna i Länna sn, döpt 24/6 s.å., d 18/8 1813 i Rocklänna "kl. 3 f.m. af Håll och Stygn uti en ålder af 24 år", begr. 22/8 s.å. Faddrar: Eric Ersson i Eklången i Ärila(Ärla) sn, (morbrodern) Anders Friberg i Vretatorp, drängen Eric Olsson i Rocklänna, hustrun Cajsa Olsdotter i Eklången, (mostern) hustrun Maria Andersdotter i Vretatorp, samt pigan (moderns kusin) Lisa Pehrsdotter i Lövlund.(1)(2)(3)(4)

II.f) HEDDA LISA BENGTSDOTTER, f 21/3 1791 i Rocklänna i Länna sn, döpt 25/3 s.å., d 28/9 1804 i Rocklänna, begr 2/10 s.å. Faddrar: mäster Johan Helsberg vid Länna Bruk, drängen Pehr Andersson i Byringe, hustrun Cathrina Larsdotter vid Länna Bruk, samt pigan Kjerstin Andersdotter i Rocklänna.(1)(2)(3)(4)

BILAGA 2.

I.1) STINA PEHRSDOTTER FRIBERG, f 13/8 1750 i Rocklänna i Länna sn, döpt 19/8 s.å., d 8/3 1829 "af Värk" i Vretatorp i Länna sn. Faddrar: Mäster Nils Ståhlbom, Lars Ersson i Byringe, Anders Larsson i Råcklänna, Befallningsmans hustru i Starrkärr, Eric Pärssons hustru i Rocklänna, samt (mostern) pigan Marja Danielsdotter i Rocklänna. Utfl. som hustru 1774 till Magsjötorp i Länna sn, utfl. 1785 till Vretatorp, där hon levde till sin död 1829. - G 23/10 1774 i Länna m sonen i Magsjötorp ERIC ERICSSON, f 4/5 1751 i Byringe i Länna sn, döpt 8/5 s.å., d 15/6 1829 "af Frossa" i Vretatorp. Faddrar: Daniel Danielsson, drängen Jan Ericsson, Lars Ericsson, samt pigan Helena Larsdotter, alla i Byringe. Föräldrar: Eric Ericsson(f 6/4 1729) o h h Lisa Danielsdotter(f 10/3 1728, änka sannolikt 1772, d maj 1781 i Magsjötorp, dotter av Daniel Gustafsson, f 20/4 1703, d 6/11 1780 i Magsjötorp) i Byringe. Var bonde i Magsjötorp 1/4 mantal(Sandviks Rote) 1773-1785, samt i Vretatorp 1/4 mantal(Sandviks Rote) 1785-1819. Han infl. 1768 från Byringe till Magsjötorp, där fadern var måg. De var barnlösa.(1)(2)(3)(4)

Fosterdotter:

II.a) ANNA MARIA (ANNA MAJA) BLONDMAN, f 14/9 1780 i Västerhaninge sn, d 10/9 1863 i Merlänna fattighus i Länna sn. Utfl. senast 1787 från Västerhaninge sn till Vretatorp. Utfl. 1838 till Grankällstugan i Länna sn, utfl. 1852 till Merlänna fattighus(Merlänna By´s Rote). - G 9/11 1801 i Länna m LARS JANSSON, f 22/1 1775 i Byringe "kl. 2 e.m.", döpt 23/1 s.å., d 8/4 1851 i Grankällstugan. Faddrar: Mjölnaren Anders Schilström, drängen Jan Ersson, bägge vid Länna kvarn, hustrun Cathrina Jonsdotter, samt pigan Maria Larsdotter, bägge i Byringe. Föräldrar: mågen Jan Nilsson o h h Kjerstin Larsdotter i Byringe. Bonde i Vretatorp efter svärfadern Eric Ericsson 1819-1838, då han utfl. till Grankällstugan, där han levde till sin död 1851. Infl. till Vretatorp 1801 från Lidökna(Sandviks Rote) i Länna sn.(1)(2)(3)(4)

Barn:

III.1) ANNA STINA LARSDOTTER, f 14/3 1803 i Vretatorp i Län-na sn, döpt 15/3 s.å., d 18/2 1882 i Lerudden i Länna sn(anmärkning: "vistas i Åker"). Faddrar: Daniel Ersson i Val-narstorp, drängen Jan Jansson i Lidökna, hustrun Maria Jonsdotter i Hällen, samt pigan Stina Andersdotter i Bjötklida. Utfl. 1846 till Lerudden, där hon levde till sin död 1882. - G 9/12 1823 i Länna m drängen i Vretatorp ANDERS DANIELSSON, f 11/3 1799 i Rönnholmstorp "kl. 5 e.m." i Länna sn, döpt 13/3 s.å., d 20/9 1874 i Lerudden. Faddrar: Pehr Lännholm i Ribybråte, drängen Pehr Ersson i (?), hustrun Brita Olsdot-ter i Salvarstorp, samt pigan Hedda Lotta Jonsdotter i Salvarstorp. Föräldrar: torparen i Rönnholmstorp Daniel Ersson(f 15/10 1767) o h h Stina Ersdotter(f 19/4 1768). Infl. från Rönnholmstorp som dräng 1819 till Vretatorp, där han var bonde 1838-1846, utfl. 1846 till Lerudden, där han var torpare 1846-1870, då han från 1871 står som "f.d. bonde", samt levde där till sin död 1874.(1)(2)(3)(4)

Barn:

IV.a) CARL ERIK ANDERSSON, f 16/6 1826 i Vretatorp i Länna sn, levde 1849 i Dunkers sn.(Varken dopdag eller faddrar står i födelseboken). Utfl. 1846 som dräng till Lidökna, utfl. 1848 som dräng till Biarhäll, utfl. 6/11 1849 till Dunkers sn.(1)(2)(3)(4)

IV.b) ANDERS GUSTAF ANDERSSON, f 18/11 1829 i Vretatorp i Länna sn, d 9/7 1850 i Rönntorp. Faddrar: Vabro Jan Jansson, Rönnholmstorp drängen Pehr Danielsson, Holmsjötorp hustrun Lisa Danielsdotter, Rönnholmstorp pigan Anna Danielsdotter. Utfl. 1846 till Lerudden, utfl. 1847(folie 148). Infl. som dräng från(folie 148) 14/3 1847 till Vretatorp, utfl. 1848 till Gillesgården, utfl. 1849 till Rönntorp.(1)(2)(3)(4)

IV.c) CHRISTINA MATHILDA ANDERSDOTTER, f 3/8 1832 i Vretatorp i Länna sn, d 30/4 1870 på Merlänna ägor i Länna sn. Faddrar: Hattetorp sonen Anders Andersson, Lidökna sonen Carl Ersson, Stora Lommartorp hustrun Stina Carlsson, Lidökna dottern Brita Stina Ersdotter. Utfl. 1846 till Lerudden, utfl. 22/3 1847 till Dunkers sn. Infl. 14/3 1848 från Dunkers sn till Vretatorp, utfl. 1848 till Merlänna No 5 1 mantal i Länna sn, utfl. 30/10 1855 till Åkers sn. Infl. från Åkers sn 1862 som hustru till Merlänna ägor, där hon levde till sin död 1870. - G 1856 i Åkers sn m CARL FREDRIC BLOMQVIST, f 9/1 1834 på Merlänna ägor, där han levde 1875. Föräldrar: Skräddaren på Merlänna ägor Lars Fredric Blomqvist(f 29/11 1808 i Stenkvista sn, d 19/10 1874 på Merlänna ägor) o h h Anna Catharina Olsdotter(f 18/6 1804 i Stenkvista sn, d 25/1 1862 på Merlänna ägor). Han infl. 1862 från Åkers sn som "Gifte sonen" till Merlänna ägor, där han står som skräddare från 1874. (Han gifte om sig 20/11 1870 i Länna m STINA LISA JANSDOTTER, f 1844 i Hjulsjö sn. Hon infl. till Merlänna ägor 1870, samt levde där 1875).(1)(2)(3)(4)

Barn i 1:a giftet:

V.1) CLARA WILHELMINA BLOMQVIST, f 30/4 1857 i Åkers sn, levde 1872 i Strängnäs landsförsamling. Infl. med föräldrarna till Merlänna ägor 1862 från Åkers sn, utfl. 24/10 1872 till Strängnäs landsförsamling.(1)(2)(3)(4)

V.2) CARL ALFRED BLOMQVIST, f 13/7 1859 i Åkers sn, d 1866 på Merlänna ägor i Länna sn. Infl. med föräldrarna till Merlänna ägor 1862 från Åkers sn.(1)(2)(3)(4)

V.3) JOHAN ERNST BLOMQVIST, f 1/6 1862 på Merlänna ägor i Länna sn, levde 1895 i Blomqvists back-stuga(på Merlänna No 4). Han levde 1875 på Merlänna ägor. Fanns som skräddare 1891 i Blomqvists backstuga, där han levde 1895. - G 1888 m HULDA WILHELMINA ANDERSSON, f 12/1 1868 i Jäders sn. Fanns som skräddarhustru 1891 i Blomqvists backstuga, där hon levde 1895.(1)(2)(3)(4)

V.4) LOVISA MATHILDA BLOMQVIST, f 25/8 1866 på Merlänna ägor i Länna sn, d 12/8 1870 på Merlänna ägor.(1)(2)(3)(4)

V.5) EDLA KRISTINA BLOMQVIST, f 25/10 1869 på Merlänna ägor i Länna sn, där hon levde 1875.(1)(2)(3)(4)

Barn i 2:a giftet:

V.6) OLOF ABDON BLOMQVIST, f 30/8 1872 på Merlänna ägor i Länna sn, där han levde 1875.(1)(2)(3)(4)

V.7) ERIK EMIL BLOMQVIST, f 23/9 1874 på Merlänna ägor i Länna sn, där han levde 1875.(1)(2)(3)(4)

IV.d) CLARA SOPHIA ANDERSDOTTER, f 27/11 1834 i Vretatorp i Länna sn, levde 1861 i Vansö sn. Faddrar: Salvartorp Anders Andersson, Merlänna sonen Gustaf Ersson, Salvarstorp hustrun Stina Fredriksdotter, Merlänna pigan (moderns moster) Hedda Lisa Larsdotter. Utfl. 1846 till Lerudden, utfl. 20/2 1849 som piga till Rosenlund(4:e Roten) i Överselö sn, utfl. 6/8 1850 till Länna sn. Infl. 1850 som piga från Överselö sn till Sockenstugan i Länna sn, utfl. 1851 till Merlänna No 1, utfl. 1852 till Merlänna No 2, utfl. 28/10 1861 till Vansö sn. - G 23/9 1861 i Länna m drängen i Merlänna No 2 ANDERS GUSTAF PETERSSON, f 17/10 1835 i Vansö sn, där han levde 1861. Infl. som dräng 12/9 1861 från Vansö sn till Merlänna No 2, utfl. 28/10 1861 till Vansö sn.(1)(2)(3)(4)(22)

IV.e) ANNA CHARLOTTA ANDERSDOTTER, f 18/11 1837 i Vretatorp i Länna sn, levde 1863 i Ärla sn. Faddrar: Magsjötorp bonden Erik Fredriksson, Rönnholmstorp drängen Jan Larsson, Magsjötorp hustrun Stina Andersdotter, Salvarstorp pigan (mostern) Carolina Larsdotter. Utfl. 1846 till Lerudden, utfl. 1854 som piga till Salvarstorp i Länna sn, utfl. 24/10 1857 till Norrlänna No 5, utfl. 1858 till Norrlänna No 3 Västerbygården, utfl. 31/10 1858 till Norrlänna No 2, utfl. 24/10 1861 till Härads sn. Infl. från Härads sn som piga 4/10 1862 till Norrlänna No 1, utfl. 24/10 1863 till Ärla sn. - G 2/11 1862 i Länna m drängen i Norrlänna No 1 JOHAN FREDRIC JANSSON, f 20/3 1840 i soldattorp No 699 i Länna sn, levde 1863 i Ärla sn. Infl. som dräng från(folie 22) till Norrlänna No 1 24/10 1859, utfl. 24/10 1863 till Ärla sn.(1)(2)(3)(4)

Barn:

V.1) EDLA CHARLOTTA JOHANSDOTTER, f 16/10 1863 i Lerudden i Länna sn, utfl. med föräldrarna 24/10 1863 till Ärla sn.(1)(2)(3)(4)

IV.f) JOHAN WERNER ANDERSSON, f 9/4 1841 i Vretatorp i Länna sn, döpt 11/4 s.å., d 11/3 1844 i Vretatorp. Faddrar: Björklida bonden Anders Pehrsson och dess hustru Maria Larsdotter, Rönntorp sonen Carl Erik Ersson, Björklida dottern Maja Lotta Andersdotter.(1)(2)(3)(4)

IV.g) ADOLPH ANDERSSON, f 1/8 1844 i Vretatorp i Länna sn, döpt 4/8 s.å., d 16/11 1846 i Lerudden. Faddrar: Vretatorp drängen Lars Bergquist, Stocken hustrun Anna Andersdotter, sonen Anders Andersson ibidem, dottern Johanna Andersdotter ibidem. Utfl. med föräldrarna 1846 till Lerudden.(1)(2)(3)(4)

IV.h) JOHAN AUGUST ANDERSSON, f 13/7 1850 i Lerudden i Länna sn, döpt 17/7 s.å., levde 1873 i Åkers sn. Faddrar: Klockaretorp Erik Olsson och dess hustru Maja Stina Friberg, Magsjötorp sonen Carl Erik Ersson, samt pigan Maria Sophia Fagerberg. Utfl. från Lerudden 1866 som skräddarlärling hos systerns svärfar skräddare Lars Fredric Blomqvist i Nystugan(Merlänna ägor), utfl. 1870 till Lerudden, utfl. 24/10 1873 till Åkers sn.(1)(2)(3)(4)

IV.i) AUGUSTA CHARLOTTA HOLMSTRÖM(Fosterdotter), f 12/7 1843 i Stockholm. Infl. 1846(folie 163) Nr. 5687, utfl. 1846 till Krusstugan.(1)(2)(3)(4)

IV.j) FRANS OSCAR CARLSSON(Fosterson), f 23/7 1850 i Stockholm. Infl. till Lerudden 1850 från Stockholm Allmänna Barnkoloni No 5687, utfl. 1851 till Stockholm.(1)(2)(3)(4)

III.2) MARIA MARGARETHA LARSDOTTER, f 9/5 "kl. 2 e.m." 1809 i Vretatorp i Länna sn, döpt 10/5 s.å., levde 1839 i Strängnäs stad. Faddrar: Eric Ersson i Lidökna, Eric Andersson i Vretatorp, hustrun Brita Olsdotter i Salvarstorp, samt dottern Lisa Andersdotter i Salvarstorp. Utfl. som piga 1825 till Rönnholmstorp 3/8 mantal i Länna sn, utfl. 1826 till Kråknäs i Länna sn, utfl. 1828 till Trolund(Åby Rote) i Strängnäs landsförsamling, utfl. 1830 till Toresunds sn. Infl. 1831 från Strängnäs till Länna Bruk(hos mjölnaren) som piga, utfl. 1832 till Granboda 1/2 mantal, utfl. 1835 till Lilla Åskärr, utfl. 1836 till Starrkärr, utfl. 1839 till Strängnäs stad. - G 1836 i Länna m GUSTAF JANSSON, f 8/4 1813 i Åsäng. Infl. 1834 från Granboda som dräng till Byringe, utfl. 1836 till Starrkärr, utfl. 1839 till Strängnäs stad.(1)(2)(3)(4)(83)

Barn:

IV.a) CARL AUGUST GUSTAFSSON, f 26/1 1837 i Starrkärr, utfl. 1839 till Strängnäs stad.(1)(2)(3)(4)

IV.b) ALBERT WILHELM GUSTAFSSON, f 3/5 1839 i Starrkärr, utfl. 1839 till Strängnäs stad.(1)(2)(3)(4)

III.3) HEDVIG ELISABET (HEDDA LISA) LARSDOTTER, f 1/11 1811 i Vretatorp i Länna sn, döpt 3/11 s.å., levde 1841 i Strängnäs sn. Faddrar: Vabro Jan Jansson, drängen Carl Petter Jansson vid Länna Bruk, hustrun Maria Pehrsdotter i Vabro, samt dottern Greta Larsdotter i Merlänna. Utfl. mellan 1824 och 1830 från Vretatorp. Infl. 1833 som piga från Socknestugan(Klockargården) till Merlänna No 5, utfl. 24/10 1841 till Strängnäs sn.(1)(2)(3)(4)

III.4) CAROLINA LARSDOTTER, f 10/8 1816 i Vretatorp i Länna sn "kl. 11 f.m.", döpt 11/8 s.å. Faddrar: Lars Pehrsson i Björklida, drängen Pehr Ersson i Vretatorp, hustrun Stina Andersdotter i Salvarstorp, samt dottern Maria Larsdotter i Björklida. Utfl. 1837 som piga till Salvarstorp, utfl. 1839 till Hattetorp 1/4 mantal, utfl. 1843 till Rönnholmstorp, utfl. 22/10 1843 till Kärnbo sn.(1)(2)(3)(4)

BILAGA 3.

I.1) MARIA PEHRSDOTTER FRIBERG, f 28/5 1758 i Rocklänna i Länna sn, döpt 31/5 s.å., d 18/4 1829 "af Lungsot" i Lidökna i Länna sn. Faddrar: Klockaren Pehr Setterberg, drängen Pehr Matsson i Prästgården, hustrun Anna Pehrsdotter i Rocklänna, samt hustrun Anna Jonsdotter i Prästgården. Utfl. 1779 som hustru till Valnarstorp i Länna sn, utfl. 1814 till Vretatorp i Länna sn, utfl. i mars 1817 till Ärja No 3 i Åkers sn, utfl. 1819 till Broby i Åkers sn, utfl. 1823 till Lidök-na i Länna sn. - G 26/9 1779 i Länna m sonen och drängen i Valnarstorp i Länna sn DANIEL DANIELSSON, f 28/11 1758 i Byringe i Länna sn, döpt 30/11 s.å., d 5/10 1848 i Lidökna Hage i Länna sn. Föräldrar: Daniel Danielsson(f 21/12 1722) o h h Kjerstin Danielsdotter(f 1/1 1722) i Byringe. Bonde i Valnarstorp 1779-1814, utfl. med familjen 1814 till svågern Eric Ericsson i Vretatorp, utfl. i mars 1817 till Ärja No 3 i Åkers sn som svärfader, utfl. 1819 till Broby i Åkers sn, utfl. 1823 till Lidökna i Länna sn, utfl. 1840 till Lidökna Hage.(1)(2)(3)(4)(13)(85)

Barn:

II.a) Dödfödd dotter, f 16/10 1780 i Valnarstorp i Länna sn, begr. 19/10 s.å.(1)(2)(3)(4)

II.b) MARIA CHRISTINA DANIELSDOTTER, f 22/2 1782 i Valnarstorp i Länna sn, döpt 24/2 s.å., d 5/7 1785 "af Rödsot" i Valnarstorp. Faddrar: (morbrodern) Eric Ericsson i Magsjötorp, Johan Halsberg, (morbrodern) drängen Anders Pehrsson (Friberg) i Rocklänna, hustrun Cathrina Danielsdotter i Länna Bruk, (mostern) hustrun Stina Pehrsdotter i Magsjötorp, samt pigan Kjerstin Ersdotter ibidem.(1)(2)(3)(4)

II.c) HEDDA LISA DANIELSDOTTER, f 18/1 1784 i Valnarstorp i Länna sn, döpt 25/1 s.å. Faddrar: bokhållaren Jonathan Forsner på Länna Bruk, (morbrodern) Eric Ericsson i Magsjötorp, (morbrodern) drängen Pehr Pehrsson(Friberg) i Rocklänna, (mostern) hustrun Anna Lisa Pehrsdotter ibidem., (mostern) hustrun Stina Pehrsdotter i Magsjötorp, samt pigan Lisa Pehrsdotter i Krogen. Utfl. från Valnarstorp 1804 till Kärnbo sn.(1)(2)(3)(4)

Barn:

III.1) PETRONELLA FREDRICA PEHRSDOTTER, f 10/7 1806 i Turinge sn. Infl. från Turinge sn 1806 till Valnarstorp, ut-fl. 1814 till Vretatorp, utfl. 1817 till Ärja No 3 i Åkers sn, utfl. 1819 till Stockholm.(1)(2)(3)(4)(13)(85)

II.d) ANNA CAJSA DANIELSDOTTER, f 1/10 1785 i Valnarstorp i Länna sn. Faddrar: Klockaren Anders Zetterberg, drängen Ja-cob Ersson i Magsjötorp, pigan Stina Hansdotter vid Länna Bruk, samt pigan Anna Jonsdotter ibidem. Utfl. från Valnarstorp 1806 till Mariefred.(1)(2)(3)(4)

Barn:

III.1) KAJSA LOTTA(oäkta dottern), f 17/6 1807 i Valnarstorp i Länna sn, d 12/11 1807 i Valnarstorp. Faddrar: (morbrodern) Olof Jansson(Wallin) i Byringe, drängen Pehr Andersson i Gillsgården, hustrun Brita Kajsa Ersdotter i Långsvedet, samt pigan Kajsa Pehrsdotter i Gillsgården.(1)(2)(3)(4)

II.e) MARIA CHRISTINA DANIELSDOTTER, f 25/9 1787 i Valnarstorp i Länna sn, döpt 30/9 s.å. Faddrar: Johan Halsberg, (morbrodern) Bengt Olofsson i Rocklänna, drängen Pehr Ersson i Valnarstorp, hustrun Anna Andersdotter i Byringe, hustrun Stina Andersdotter i Örsäter, samt pigan Anna Lisa Schilström vid Länna Bruk. Utfl. från Valnarstorp som dränghustru 1812 till Råcksta i Åkers sn, utfl. 1815 till Strängnäs. Infl. från Strängnäs 1817 till Ärja No 3 i Åkers sn, utfl. 1819 till Broby i Åkers sn, utfl. 1822 till Botkyrka sn. Därefter se maken nedan. - G 13/6 1807 i Länna m drängen i Byringe OLOF JANSSON WALLIN, f 10/6 1779 i Klackhaga i Länna sn. Faddrar: Nils Jansson i Hällby i Vansö sn, drängen Jonas Pehrsson i Haglida, hustrun Lisa Jonsdotter i Stora Göltorp, samt pigan Anna Mattsdotter i Stora Åskärr. Utfl. från Valnarstorp 1812 som dräng till Råcksta i Åkers sn, utfl. 1815 till Strängnäs. Infl. från Strängnäs 1817 till Ärja No 3 i Åkers sn, utfl. 1819 till Broby i Åkers sn, utfl. 1822 till Botkyrka sn. Infl. 1/11 från Åkers sn som rättare till Lindhog(Hogelby Rote) i Botkyrka sn, utfl. 24/10 1824 till Herrängen i Brännkyrka sn. Föräldrar: Jan Olsson o h h Kjerstin Jonsdotter. Kallar sig från 1816 Olof Jansson Wallin.(1)(2)(3)(4)(13)(85)

Barn:

III.1) HEDDA OLOFSDOTTER(WALLIN), f 14/6 1807 i Valnarstorp i Länna sn, d 29/6 1807 i Valnarstorp. Faddrar: Anders Kollberg vid Länna Bruk, sonen Eric Zetterberg ibidem., hustrun Stina Maja Pehrsdotter i (?), samt pigan Maja Hindricksdotter vid Länna Bruks Gård.(1)(2)(3)(4)

III.2) STINA LOTTA OLOFSDOTTER WALLIN, f 15/1 1810 i Valnarstorp i Länna sn, döpt 17/1 s.å., d 7/3 1821 "af feber" i Broby i Åkers sn. Faddrar: Jonas Andersson i Mörtsjötorp, (morbrodern) sonen Pehr Danielsson i Valnarstorp, Mademoiselle Cathrina Malmquist vid Länna Bruk, samt dottern Ulrika Zetterberg ibidem. Utfl. med föräldrarna från Valnarstorp 1812 till Råcksta i Åkers sn, utfl. med föräldrarna 1815 till Strängnäs. Infl. med föräldrarna från Strängnäs 1817 till Ärja No 3 i Åkers sn, utfl. med föräldrarna 1819 till Broby i Åkers sn.(1)(2)(3)(4)(13)(85)

III.3) CARL PETTER OLOFSSON WALLIN, f 21/1 1814 i Råcksta i Åkers sn, d 15/2 1821 i Broby i Åkers sn. Utfl. med föräldrarna 1815 till Strängnäs. Infl. med föräldrarna från Strängnäs 1817 till Ärja No 3 i Åkers sn, utfl. med föräldrarna 1819 till Broby i Åkers sn.(1)(2)(3)(4)(13)(85)

III.4) JOHANNA OLOFSDOTTER WALLIN, f 21/9 1816 i Strängnäs. Infl. med föräldrarna från Strängnäs 1817 till Ärja No 3 i Åkers sn, utfl. med föräldrarna 1819 till Broby i Åkers sn, utfl. med föräldrarna till Botkyrka sn 1822. Infl. 1/11 1822 från Åkers sn till Lindhog(Hogelby Rote) i Botkyrka sn, utfl. 24/10 1827 till Herrängen i Bränn-kyrka sn.(1)(2)(3)(4)(13)(85)

III.5) GUSTAF REINHOLD OLOFSSON WALLIN, f 9/11 1819 i Broby i Åkers sn. Utfl. med föräldrarna 1822 till Botkyrka sn. Infl. 1/11 1822 från Åkers sn till Lindhog(Hogelby Rote) i Botkyrka sn, utfl. 24/10 1827 till Herrängen i Brännkyrka sn.(1)(2)(3)(4)(13)(85)

II.f) GRETA DANIELSDOTTER, f 21/6 1789 i Valnarstorp i Länna sn, döpt 28/6 s.å., d 14/5 1792 i Valnarstorp. Faddrar: Anders Åkerman i Byringe, (morbrodern) Pehr Pehrsson Friberg i Eksåg i Härads sn, drängen Eric Pehrsson i Rocklänna, hustrun Cathrina Larsdotter vid Länna Bruk, (mostern) hustrun Stina Pehrsdotter i Vretatorp, samt pigan Greta Jansdotter i Valnarstorp.(1)(2)(3)(4)

II.g) PEHR DANIELSSON WALLIN, f 4/7 1792 i Valnarstorp i Länna sn, döpt 6/6 s.å. Faddrar: (morbrodern) Eric Ersson i Vretatorp, Pehr Ersson i Rocklänna, Cajsa Danielsdotter i Västerlida, samt pigan Cajsa Maria Schilström vid Länna Bruk. Utfl. från Valnarstorp 1810 till Taxinge sn. Är sannolikt den "Kusken Pehr Wallin, född 1791 i Lenna", som infl. från Värmland 1821 till Broby i Åkers sn, samt utfl. 1821 till Stockholm.(1)(2) (3)(4)(13)(85)

II.h) DANIEL GUSTAF DANIELSSON WALLIN, f 11/12 1794 i Valnarstorp i Länna sn. Faddrar: Eric Lindgren, hustrun Catharina Berggren i Byringe, pigan (?) Ersdotter Berggren ibidem., samt Jonas Öberg på Länna Bruk. Utfl. från Valnarstorp 1814 till Vretatorp i Länna sn, utfl. som dräng 1814 till Lidökna i Länna sn, utfl. 1824 till Barva sn. Infl. 14/10 1824 som dräng till Björkudden i Barva sn från Länna sn, "kunskap hjelplig, lefvernet ärligt", utfl. 1828 till Härads sn. Infl. 2/11 1828 från Barva sn till Ekswalla i Härads sn, utfl. 11/3 1830 med Hustru till Åkers sn. Infl. från Härads sn 1830 som Torpare till Knåpet(Berga Rote) i Åkers sn, där han levde 1850. - G 28/10 1828 i Barva sn m pigan i Björkudden(Morgongåfva efter Lag) CHRISTINA NYSTRÖM, f 1801 i Svinnegarn sn i Uppsala län. Infl. 24/10 1825 som piga från Lundby sn till Björkudden i Barva sn, "kunskap enfaldig, lefvernet ärligt", utfl. 1828 till Härads sn. Infl. 14/3 1830 från Härads sn till Knåpet(Berga Rote) i Åkers sn, där hon levde 1850.(1)(2)(3)(4)(13)(85)

Barn:

III.1) GUSTAF WERNER WALLIN, f 1/4 1838 i Knåpet i Åkers sn, där han levde 1850, "läser någorl. väl, lefvernet ärligt". (1)(2)(3)(4)(13)(85)

II.i) LÅTTA DANIELSDOTTER, f 12/12 1796 i Valnarstorp i Länna sn, d 20/11 1800 i Valnarstorp, begr. 30/11 s.å. Faddrar: Anders Pehrsson i Merlänna, Anders Lundgren på Länna Bruk, hustrun Anna Maja Ståhlbom ibidem., samt pigan Brita Stina Ersdotter i Byringe.(1)(2)(3)(4)

BILAGA 4.

I.1) MARIA CHRISTINA FRIBERG, f 29/8 1813 i Källstugan i Länna sn, döpt 31/8 s.å., d 12/5 1869 i Klockartorp i Länna sn. Faddrar: Pehr Ericsson i Rocklänna, sonen Lars Pehrsson i Stämbråten, hustrun Cathrina Andersdotter i Öråsen, samt dottern Maria Pehrsdotter i Storsvedet. Utfl. från Källstugan 1836 till Vreten i Länna sn, utfl. 1838 till Klockartorp, där hon levde till sin död 1869. - G 10/3 1833 i Länna m sonen i Klockartorp ERIK OLSSON, f 20/5 1812 i Klockartorp i Länna sn, döpt 21/5 s.å., d 20/2 1882 i Klockartorp. Faddrar: Fredrik Ersson i Magsjötorp, drängen Eric Olsson i Byringe, hustrun Anna Olsdotter i Dammen, samt hustrun Lisa Jonsdotter i Lövsvedet. Föräldrar: bonden i Klockartorp Olof Olsson(f 4/12 1778 i Härads sn, d 20/5 1865 i Klockartorp) o h h Brita Jonsdotter(f 3/12 1786 i Lövsvedet i Länna sn, döpt 5/12 s.å., d 28/11 1856 i Klockartorp, infl. 1811 från Lövsvedet, vigd 1811). Utfl. från Källstugan 1836 till Vreten, utfl. 1838 till Klockartorp, där han var bonde 1846-1876(står från 1876 som "f.d. torparen").( - G 2:o 6/10 1870 i Länna m EMMA CHARLOTTA PERSDOTTER, f 14/12 1836 i Dunkers sn. Utfl. som hushållerska 1887 från Klockartorp till Norr-länna No 3, där hon levde 1890 som hustru(Hon blev omgift 21/6 1888 med brukaren i Norrlänna No 3 Carl Alfred Blomqvist, f 5/5 1841 i Barva sn(Gift 1:o 9/11 1862 med Anna Kristina Larsdotter, f 7/9 1836 i Kjula sn, d 4/10 1886, de hade 4 söner.).(1)(2)(3)(4)

Barn:

II.a) PEHR ERIK ERIKSSON, f 29/6 1833 i Källstugan i Länna sn, levde 1895 i Rundholmsnäs i Länna sn. Faddrar: Dammen sonen Anders Olsson, Klockartorp sonen Anders Olsson, Lövlund hustrun Stina Andersdotter, samt Dammen dottern Anna Olsdotter. Utfl. med föräldrarna 1836 till Vreten, utfl. 1837 till Klockartorp, utfl. 1870 som torpare till Rundholmsnäs(eller Näset) i Länna sn. Står från 1885 som "f. torparen", "Baptist"(anmärkning). - G 26/12 1860 i Länna m SOPHIA ALBERTINA LUNDBERG, f 11/3 1837 i Mörtsjöbacke i Länna sn som "oägta dottern", d 22/1 1889 i Rundholmsnäs. Faddrar: Mästaren Åkerlind, ibidem. drängen Carl Lindström, ibidem. hustrun Maria Stina Björnberg, ibidem. dottern Gustafva Hellsberg, alla vid Länna Bruk. Moder: pigan Brita Stina Ersdotter vid Länna Bruk. Hon infl. från Sörlänna 1860 till Klockartorp. Står från 1885 som "Baptist".(1)(2)(3)(4)

Barn:

III.1) CARL WALFRID ERIKSSON, f 12/2 1861 i Klockartorp, levde 1882 i Härads sn. Utfl. 26/10 1875 till Härads sn. Infl. från Härads sn 3/1 1876 till Rundholmsnäs. Utfl. 24/10 1882 till Härads sn. Fader till Carl Hjalmar. - G 1882 m ("lysning No 3 21/5 1882") förre pigan i Rundholmsnäs ANNA LOVISA MALMQVIST, f 11/5 1859 i Länna sn, levde 1882 i Härads sn. Infl. 1880 från(folie 67). Utfl. 24/10 1882 till Härads sn.(1)(2)(3)(4)

Barn:

IV.a) JOHAN GOTTFRID CARLSSON(oäkta son), f 14/4 1877 i Länna sn, levde 1895 i Åkers sn. Utfl. med föräldrarna 24/10 1882 till Härads sn. Infl. som dräng 1892 från Strängnäs till Klockartorp, utfl. 1893 till Stocken i Länna sn, utfl. 24/10 1895 till Åkers sn.(1)(2)(3)(4)

IV.b) CARL HJALMAR PETERSSON(oäkta son), f 13/6 1880 i Rundholmsnäs i Länna sn, levde 1895 i Strängnäs. Utfl. med föräldrarna 24/10 1882 till Härads sn. Infl. från Strängnäs 1894 som dräng till Stocken i Länna sn, utfl. 24/10 1895 till Strängnäs.(1)(2)(3)(4)

III.2) JOHAN EMIL PETERSSON, f 22/6 1863 i Klockartorp i Länna sn, levde 1895 i Stocken i Länna sn. Utfl. med föräldrarna 1870 till Rundholmsnäs, står från 1885 som torpare, utfl. som torpare 1891 till Stocken(torp till Söderlänna). Bytte 1885 efternamn från Eriksson till Petersson. Anmärkningar: från 1880 "Baptist", "bevistat beväringsmöte 1884 (1:a) och 1885(2:a)". - G 1887 i Länna(lysning 1887) m pigan i Rundholmsnäs EMMA BERNHARDINA CARLSSON, f 19/4 1866 i Strängnäs, levde 1895 i Stocken.(1)(2)(3)(4)

Barn:

IV.a) JOSEF EMANUEL PETERSSON, f 21/12 1888 i Rundholmsnäs i Länna sn, levde 1895 i Stocken. Utfl. med föräldrarna 1891 till Stocken i Länna sn.("odöpt").(1)(2)(3)(4)

IV.b) JOHN GABRIEL PETERSSON, f 24/1 1890 i Rundholmsnäs("odöpt"), levde 1895 i Stocken. Utfl. med föräldrarna 1891 till Stocken i Länna sn.(1)(2)(3)(4)

IV.c) ELNA TERESIA PETERSSON, f 16/4 1894 i Stocken i Länna sn("odöpt"), levde 1895 i Stocken.(1)(2)(3)(4)

II.b) CARL JOHAN ERIKSSON, f 18/8 1834 i Källstugan i Länna sn, levde 1856 i Kärnbo sn. Faddrar: Tovesta Jan Andersson, Stämbråten Pehr Jansson, ibidem hustrun Greta Henriksdotter, samt ibidem Stina Lotta Jansdotter. Utfl. med föräldrarna 1836 till Vreten, utfl. med föräldrarna 1838 till Klockartorp, utfl. 1851 som dräng till Byringe Gästgiveri i Länna sn, utfl. 24/10 1856 till Kärnbo sn.(1)(2)(3)(4)

II.c) ANDERS GUSTAF ERIKSSON, f 27/1 1836 i Källstugan i Länna sn, levde 1895 i Klockartorp i Länna sn. Faddrar: Rocklänna (morfars kusin) mågen Pehr Ersson(Friberg), Lommartorp drängen Jan Jansson, Rocklänna hustrun (moderns syssling) Lotta Pehrsdotter, samt Lommartorp hustrun Maria Greta Andersdotter. Utfl. med föräldrarna 1836 till Vreten, utfl. med föräldrarna 1838 till Klockartorp. Infl. till Klockartorp med familjen 1866 från Toresunds sn, utfl. 24/10 1867 till Strängnäs. Infl. till Klockartorp som torpare 3/11 1876 från Toresunds sn. Står från 1886 som "f. torparen". - G m MATHILDA CAROLINA JANSDOTTER, f 21/8 1837 i Åkers sn, d 26/11 1890 i Klockartorp, dit hon infl. från Toresunds sn 3/11 1876, där hon levde till sin död 1890.(1)(2)(3)(4)

Barn:

III.1) CARL GUSTAF ANDERSSON, f 4/5 1859 i Klockartorp i Länna sn, levde 1895 i Klockartorp. Anmärkning: "baptist" från 1881. Utfl. 23/10 1884 till Strängnäs. Fanns 1891 som torpare i Klockartorp, där han levde 1895. - G 26/10 1884 i Strängnäs Landsförsamling(lysning 1884) m AUGUSTA WILHELMINA ERIKSSON, f 10/9 1856 i Länna sn, levde 1895 i Klockartorp.(1)(2)(3)(4)

Barn:

IV.a) HILDA AUGUSTA CARLSDOTTER, f 10/8 1885 i Strängnäs landsförsamling, levde 1895 i Klockartorp. ("odöpt").(1)(2)(3)(4)

IV.b) RUTH OLIVIA CARLSDOTTER, f 4/9 1887 i Strängnäs landsförsamling, levde 1895 i Klockartorp. ("odöpt").(1)(2)(3)(4)

IV.c) CARL JOSEF CARLSSON, f 16/2 1890 i Strängnäs landsförsamling, levde 1895 i Klockartorp.("odöpt"). (1)(2)(3)(4)

IV.d) ESTER PAULINA CARLSDOTTER, f 20/1 1892 i Klockartorp("odöpt"), där hon levde 1895.(1)(2)(3)(4)

IV.e) EDIT ELISABET ANNERGÅRD, f 17/6 1894 i Klockartorp, Länna, Södermanlands län("odöpt"), där hon levde 1895, d 1/7 1983 i Strängnäs domkyrkoförsamling, Strängnäs(personnummer: 18940617-1646). Ogift kvinna. Kyrkobokförd(1971) i Strängnäs domkyrkoförsamling, Strängnäs kommun, Södermanlands län. Mantalsskriven(1971) på samma ort. Bostadsadress vid sin död: Kristinav 8, 152 00 Strängnäs.(1)(2)(3)(4)(110)

IV.f) BERTIL ELIAS ANNERGÅRD, f 8/8 1897 i Länna, Södermanlands län, d 21/10 1992 i Strängnäs domkyrkoförsamling, Strängnäs(personnummer: 18970808-1634). Folkbokförd (1984) i Strängnäs domkyrkoförsamling, Strängnäs kommun, Södermanlands län. Bostadsadress vid sin död: Hästskov 7B, nb, 645 42 Strängnäs. - Gift 26/6 1943 m NN.(110)

IV.g) ERNST JOHANNES ANNERGÅRD, f 20/9 1900 i Länna, Södermanlands län, d 18/10 1980 i Gävle(personnummer: 19000920-1633). Kyrkobokförd(1980) i Staffan Gävle, Gävle kommun, Gävleborgs län. Mantalsskriven(1980) på samma ort. Bostadsadress vid sin död: 5 Tvärg 18, 802 35 Gävle. - Gift 8/12 1927 m HILDEGARD VILHELMINA ANNERGÅRD, f 3/3 1900 i Arnö, Uppsala län, d 4/5 1997 i Gävle(personnummer: 19000303-1606). Folkbokförd i Heliga Trefaldighet, Gävle kommun, Gävleborgs län. Bostadsadress vid sin död: N Fiskarg 4 B, 803 10 Gävle. Änka 18/10 1980.(110)

Son:

V.1) KARL ROBERT ANNERGÅRD, f 11/7 1930 i Strängnäs stadsförsamling, Södermanlands län, d 5/1 1983 i Umeå(personnummer: 19300711-1655). Kyrkobokförd(1981) i Umeå landsförsamling, Umeå kommun, Västerbottens län. Mantalsskriven(1981) på samma ort. Bostadsadress vid sin död: Kungsgårdsv 59, I, 902 50 Umeå. Frånskild man 20/11 1980.(110)

III.2) LOVISA WILHELMINA ANDERSDOTTER, f 26/3 1861 i Strängnäs, d 17/8 1885 i Klockartorp i Länna sn.(1)(2)(3)(4)

III.3) EMMA CAROLINA ANDERSDOTTER, f 23/7 1867 i Klockartorp i Länna sn, levde 1890 i Åkers sn. "Lysn. 1890". Utfl. 26/10 1890 till Åkers sn.(1)(2)(3)(4)

II.d) MARIA SOPHIA ERIKSDOTTER, f 27/5 1837 i Vreten i Länna sn, levde 1865 som skomakarhustru i Gåsinge sn. Faddrar: Klockartorp sonen Anders Olofsson och dess hustru Ulrika Sandström, Bränntomten sonen Jan Ersson, samt ibidem pigan Johanna Rask. Utfl. med föräldrarna 1838 till Klockartorp, utfl. 4/11 1860 till Gäddsjötorp(Stora Skottvångs Rote) i Gåsinge sn som hustru. Infl. från(folie 231) till Carlberg backstuga i Gåsinge sn 24/10 1865, där hon levde 1865. - G 10/12 1860 i Länna(sannolikt) med sonen i Gäddsjötorp CARL FREDRIK GRINDLUND, f 5/2 1838 i Gåsinge sn, levde som skomakare 1865 i Carlberg backstuga i Gåsinge sn, dit han infl. från(folie 231) 24/10 1865. Från 1865 skomakare. Föräldrar: inhyses skomakaren Carl E. Grindlund(f 11/4 1812 i Gåsinge sn) o h h Anna Margareta Fredriksdotter(f 2/12 1814 i Gryts sn).(1)(2)(3)(4)(86)

Barn:

III.1) CARL OSCAR GRINDLUND, f 11/1 1861 i Länna sn(enligt husförhörslängden), levde 1865 i Carlbergs backstuga i Gåsinge sn.(1)(2)(3)(4)(86)

III.2) JOHAN MARTIN GRINDLUND, f 6/11 1863 i Gåsinge sn, levde 1865 i Carlberg backstuga i Gåsinge sn.(86)

II.e) ANNA CHRISTINA ERIKSDOTTER, f 25/10 1839 i Klockartorp i Länna sn, döpt 29/10 s.å., levde 1865 i Västerås. Faddrar: Salvartorp Anders Andersson och dess hustru Stina Fredriksdotter, Klockartorp sonen Pehr Olof Olsson, samt Rönnholms-näs hustrun Hedda Jansdotter. Utfl. från Klockartorp 24/10 1857 till Åkers sn. Infl. till Klockartorp 17/11 1863 från Hubbo sn i Västmanlands län, utfl. 5/11 1865 till Västerås. - G 5/4 1865 i Länna m arbetskarlen i Västerås JOHAN MAGNUS THELIN, från Järna sn.(1)(2)(3)(4)

Barn:

III.1) CARL ARVID THELIN(oäkta barn), f 10/5 1864 i Klockartorp i Länna sn, levde 1882 i Västervåla sn i Västmanlands län. Utfl. med modern 5/11 1865 till Västerås. Infl. till Klockartorp 11/11 1880 från (?), utfl. som dräng 1881 till Västerlida i Länna sn, utfl. 24/10 1882 till Västervåla sn i Västmanlands län.(1)(2)(3)(4)

II.f) JOHANNA CHARLOTTA ERIKSDOTTER, f 5/3 1842 i Klockartorp i Länna sn, döpt 10/3 s.å., d 19/1 1844 i Klockartorp, begr. 27/1 s.å. Faddrar: Mosstorp Corpr. Anders Andersson och dess hustru Maria Andersdotter, Hviken sonen Anders Andersson, samt hustrun Maria Sophia Andersdotter.(1)(2)(3)(4)

II.g) CATHARINA MATHILDA ERIKSDOTTER, f 15/3 1844 i Klockartorp i Länna sn, döpt 18/3 s.å., levde 1871 i Strängnäs. Faddrar: Magsjötorp bonden Eric Fredricsson och dess hustru Stina Andersdotter, (morbrodern) Källstugan sonen Carl Peter Friberg, samt Salvartorp hustrun Anna Brita Andersdotter. Utfl. från Klockartorp 24/10 1863 till Gåsinge sn. Infl. från Gåsinge sn 12/11 1865 till Klockartorp, utfl. som piga 1866 till Starrkärr i Länna sn, utfl.24/10 1867 till Åkers sn. Infl. från Åkers sn 22/3 1869 till Klockartorp, utfl. 20/10 1871 till Strängnäs.(1)(2)(3)(4)

II.h) OLOF ALBERT ERIKSSON, f 19/5 1847 i Klockartorp i Länna sn, döpt 23/5 s.å., levde 1866 i Gåsinge sn. Faddrar: Hviken gifte sonen Anders Andersson och dess hustru Anna Stina Löfgren, Dammen sonen Carl Axel Andersson, samt Lilla Rörvik pigan Anna Brita Olofsdotter. Utfl. från Klockartorp 24/10 1866 till Gåsinge sn.(1)(2)(3)(4)

II.i) EMMA CHARLOTTA ERIKSDOTTER, f 3/7 1849 i Klockartorp i Länna sn, döpt 8/7 s.å., levde 1871 i Åkers sn. Faddrar: Söderlänna rättaren Eric Jonsson och dess hustru Anna Olsdotter, Magsjötorp sonen Carl Erik Ersson, samt Söderlänna dottern Anna Lotta Ersdotter. Utfl. från Klockartorp 24/10 1871 till Åkers sn. - G 12/3 1871 i Länna m ANDERS PETTER PETTERSSON, f 15/7 1848 i Åkers sn. Hela familjen utfl. 24/10 1871 till Åkers sn.(1)(2)(3)(4)

Barn:

III.1) EMMA JUSTINA ANDERSDOTTER, f 16/7 1871 i Klockartorp i Länna sn, levde 1871 i Åkers sn. Utfl. med föräldrarna 24/10 1871 till Åkers sn.(1)(2)(3)(4)

II.j) WILHELMINA ALBERTINA ERIKSDOTTER, f 19/12 1855 i Klockartorp i Länna sn, döpt 26/12 s.å., levde 1873 i Åkers sn. Utfl. från Klockartorp 24/10 1873 till Åkers sn.(1)(2)(3)(4)

BILAGA 5.

I.1) ERICA WILHELMINA FRIBERG, f 27/2 1857 i Källstugan i Länna sn, döpt 7/3 s.å., levde 1912 i Röhl i Dunkers sn. Utfl. med föräldrarna 28/8 1866 till Bastbråten i Dunkers sn. Fanns med föräldrarna 1871 i Vadsbro i Dunkers sn, utfl. som piga 1873 till Kulla i Dunkers sn, utfl. 25/10 1878 till Bettna sn. Infl. från Bettna sn 6/11 1879 till Johannisnäs i Dunkers sn, utfl. 1880 till Kulla Komministerboställe i Dunkers sn, utfl. 1882 till Hässelby i Dunkers sn, utfl. 24/10 1884 till Röhl i Dunkers sn, utfl. 15/11 1886(stod som "sockenskrifven f. d. piga" i Dunkers sn), utfl. 8/11 1887 till Röhl. "Lyses för äktenskap 23/4 1893 med L. Fr. Carlsson". Utfl. som hustru 13/5 1893 till Sjöänden i Dunkers sn, utfl. 24/10 1893 till Stenkvista sn. Familjen fanns 1906 i Stora Dal i Dunkers sn, utfl. 1906 till Dunkershall i Dunkers sn, utfl. 1908 till Händö i Dunkers sn, utfl. 1909 till Röhl i Dunkers sn, där familjen levde ännu 1912. - G 13/5 1893 i Dunker m drängen i Röhl LARS FREDRIK CARLSSON, f 3/9 1866 i Ärla sn. Infl. från Husby-Rekarne sn 13/11 1891 till Sundshändö i Dunkers sn, utfl. 17/11 1891 till Röhl i Dunkers sn. Flyttade sedan som hustrun ovan.(1)(2)(3)(4)(11)(12)

Barn:

II.a) BROR EMANUEL KARLSSON, f 16/4 1895 i Stenkvista sn. Fanns 1906 i Stora Dal i Dunkers sn, utfl. 1906 till Dunkershall i Dunkers sn, utfl. 1908 till Händö i Dunkers sn, utfl. 1909 till Röhl i Dunkers sn, utfl. som dräng 1912 till Hässelby i Dunkers sn.(11)(12)

II.b) TURE EMANUEL KARLSSON, f 4/9 1899 i Dunkers sn, Södermanlands län, d 4/2 1975 i Västerlövsta, Heby, Västmanlands län(personnummer: 18990904-1015). Fanns 1906 i Stora Dal i Dunkers sn, utfl. 1906 till Dunkershall i Dunkers sn, utfl. 1908 till Händö i Dunkers sn, utfl. 1909 till Röhl i Dunkers sn, där han levde 1912. Frånskild man 3/9 1964. Kyrkobokförd i Västerlövsta, Heby kommun, Västmanlands län. Mantalsskriven(1975) på samma ort. Bostadsadress vid sin död: Box 1029 Horrsta/Holm/, 740 40 Heby.(11)(12)(110)

BILAGA 6.

I.1) KLARA O T T I L I A FRIBERG, f 7/7 1902 i Klosters församling i Eskilstuna. - G m SIMON JONSSON. Bosatta i Västerås.(87)

Barn:

II.a) GÖSTA JONSSON. - G m MARGIT HELLSTRÖM. Bosatta i Västerås.(87)

II.b) HÅKAN JONSSON.(87)

II.c) BIRGITTA JONSSON.(87)

II.d) BRITT-MARIE JONSSON.(87)

II.e) TONY JONSSON.(87)

BILAGA 7.

I.1) KERSTIN M A R G E R E T H E FRIBERG, f 7/7 1944 i Klosters församling i Eskilstuna. Fil. kand. Adress: Täbylundsvägen 52, Spånga(1980-talet). - G 8/8 1969 i Gotlands Tingshus m URBAN SKEPPSTEDT, f 20/4 1944 i Åkers sn. Jur. kand.(87)

Barn:

II.a) URBAN F R E D E R I K SKEPPSTEDT. f 22/4 1974 i Jakobsberg.(87)

BILAGA 8.

I.1) CHRISTINA (S T I N A) PEHRSDOTTER, f 6/9 1787 i Stora Eksåg(Snytberga Rote) i Härads sn, döpt 9/9 s.å., d 15/11 1868 i Merlänna fattighus(Merlänna By´s Rote) i Länna sn. ("Pehr Pehrsson Fribergs och Anna Pehrsdotters i Stora Eksågs dotter"). Faddrar: Mjölnaren Lars Törnblom i Lid(= Stora Eksåg), (morbrodern) sonen Jonas Pärsson ibidem, Fru Anna Sophia Möllier i Storswede, dottern Brita Stina Ersdotter i Brunna.Utfl. från Stora Eksåg med föräldrarna 1793 till Vältesta i Vansö sn, utfl. 1800 till Barva sn(ej till Järpeberg där). Fanns som piga 1804 i Stora Göltorp(Rocklänna By Rote) i Länna sn, utfl. som piga 1809 till Rocklänna 1/2 mantal (Rocklänna By Rote) i Länna sn(hos fastern Anna Lisa Pehrsdotter Friberg), utfl. som hustru 1810 till soldattorpet No 688 Ängstorp(Byringe Rote) i Länna sn, utfl. 1840 till Ängsberg(nybygge på Åkers härads allmännings område i Byringe västra rote) i Länna sn, utfl. som änka 1866 till Merlänna fattighus(Merlänna By´s Rote) i Länna sn, där hon dog 1868. - G 26/4 1810 i Länna m soldaten i No 688 ANDERS ÄNG, f 18/8 1789 i Härads sn, döpt 20/8 s.å., d 6/8 1845 i Ängsberg. Faddrar: Eric Stenius i Stenhagen, drängen Jonas Ersson i Snytberga, hustrun Stina Ersdotter i (?), samt pigan Maria Ersdotter i Kyrkobyn. Föräldrar: Pigan Brita Ersdotter i Löfstugan. Infl. från Rocklänna 1809 som soldat vid "Lieutnantens Compagnie 4:de Corp-ralsskapet" till No 688 Ängstorp, står som "Gratialist" från 1836, samt utfl. 1840 som "afskedade soldaten" till Ängsberg, där han dog 1845.(1)(2)(3)(4)(18)(19)(23)(26)

Barn:

II.a) ANDERS GUSTAF (ANDERSSON) ÄNG, f 5/2 1811 "kl. 8 e.m." i No 688, döpt 7/2 s.å., levde 1838 i Stock-holm. Faddrar: (moderns farbroder) Daniel Danielsson i Valnarstorp, sonen Pehr Pehrsson i Kråknäs, hustrun Anna Andersdotter ibidem, samt (mostern) pigan Anna Maria (Pehrsdotter) i Stora Åskärr. Utfl. från 688 1827 till Härads sn. Infl. 25/11 1827 från Länna sn till Hagby i Härads sn. Infl. från Vansö sn 1831 som dräng till Norrlänna No 2(Norrlänna Rote) i Länna sn, där han blir "för skogsåverkan straffad", utfl. 1832 som dräng till Norrlänna No 4(Norrlänna Rote), utfl. som dräng 1935 åter till Norrlänna No 2, utfl. som dräng 1836 till Norrlänna No 2 1/2 mantal(ej samma gård som förut; Norrlän-na västra rote) i Länna sn, utfl. 1838 till Stockholm.(1)(2)(3)(4)(26)

II.b) ANNA SOPHIA ANDERSDOTTER(ÄNG), f 27/10 1812 "kl. 1 e.m." i No 688, döpt 29/10 s.å., d 1833 i Stäm-torp 1/2 mantal(Rocklänna By Rote) i Länna sn. Faddrar: Anders Olsson i Hällen, (moderns kusin) sonen Daniel Danielsson (Wallin) i Valnarstorp, (moderns kusin) hustrun Maria Danielsdotter ibidem, samt (mostern) pigan Cathrina Pehrsdotter i Rocklänna. Utfl. från No 688 som piga 1827 till Stämtorp, där hon dog 1833.(1)(2)(3)(4)

II.c) JOHAN PETTER ANDERSSON(ÄNG), f 28/9 1815 "kl. 8 f.m." i No 688, döpt 1/10 s.å., levde 1852 i Åkers sn. Faddrar: Pehr Pehrsson i Kråknäs, sonen Eric Andersson i Hällen, hustrun Anna Andersdotter ibidem, samt pigan Maja Stina Wetterberg i Kråknäs. Utfl. från No 688 som dräng 1830 till Norrlänna No 2(ej samma gård som brodern Anders Gustaf Äng), utfl. 1833 till Källdalen i Länna sn, utfl. 1834 till Rocklänna No 1 1/4 mantal, utfl. 1836 till Norrlänna No 4, utfl. 1837 till Stavhäll i Länna sn, utfl. 1838 till Norrlänna No 2, utfl. 25/10 1841 som dräng till Björndalen 1/4 mantal i Strängnäs landsförsamling, utfl. 1842 till Eldsund 1 mantal Mellangården i Strängnäs landsförsamling, utfl. 1843 till Vansö sn. Infl. som dräng från Strängnäs 1845 till Magsjötorp i Länna sn, där han utfl. någon gång mellan 1845-1849. Infl. som arbetskarl från Ärla sn 1849 till Ängsberg(hos modern Stina Pehrsdotter), utfl. 24/10 1852 till Åkers sn.(1)(2)(3)(4)(83)

II.d) JOHANNA CHARLOTTA (L O T T A) (ANDERSDOTTER) ÄNG, f 2/4 1817 "kl. 10 e.m." i No 688, döpt 5/4 s.å., levde 1839 i Strängnäs. Faddrar: Jan Jansson i Åsäng, drängen Lars Jansson i Kråknäs, hustrun Maria Jacobsdotter ibidem, samt dottern Anna Cajsa Jansdotter i Åsäng. Utfl. från No 688 1832 till Härads sn. Infl. 25/10 1832 som "Tjenstefl." till Listorp i Härads sn. "Pig. Charlotta Äng utfl. 24/10 1835 fr. Listorp till Länna sn". Infl. som piga från Härads sn 1835 till Granboda i Länna sn, utfl. 1837 till Åsäng i Länna sn, utfl. 1839 till Strängnäs.(1)(2)(3)(4)(26)

II. e) BRITA CHRISTINA (B R I T A S T I N A) (ANDERSDOTTER) ÄNG, f 9/4 1819 "kl. 6 f.m." i No 688, döpt 12/4 s.å., levde 1845 i Stockholm. Faddrar: Valnötstorp Pehr Pehrsson, pigan Greta Andersdotter ibidem, hustrun Brita Cathrina Olsdotter i Krusstugan, samt sonen Jonas Andersson i Hällen. Utfl. som piga från No 688 1832 till Stora Göltorp 1/4 mantal, utfl. 1833 till Magsjötorp, utfl. 1837 till Rocklänna No 1 1/4 mantal, utfl. 25/10 1841 till Härads sn. Infl. som piga från Härads sn 1842 till Rocklänna No 1 1/4 mantal, utfl. 24/10 1845 till Stockholm. (1)(2)(3)(4)

II.f) CARL ERIC ANDERSSON (ÄNG), f 22/6 1821 "kl. 5 e.m." i No 688, döpt 24/6 s.å., d 1832 i No 688. Faddrar: Lars Olof Råberg i Krusstugan, Sochneskräddaren Anders Engman i Ekstugan, hustrun Anna Maria Andersdotter i Valnötstorp, samt pigan Anna Maria Jansdotter i Norrgölet.(1)(2)(3)(4)

II.g) MARIA LOVISA (ANDERSDOTTER) ÄNG, f 1/9 1823 "kl. 1/2 7 f.m." i No 688, döpt 4/9 s.å., levde 1845 i Stockholm. Fadd-rar: Jan Ersson i Mörtsjötorp och dess hustru Anna Andersdotter, sonen Johan Jansson i Åsäng, samt dottern Brita Stina Andersdotter i Hällen. Utfl. från No 688 som piga 1837 till Klockartorp(hos sysslingen Maria Christina Friberg), utfl. 1838 till No 688, utfl. som piga 1839 till Porskärr i Länna sn, utfl. 25/10 1841 till Hattetorp(under Olivehäll) i Länna sn, utfl. 22/10 1843 som piga till Biskopsgården 1/4 mantal i Strängnäs landsförsamling, utfl. 1844 som piga till Gillesgården 1/2 mantal(Merlänna Bys Rote) i Länna sn, utfl. 25/10 1845 till Stockholm.(1)(2)(3)(4)(83)

II.h) LARS FREDRIK ANDERSSON (ÄNG), f 14/7 1825 i No 688, levde 1850 i Åkers sn. Faddrar: Kråknäs Pehr Pehrsson med hustru, Hällen sonen Erik Andersson, samt Norrgölet pigan Maria Ersdotter. Utfl. från No 688 med föräldrarna 1840 till Ängsberg, utfl. som måg 1841 till Magsjötorp, utfl. som arbetskarl 1847 till Ängsberg(hos modern Stina Pehrsdotter), utfl. 23/10 1848 som statdräng till Valsberga i Åkers sn, där han levde 1850. - G 22/8 1846 i Länna m dottern i Magsjötorp LOTTA GUSTAFSDOTTER, f 13/4 1822 i Knutstorp i Länna sn. Infl. med modern 1840 från Knutstorp till Magsjötorp. Föräldrar: modern Catharina Pehrsdotter(f 14/9 1794 i Knutstorp, vigd 5/12 1840 m sin andra make, infl. till Magsjötorp 1840). Utfl. från Magsjötorp 1847 till Ängsberg, utfl. 23/10 1848 till Valsberga i Åkers sn, där hon levde 1850.(1)(2)(3)(4)(13)

Barn:

III.1) MARIA SOPHIA LARSDOTTER (ÄNG), f 20/5 1846 i Magsjötorp, levde 1848 i Åkers sn. Utfl. från Magsjötorp med föräldrarna 1847 till Ängsberg, samt utfl. 23/10 1848 till Åkers sn.(1)(2)(3)(4)(13)

III.2) CARL FREDRIK LARSSON (ÄNG), f 14/12 1848 i Valsberga i Åkers sn, där han levde 1850.(13)

II.i) CAROLINA ANDERSDOTTER (ÄNG), f 5/4 1827 i No 688, levde 1845 i Ärla sn. Faddrar: Ekstugan Lars Ängman, Hällen sonen Gustaf Andersson, ibidem hustrun Anna Andersdotter, samt Mörtsjötorp dottern Johanna Jansdotter. Utfl. från No 688 med föräldrarna 1840 till Ängsberg, utfl. som piga 1843 till Nybygget i Länna sn, utfl. 25/10 1845 till Ärla sn.(1)(2)(3)(4)

II.j) GUSTAFVA ANDERSDOTTER (ÄNG), f 11/2 1829 i No 688, levde 1866 i Åkers sn. Faddrar: Ekstugan Anders Engman med hustru, Kråknäs sonen Anders Pehrsson, samt ibidem pigan Cathrina Pehrsdotter. Utfl. från No 688 med föräldrarna 1840 till Ängsberg, där hon levde 1850. Infl. från(folie 113) 1852 till Ängsberg, utfl. 1853 som piga till Kråknäs, utfl. 1855 till Rundholmsnäs(eller Näset, torp under Söderlänna; Merlänna Södra Rote), utfl. 10/3 1866 till Åkers sn. - G 2/12 1855 i Länna m ANDERS GUSTAF ANDERSSON, f 21/12 1833 i soldattorp No 698 i Länna sn, levde 1866 i Åkers sn. Infl. från Kråknäs som torpare 1855 till Rundholmsnäs, utfl. 10/3 1866 till Åkers sn.(1)(2)(3)(4)

Barn:

III.1) CARL GUSTAF ANDERSSON, f 18/2 1858 i Rundholmsnäs, levde 1866 i Åkers sn, levde 1895-1900 i Toresunds sn. Utfl. med föräldrarna från Rundholmsnäs 10/3 1866 till Åkers sn. - G oktober 1882 m ANNA MATHILDA SJÖGREN, f 14/5 1860 i Värmdö sn.(1)(2)(3)(4)(126)

Barn:

IV.a) IDA MATILDA CARLSSON, f 25/6 1881 i Stughagen, Åkers sn.(126)

IV.b) HILDA GUSTAVA CARLSSON, f 23/3 1883 i Stughagen, Åkers sn.(126)

IV.c) GUSTAV HILMER CARLSSON, f 26/5 1885 i Stughagen, Åkers sn.(126)

IV.d) JOHANNA ELEONORA CARLSSON, f 21/7 1886 i Stughagen, Åkers sn, d 3/12 1973 i Södertälje(Personnummer: 18860721-1060). Kyrkobokförd i Södertälje, Södertälje kn, Stockholms län. Mantalsskriven (1974) på samma ort. Bostadsadress vid sin död: Rådhusg 16 B, 151 32 Södertälje. Änka 10/12 1932. - G m N.N. GUSTAFSSON.(126)(127)

IV.e) FRIDA CHARLOTTA CARLSSON, f 25/12 1889 i Stughagen, Åkers sn.(126)

IV.f) ANNA VICTORIA CARLSSON, f 24/11 1890 i Stughagen, Åkers sn.(126)

IV.g) AGNES DESEDERIA CARLSSON, f 23/5 1894 i Toresunds sn.(126)

III.2) ANDERS OSCAR ANDERSSON, f 15/1 1862 i Rundholmsnäs, levde 1866 i Åkers sn. Utfl. med föräldrarna från Rundholmsnäs 10/3 1866 till Åkers sn. Flyttade till Stockholm 1883.(1)(2)(3)(4)(126)

III.3) ERIC ALFRED ANDERSSON, f 19/11 1863 i Rundholmsnäs, levde 1866 i Åkers sn. Utfl. med föräldrarna från Rundholmsnäs 10/3 1866 till Åkers sn.(1)(2)(3)(4)

BILAGA 9.

I.1) ANNA MARIA PEHRSDOTTER, f 19/6 1789 i Stora Eksåg i Härads sn, döpt 21/6 s.å., d 5/10 1856 i Skäggesta soldattorp i Överselö sn, begr. 9/10 s.å. Faddrar("Pehr Fribergs och Anna Pehrsdotters i Stora Eksåg"): Jonas Pehrsson i Kyrkiobyn, Son Anders Pehrsson i Stora Eksåg, Mjölnarens hustru Maria Törnblom i Eksåg, samt dottern Anna Jönsdotter i Kyrkiobyn. Utfl. med familjen 1793 till Vältesta i Vansö sn, utfl. 1800 till Hjärpeberg i Barva sn, utfl. som piga 1803 till fastern Stina Pehrsdotter Friberg i Vretatorp i Länna sn, utfl. som piga 1806 till Lilla Åskärr i Länna sn(hon var även enligt husförhörslängden piga hos fastern Anna Elisabeth Pehrsdotter Friberg i Rocklänna i Länna sn någon gång mellan 1804 och 1806), utfl. som piga 1808 till Stora Åskärr i Länna sn, utfl. som piga 1811 till Stora Lundby i Överselö sn, utfl. som piga 1813 till Ekeby soldattorp i Överselö sn, utfl. som piga 1814 till Klitsberga soldattorp i Överselö sn, utfl. som hustru 1815 till Skäggesta soldattorp No 994 i Överselö sn, där hon levde till sin död år 1856. Hon var un-der sina sista år "sjuklig". - G 28/12 1815 i Överselö("Lysning 22 september 1815") m drängen i Stora Lundby JOHAN ULRIC JONSSON(sedan alltid kallad JOHAN ULRIC GLAD), f 24/5 1794 i Fogdö sn, d 18/12 1858 i (Skarpeberga) i Överselö sn, begr. 23/12 s.å. Föräldrar: modern Anna Zachrisdotter(f 29/7 1763 i Strängnäs, d 12/11 1849 i Skäggesta soldattorp, dit hon infl. från(folie 225) till sonen). Infl. som dräng från Toresunds sn 1810 till Överselö sn. Fanns som dräng 1815 i Stora Lundby, utfl. som soldat 1815 till Skäggesta soldat-torp No 994 av "Gripsholms Companie", blev korpral någon gång mellan 1826 och 1830, samt 1841 åter soldat. Blev 1856 "afskedad soldat", då han utflyttade som dräng till Stora Lundby, utfl. 1857 till Skarpeberga, blev 1858 skriven "på socknen", men levde sannolikt till sin död i Skarpeberga. (1)(18)(19)(22)(23)(24)(25)(26)(90)(91)

Barn:

II.a) JAN PETER GLAD, f 8/10 1813 i Ekeby soldattorp som "oäkta son". Han flyttade med modern 1814 till Klitsberga soldattorp, samt 1815 till Skäggesta soldattorp No 994. Utfl. som dräng 1830 till Stora Lundby, utfl. 1832 till Skäggesta soldattorp No 994, utfl. 1833 till Ytterselö sn. Infl. som dräng från Överselö sn till Åsa(2:a Roten) i Ytterselö sn, utfl. 1838 till Överselö sn.(22)

II.b) PEHR ERIC GLAD(Fosterson), f 11/4 1831 i Överselö sn, d 11/1 1832 i Skäggesta soldattorp No 994.(22)(24)

II.c) EVA STINA LUNDBERG(Fosterdotter 1840-1844), f 19/2 1839 i Överselö sn. Föräldrar: drängen och änklingen i Årby i Överselö sn Eric Lundberg(f 25/12 1811 i Ripsa sn). Hon infl. som fosterdotter 1840 från Årby, utfl. 1844 till Toresunds sn.(22)

BILAGA 10.

I.1) CATHARINA PEHRSDOTTER, f 26/7 1793 i Vältesta i Vansö sn, d 28/6 1852 i Stora Hagby i Härads sn. Faddrar: änkan hustrun Anna Ersdotter i Vältesta, Anders Olsson i Vältesta, (morbrodern) drängen Pehr Pehrsson ibidem, samt dottern Catharina Andersdotter ibidem. Utfl. från Vältesta med föräldrarna 1800 till Järpeberg i Barva sn, men levde ej i Björkudden i Barva sn 1803. Fanns som piga 1813 i Rocklänna(hos fastern Anna Lisa Pehrsdotter, d 1813, samt hos kusinen Pehr Ericsson därefter) i Länna sn, utfl. 1818 till Brunna i Hä-rads sn, utfl. som hustru 1821 till Stora Hagby i Härads sn. - G 18/11 1821 i Härad("Vigde 18/11 1821 Son Petter Andersson i Hagby och pigan Cathrina Persdotter i Brunna, vigde af v. Pastor Schelin") m sonen och statdrängen i Stora Hagby PETTER (PEHR) ANDERSSON, f 3/12 1797 i Stora Hagby i Härads sn, döpt 5/12 s.å., levde 1860 som "gamle drängen enklingen" i Lilla Skälby i Härads sn. Faddrar: Olof Andersson Bonde i Rosendahl, Drängen Lars Ersson i Stora Hagby, soldat Eks hustru Anna Pehrsdotter från Vansö, Pigan Stina Lisa Olsdotter i Christinetorp. Föräldrar: Bonden i Stora Hagby Anders Andersson(f 23/4 1761 i Härads sn, d 1833 i Stora Hagby) o h h Stina Pehrsdotter(f 12/10 1762 i Fogdö sn, d 8/12 1827 i Stora Hagby). Utfl. från Stora Hagby som dräng utan sin familj 49 år gammal 1846 till Näsbyholm i Härads sn, utfl. som dräng och änkling 1855 till Lilla Skälby i Härads sn.(1)(2)(18)(19)(20)(23)(26)(27)(84)

Barn:

II.a) ANNA STINA PEHRSDOTTER, f 5/7 1823 i Stora Hagby i Härads sn, döpt 6/7 s.å., d 14/8 1823 i Stora Hagby. Faddrar: Torparen Pehr Månsson i Grindtorp, son Pehr Jonsson i Brunna, hustrun Anna Lisa Jonsdotter i Stora Skälby, samt pigan Anna Andersdotter i Brunna.(19)(26)(27)

II.b) ANDERS GUSTAF (PEHRSSON) STÅL, f 21/4 1825 i Stora Hagby i Härads sn, döpt 23/4 s.å., levde 1895 i Ängsstugan(backstuga på Navesta ägor) i Länna sn. Faddrar: Bonden Pehr Pehrsson i Källgården i Vansö, drängen Jan Eric Pehrsson på Näsbyholm, hustrun Stina Lisa Olsdotter i Lottesta, pigan Brita Stina Jansdotter i Gredbyfäboda. Utfl. från Stora Hagby 1839 till Vansö sn. Infl. från Vansö sn som dräng 1840 till Märinge 1 mantal i Strängnäs landsförsamling, utfl. 1841 till Stora Hagby, utfl. som dräng 1846 till Norrlänna No 5 i Länna sn, utfl. 1848 till Norrlänna No 4, utfl. 1850 som soldat till No 698 i Länna sn, där han levde som soldat till 1884, då han utfl. till Ängsstugan(som ägare) som "f. soldat", där han levde 1895, från 1891 "kyrkovaktaren A.G. Stål". "Gratialist". - G 27/10 1850 i Länna m JOHANNA ERICSDOTTER LAGERQVIST, f 21/12 1821 i Toresunds sn, levde 1895 i Ängsstugan. Infl. från Härads sn som hustru 1850 till No 698, utfl. 1884 till Ängsstugan, där hon levde 1895.(1)(2) (4)(19)(26)(83)

Barn:

III.1) PEHR GUSTAF STÅL, f 27/10 1851 i No 698 i Länna sn, döpt 30/10 s.å., d 1/10 1856 i No 698.(1)(2)(3)

III.2) CARL ERIC STÅL, f 30/6 1854 i No 698 i Länna sn, döpt 4/7 s.å., levde 1871 i Ärla sn. Utfl. från No 698 16/10 1871 till Ärla sn.(1)(2)

III.3) JOHANNA WILHELMINA ANDERSDOTTER (STÅL), f 18/6 1857 i No 698 i Länna sn, döpt 21/6 s.å., levde 1895 i Ängsstugan. Utfl. från No 698 1873 till Strängnäs landsförsamling(anmärkning: "vistas i Strängnäs landsförsamling"). Infl. sannolikt från Strängnäs landsförsamling 1873 till Länna sn. Infl. från(folie 79) som piga 1874 till Lidökna(eller Stora Lida), utfl. 1875 till Tovesta, utfl. 1878 till Stensäter i Länna sn, utfl. 1881 till Stämtorp i Länna sn, utfl. 24/10 1883 till Ärla sn. Infl. från Ärla sn 7/11 1885 som piga till Navesta i Länna sn, utfl. 1886 till Ängsstugan, där hon levde 1895.(1)(2)

III.4) EDLA SOPHIA (ANDERSDOTTER) STÅL, f 13/7 1860 i No 698 i Länna sn, döpt 17/7 s.å., levde 1888 i Åkers sn. Utfl. från No 698 11/11 1875 som piga till Rundholmsbråte, utfl. 1877 till Norrlänna, utfl. 1878 till Rösäter i Länna sn. Anmärkning: "26 september 1888 uttaget lysning till äktenskap med torparen i Lilla Tranan uti Åkers sn P.E. Andersson". Utfl. 8/11 1888 till Åkers sn. - G 1888 m P.E. ANDERSSON, torpare i Lilla Tranan i Åkers sn.(1)(2)(4)

III.5) JOHAN LEONARD ENGSTRÖM(Fosterson), f 20/2 1867 i Stockholm, d 2/9 1867 i No 698. Infl. 1867 från Maria Magdalena församling i Stockholm(Stockholms Allm. Barnhus).(1)

III.6) WILHELM JOSEF JOHANSSON(Fosterson), f 17/7 1868 i Stockholm, levde 1875 i No 698. Infl. till No 698 från Stockholm 21/11 1868.(1)(2)

II.c) CATHARINA LOVISA PEHRSDOTTER, f 22/10 1827 i Stora Hagby i Härads sn, döpt 24/10 s.å., levde 1895 i Stavsäter i Länna sn. Faddrar: Bonden Eric Lenqvist i Hagby, son Anders Andersson i Lottesta, hustrun Anna Greta Olsdotter i Rosendahl, samt dottern Cajsa Lena Pehrsdotter i Rosendahl. Utfl. från Stora Hagby 1842 som piga till Norrlänna No 1 i Länna sn, utfl. 1844 till Norrlänna No 1(ej samma gård som förut), utfl. 1846 till Norrlänna No 5, utfl. som piga 1850 till Hattetorp i Länna sn, utfl. 1852 till Lövlund i Länna sn, där hon blev hustru 1853, utfl. 1856 till Bränntomten i Länna sn, utfl. 24/4 1861 till Stavsäter(torp under Söderlänna), utfl. 1868 till Brostugan(Merlänna Södra Rote), utfl. 1876 till Lövlund, utfl. som änka 1877 till Stavsäter, där hon levde 1895(finns ej i Stenbro, dit hon utfl. 1894?). - G 6/11 1853 i Länna m sonen i Lövlund CARL FREDRIC ERICSSON, f 3/4 1830 i Åsäng i Länna sn, d 27/1 1876 i Lövlund. Faddrar: Ekstugan torparen Lars Jansson med hustru, Hällen sonen Eric Andersson, ibidem dottern Anna Greta Andersdotter. Föräldrar: sonen Eric Jansson i Åsäng o h h Brita Stina Andersdotter(f 25/A10 1807 i Hällen i Länna sn). Infl. från Vansö sn 1850 till Lövlund, utfl. 1856 som dräng till Bränntomten i Länna sn, utfl. 24/4 1861 som torpare till Stavsäter, utfl. 1868 till Brostugan, samt utfl. 1876 till Lövlund, där han dog 1876.(1)(2)(3)(4)

Barn:

III.1) JOHANNA MATHILDA CARLSDOTTER, f 3/7 1854 i Lövlund i Länna sn, döpt 6/7 s.å., levde 1885 i Åkers sn. Utfl. från Lövlund med föräldrarna 1856 till Bränntomten, utfl. med föräldrarna 24/4 1861 till Stavsäter, utfl. med föräldrarna 1868 till Brostugan, utfl. som piga 1871 till Lövlund, utfl. som piga 1873 till Stora Rörviken i Länna sn, utfl. 1874 till Brostugan, utfl. med föräldrarna 1876 till Lövlund, samt utfl. 9/11 1885 till Åkers sn.(1)(2)

Barn:

IV.a) ANNA MATHILDA CARLSSON(oäkta dotter), f 26/11 1871 i Lövlund i Länna sn. "Absolv. d. 21 januari 1872". "Fadr. Calle(i Paris) Törnblom erkännt sig som far för barnet". Utfl. från Lövlund 1873 till Brostugan(hos morföräldrarna), utfl. 1876 till Lövlund, utfl. som fosterdotter till mormodern Catharina Lovisa Pehrsdotter i Stavsäter 1885, samt utfl. 18/10 1888 till Härads sn. (Paris ligger vid Knåpet i Berga Rote i Åkers sn).(1)(2)

IV.b) LOVISA WILHELMINA CARLSDOTTER(oäkta dotter), f 13/2 1875 i Brostugan i Länna sn, levde 1885 i Åkers sn. Utfl. med modern 1876 till Lövlund, utfl. med modern 9/11 1885 till Åkers sn.(1)(2)

IV.c) MARIA SOFIA CARLSDOTTER(oäkta dotter), f 29/2 1880 i Lövlund i Länna sn, levde 1885 i Åkers sn. Utfl. från Lövlund med modern 9/11 1885 till Åkers sn.(1)(2)

IV.d) JOHANNA AUGUSTA CARLSDOTTER(oäkta dotter), f 22/7 1885 i Åkers sn, där hon levde 1885. Skriven 1885 i Lövlund, utfl. med modern 9/11 1885 till Åkers sn. (Om hon levde i Länna eller bara var skriven där är inte klart!).(1)(2)

III.2) LOVISA JOSEPHINA CARLSDOTTER, f 12/4 1856 i Lövlund i Länna sn, döpt 15/4 s.å., levde 1875 i Rock-länna No 1 1/2 mantal. Utfl. från Lövlund med föräldrarna 1856 till Bränntomten, utfl. med föräldrarna 24/4 1861 till Stavsäter, utfl. med föräldrarna 1868 till Brostugan, utfl. som "tjensteflicka" 1870 till Rocklänna No 2, utfl. som piga 1874 till Rocklänna No 1.(1)(2)

III.3) ADOLPH FREDRIC CARLSSON, f 4/3 1859 i Bränntomten i Länna sn, döpt 10/3 s.å., d 14/1 1863 i Stavsäter. Utfl. från Bränntomten med föräldrarna 24/4 1861 till Stavsäter, där han dog 1863.(1)(2)(4)

III.4) CARL JOHAN CARLSSON, f 8/1 1862 i Stavsäter i Länna sn som tvilling, d 29/5 1863 i Stavsäter.(1)(2)(4)

III.5) GUSTAF ERIC CARLSSON, f 8/1 1862 i Stavsäter i Länna sn som tvilling, levde 1877 i Åkers sn. Utfl. med föräldrarna 1868 till Brostugan, utfl. med föräldrarna 1876 till Lövlund, samt utfl. 24/10 1877 till Åkers sn.(1)(2)

II.d) JOHANNA PETERSSON, f 16/7 1830 i Stora Hagby i Härads sn, döpt 18/7 s.å., levde 1855 i Stockholm. Faddrar: Bonden Lars Jonsson i Skälby, son Carl Eric Andersson i Lottesta, hustrun Anna Jonsdotter i Lilla Hagby, samt pigan Cathrin Jonsdotter i Näsbyholm. Hon kallade sig först Pehrsdotter, men från 1851 Petersson. Utfl. från Stora Hagby 1847 till Vansö sn(Strängnäs?). Infl. från Vansö sn 11/11 1847 till Gård No 46 i Strängnäs stadsförsamling som piga, utfl. 1848 till Gård No 123 i Strängnäs stadsförsamling, utfl. 1852 till Gård No 141 i Strängnäs stadsförsamling, utfl. 1853 till Gård No 124 i Strängnäs stadsförsamling, utfl. 1854 till Gård No 14 i Strängnäs stadsförsamling, samt utfl. 24/10 1855 till Stockholm.(19)(26)(30)(92)

BILAGA 11.

I.1) JONAS ERICSSON, f 18/4 1762, d 9/1 1819 i Källgården i Vansö sn. Bonde i Vältesta i Vansö sn 1789-1793, i Hovgården i Vansö sn 1793-1800, i Källgården i Vansö sn 1800-1819, som då övertogs av svärsonen Pehr Pehrsson. Dräng i Runholm i Vansö sn 1788. - G 1:o 27/12 1788 i Vansö m pigan i Prästgården MARIA OLOFSDOTTER, f 3/3 1769 i Hagstugan i Vansö sn, döpt 5/3 s.å., d 29/2 1799 "af Wattusot" i Hovgården. Fadd-rar: Anders Larsson i Rundholm, drängen Lars Olsson i Gälby, hustrun Anna Carlsdotter i Viby, pigan Brita Andersdotter i Viby. Föräldrar: Olof Hansson o h h Anna Andersdotter i Hagstugan. - G 2:o 27/3 1800 i Vansö m dottern i Källgården BRIGITA LARSDOTTER, f tvilling 11/4 1782 i Källgården, levde 1825 i Källgården. Föräldrar: torparen i Källgården Lars Olsson(f 6/11 1747, utfl. 1800 till Härads sn) o h h Greta Pehrsdotter(f 12/10 1748, utfl. 1800 till Härads sn).(20)(21)(23)(29)

Barn i 1:a giftet:

II.a) ANNA CATHARINA JONSDOTTER, f 4/6 1789 i Prästgården i Vansö sn, döpt 5/6 s.å. Faddrar: Anders Ersson i Runholm, drängen Anders Olsson i Prästgården, hustrun Kierstin Ericsdotter i Runholm, pigan Anna Brigita i Prästgården. Utfl. från Källgården 1808 till Prästgården.(20)(23)

II.b) MARIA JONSDOTTER, f 26/2 1792 i Vältesta i Vansö sn, d 25/1 1870 i Strand i Vansö sn. Torparhustru i Källgården 1819-1835 och i Strand 1841-1870. - G 16/11 1816 i Vansö m drängen i Helleby Prästgård i Vansö sn PEHR PEHRSSON (FRIBERG), f 26/9 1791 i Stora Eksåg i Härads sn, d 19/2 1874 i Strand. Föräldrar: Bonden i Vältesta i Vansö sn Pehr Pehrsson Friberg(f 12/6 1762 i Rocklänna i Länna sn, levde 1805 i Vansö sn) o h h Anna Pehrsdotter(f 1765, d 24/6 1796 i Vältesta i Vansö sn).(19)(20)(21)(23)(26)(29)

II.c) BRITA JONSDOTTER, f 12/9 1794 i Hovgården i Vansö sn. Faddrar: Lars Ersson i Hälby, sonen Olof Andersson ibidem, hustrun Stina Andersdotter i Kinger, dottern Brita Carlsdotter i Eneby.(20)(23)

II.d) ERIK JONSSON, f 27/11 1796 i Hovgården i Vansö sn. Faddrar: Anders Olsson i Vältesta, sonen Anders Larsson i Hälby, hustrun Anna Andersdotter ibidem, dottern Brita Cajsa Olsdotter i Hovgården.(20)(23)

Barn i 2:a giftet:

II.e) LARS JONSSON, f 22/2 1802 i Källgården i Vansö sn, d 12/? 1806 i Källgården. Faddrar: Pehr Pehrsson i Runholm, sonen Olof Larsson i Lottesta, hustrun Christina Larsdotter i Gräfsäter, dottern Brita Cathrina Andersdotter i Runholm.(20)(21)(23)

II.f) GRETA CHRISTINA JONSDOTTER, f 24/6 1804 i Källgården i Vansö sn, d 1804 i Källgården. Faddrar: Lars Pehrsson i Gräfsäter, sonen Anders Larsson i Runholm, Enkan hustrun Brita Ericsdotter i Vältesta, dottern Catharina Larsdotter i Lottesta.(20)(21)(23)

II.g) ANDERS JONSSON, f tvilling 28/6 1807 i Källgården i Vansö sn, d 29/2 1808 i Källgården. Faddrar: Nämnd. Anders Olsson i Askare, sonen Pehr Pehrsson i Runholm, hustrun Anna Christina Ericsdotter i Hälby, dottern Anna Andersdotter i Runholm.(20)(21)(23)

II.h) EVA JONSDOTTER, f tvilling 28/6 1807 i Källgården i Vansö sn, d 16/9 1807 i Källgården. Faddrar: Anders Ulricsson i Vältesta, sonen Eric Andersson i Askare, hustrun Eva Christina Andersdotter i Runholm, dottern Catharina Pehrsdotter ibidem.(20)(21)(23)

II.i) JONAS JONSSON, f 6/1 1809 i Källgården i Vansö sn, levde 1825 i Källgården. Faddrar: Anders Ericsson i Askare, drängen Jonas Pehrsson i Prästgården, hustrun Catharina Ersdotter i Askare, dottern Catharina Andersdotter i Runholm.(20)(23)

II.j) EVA CHARLOTTA JONSDOTTER, f 26/9 1811 i Källgården i Vansö sn, d 7/11 1811 "af slag" i Källgården. Faddrar: Jonas Pehrsson i Runholm, (?), hustrun Brita Pehrsdotter i Runholm, pigan Anna Andersdotter i Prästgården.(20)(21)(23)

II.k) PETER JONSSON, f 16/2 1814 i Källgården i Vansö sn, d 20/1 1816 i Källgården "af Bröstfeber", begr. 23/1 s.å. Faddrar: Anders Andersson i Askare, sonen Anders Andersson i (?), hustrun Stina Andersdotter ibidem, dottern Brita Stina Andersdotter i Prästgården.(20)(21)(23)

BILAGA 12.

I.1) ELIZABETH ANDERSDOTTER NORRMAN, f 2/7 1721 i Sörtorp i Länna sn, d 23/2 1746 i Ekedalen i Länna sn("24 år 7 m, d: 23 Febr: Änkan Hust: Elizabeth Andersd: Norrman, fattig"). Faddrar: Sergianten Åkerman i Merlänna, Jahn Matsson i Norrlänna, Mats Andersson Ibidem, Eriks Hustru i Rösäter, Änkan Hustrun Karin i Sörtorp, Pig: Brita Matsdotter i Norrlänna. - G 23/10 1743 i Länna("23/10 Dr: Erik Olofsson i Ekedahln och Pig: Elizabeth Andersd: i Byringe Koja") m sonen och drängen i Ekedalen ERIK OLOFSSON. Föräldrar: Olof i Ekedalen.(1)(2)(3)(4)

Barn:

II.a) OLOF ERIKSSON, f 25/7 1744 i Ekedalen i Länna sn, döpt 29/7 s.å., levde 1778 i Vårdinge sn. Faddrar: Jahn Matsson i Wrettorp, Dr: Pär Larsson i Byringe, Lars Jönssons Hust: i Byringe, Pig: (mostern) Brita Andersdotter i Wrettorp. "Tienstegåsse" hos morbrodern Pär Friberg i Rocklänna från 1758, utfl. 1762 till Erik Matsson i Rocklänna, utfl. 1767 till änkan mostern Stina Danielsdotter i Rocklänna, utfl. 1768 till Erik Matsson i Rocklänna, utfl. 1769 som måg till Lilla Åstorp. Hela familjen utfl. 1774 till Toresunds sn. Infl. från Toresunds sn 1777 till Lövlund i Länna sn, utfl. 1778 till Vårdinge sn. - G 1769 i Länna m dottern i Lilla Åstorp ANNA JANSDOTTER, f 7/9 1751. Föräldrar: Bonden i Lilla Åstorp Jan Månsson(f 7/8 1720, d 15/1 1776 i Lilla Åstorp) o h h Anna Pehrsdotter(f 2/7 1714).(1)(2)(3)(4)

Barn:

III.1) ERIK OLOFSSON, f 10/4 1770 i Lilla Åstorp i Länna sn, d 17/1 1773 i Lilla Åstorp.(1)(2)(3)(4)

III.2) JAN (J O H A N) OLOFSSON, f 31/8 1771 i Lilla Åstorp i Länna sn, levde 1778 i Vårdinge sn.(1)(2)(3)(4)

III.3) OLOF OLOFSSON, f 18/3 1774 i Lilla Åstorp i Länna sn, levde 1774 i Toresunds sn.(1)(2)(3)(4)

III.4) ANNA MARIA OLOFSDOTTER, f 15/1 1776 i Toresunds sn, levde 1778 i Vårdinge sn.(1)(2)(3)(4)

BILAGA 13.

I.1) BRITA ANDERSDOTTER, f 21/6 1724 i Sörtorp i Länna sn, d 26/5 1796 "kl. 9 f.m." i Lövlund i Länna sn. Faddrar: Erik Eriksson i Rösäter, Soldaten Olof Säterberg, Mats Larssons Hust: i Norrlänna, Pig: Karin Matsdotter i Norrlänna. Piga i Wrettorp åtminstone 1744-1747. Fanns som piga 1758 hos brodern Pär Friberg i Rocklänna, utfl. 1758 till Erik Matsson i Rocklänna, utfl. 1758 till Söderlänna, utfl. 1760 till Kärnbo sn. Infl. till Lövlund 1762. - G 1762 i Länna m torparen i Lövlund PEHR NILSSON, f 28/12 1726, d 12/7 1776 "om morgonen" i Lövlund. Torpare i Lövlund från åtminstone 1758-1776. Pär var vigd 1:o m Brita Jansdotter(f 24/10 1721 i Nafsta, d 1761 i Lövlund). Föräldrar: Jahn i Nafsta.(1)(2)(3)(4)(95)

Barn:

II.a) ERIK ERIKSSON WALLSTEDT, f 24/6 1749 i Apelstugan(senare Skarpsäter) i Länna sn. "Oägta barn". Faddrar: Pär Fryberg, dr: Anders Jahnsson i Råcklänna, änkan Catharina Pärsdotter i L: Åstorp, Pig: Kerstin Andersdotter i Merlänna. Fanns år 1758 hos Erik Matsson i Råcklänna, utfl. Röwiken. Utfl. från Lövlund 1762 till Åkers sn. Infl. 1763 till farbrodern Pär Friberg som "gåssen" Erik, utfl. 1766 till Lövlund. Infl. 1779 till Lövlund. Torpare i Lövlund 1779-1803(åtminstone), då familjen ännu levde där. - G 1:o m CATHARINA JANSDOTTER, f 14/3 1753, d 19/4 1790 i Lövlund. - G 2:o m ANNA GRETA ANDERSDOTTER, f 18/1 1769.(1)(2)(3)(4)

Barn:

III.1) CLAES ERIKSSON WALLSTEDT, f 11/6 1779 i Åkers sn, levde 1803 i Lövlund i Länna sn.(1)(2)(3)(4)

III.2) BRITA STINA ERIKSDOTTER WALLSTEDT, f 9/8 1782 i Lövlund i Länna sn. Utfl. 1797 som piga till Hattetorp. Infl. 1801 från Björktorp till Lövlund, där hon levde 1803. (1)(2)(3)(4)

III.3) MARIA GRETA ERIKSDOTTER WALLSTEDT, f 28/7 1785 i Lövlund i Länna sn. Utfl. 1801 till Bränntomta, utfl. 1803 till Lövlund, där hon levde 1803.(1)(2)(3)(4)

III.4) ERIK ERIKSSON WALLSTEDT, f 27/1 1789 i Lövlund i Länna sn, levde 1803 i Lövlund.(1)(2)(3)(4)

III.5) ANDERS ERIKSSON WALLSTEDT, f 19/2 1792 i Lövlund i Länna sn, levde 1803 i Lövlund.(1)(2)(3)(4)

III.6) GUSTAF ERIKSSON WALLSTEDT, f 13/3 1794 i Lövlund i Länna sn, levde 1803 i Lövlund.(1)(2)(3)(4)

III.7) PEHR ERIKSSON WALLSTEDT, f 3/2 1796 i Lövlund i Länna sn, levde 1803 i Lövlund.(1)(2)(3)(4)

III.8) JOHAN ERIKSSON WALLSTEDT, f 21/2 1798 i Lövlund i Länna sn, levde 1803 i Lövlund.(1)(2)(3)(4)

III.9) CARL ERIKSSON (WALLSTEDT), f 3/11 1800 i Lövlund i Länna sn, levde 1803 i Lövlund. Utfl. 1816 till Rocklänna No 2 som dräng, utfl. 1819 till Haglida.(1)(2)(3)(4)

III.10) FREDRIK ERIKSSON WALLSTEDT, f 1/10 1803 i Lövlund i Länna sn, levde 1803 i Lövlund.(1)(2)(3)(4)

II.b) JAN PEHRSSON, f 27/12 1748. Utfl. 1759 till Brotorp, utfl. 1760 till Lövlund, utfl. 1761 till Biörklida.(1)(2) (3)(4)

II.c) PEHR PEHRSSON, f 7/7 1750. Utfl. 1766 till Stenbro.(1)(2)(3)(4)

II.d) MARIA PEHRSDOTTER, f 28/8 1752 i Toresunds sn. Utfl. 1763 till Stämtorp, utfl. 1765 till Öråsen, utfl. 1766 till Lövlund, utfl. 1772 till Söderlänna, utfl. 1777 till Lövlund som Hustrun, utfl. 1778 till Krogen.(1)(2)(3)(4)

Barn:

III.1) ANNA, f 14/4 1778 i Lövlund i Länna sn.(1)(2)(3)(4)

II.e) ANNA PEHRSDOTTER, f 10/11 1755. Utfl. 1761 till Norrlänna, där hon levde 1766.(1)(2)(3)(4)

II.f) BRITA PEHRSDOTTER, f 23/3 1758. Utfl. 1767 till Wrettorp, utfl. 1772 till Lövlund, utfl. 1775 till Erik Matsson i Råcklänna.(1)(2)(3)(4)

II.g) KARIN PEHRSDOTTER, f 11/10 1760 i Lövlund i Länna sn, d 1760 i Lövlund.(1)(2)(3)(4)

II.h) LISA PEHRSDOTTER, f 22/6 1763 i Lövlund i Länna sn. Utfl. till Stughaga i Åkers sn 1780 om Midfesten. Infl. från Åkers sn till Lövlund 1781. Infl. från Råcklänna till Lövlund 1786, utfl. 1787 till Mariefred. Infl. till Lövlund 1788, "gift 1790 d: 5/10 med Sochneskomakaren Erik Åkerberg". Infl. från Härads sn 1800 till Prosttorp, där hon levde 1803. - G 5/10 1790 m sockenskomakaren i Åkers sn ERIK ÅKERBERG.(1)(2)(3)(4)

Barn:

III.1) MARIA ERSDOTTER ÅKERBERG, f ?/12 1790, levde 1803 i Prosttorp.(1)(2)(3)(4)

III.2) GRETA STINA PEHRSDOTTER("Oägta dotter"), f 6/8 1788, levde i Prosttorp 1803.(1)(2)(3)(4)

III.3) BRITA CAJSA PEHRSDOTTER("Oägta dotter"), f, d 26/12 1801 i Prosttorp.(1)(2)(3)(4)

II.i) ANDERS PEHRSSON, f 3/3 1770 i Lövlund i Länna sn, levde 1788 i Rökärr i Länna sn. Utfl. 1783 till Brottorp, utfl. 1784 till Lövlund, utfl. 1785 till Lövsvedet, utfl. 1787 till Merlänna No 2, utfl. 1788 till Rökärr.(1)(2)(3)(4)

II.j) ANNA PEHRSDOTTER, f 1778 i Lövlund i Länna sn.(1)(2)(3)(4)

SLÄKTFÖRHÅLLANDE:

Anders Norrman, soldat (1689-1736) | Pehr Friberg, kyrkvärd, bonde (1716-1765) | Pehr Pehrsson Friberg, bonde (1762-1818) | Per Persson, bonde (1791-1874) | Per Erik Pettersson, skeppare, gårdsägare (1819-1897) | Axel Liliequist, apotekare (1861-1936) | Eric Liliequist, 1:e länsnotarie (1894-1972) | Gunnar Liliequist, försäkringsdirektör (1924-1996) | Peter Liliequist, säljkonsulent (1952- ) | Alexandra Liliequist (1989- )

KÄLLOR:

(1) = Husförhörslängden, Länna socken, 1689-1723, 1758-1895.
(2) = Länna församlings födelsebok 1701-1895.
(3) = Länna församlings dödbok 1751-1895.
(4) = Länna församlings vigselbok 1702-1895.
(5) = Husförhörslängden, Toresunds socken, 1772-1785.
(6) = Pehr Fribergs fadderskap 1743-1750: 20/11 1743 - fadder: dr. Pähr Friberg till Pähr Erssons barn Anders i Merlänna Oppgården(döpt 24/11). 27/3 1744 - fadder: dr. Pär Andersson Friberg till Pär Anderssons barn Brita i Råcklänna(döpt 29/3). 17/12 1744 - fadder: dr. Pär Friberg till Jahn Månssons barn Catharina i L. Åstorp(döpt 20/12). 1/1 1745 - fadder: dr. Pähr Andersson Friberg till Jahn Matssons barn Stina i Wrettorp(döpt 6/1). 14/2 1745 - fadder: dr. salpettersjudaren Pähr Friberg till Olof Anderssons barn Catharina i St. Åstorp(döpt 17/2). 7/9 1746 - fadder: dr. Pähr Friberg till Erik Pärssons barn Anders i Råcklänna(döpt 14/9). 5/10 1746 - fadder: dr. Petter Friberg till Gardie Soldatens Jonas Sandbergs barn fr. Stockholm, född i Starrkärr Maja Stina(döpt 8/10). 7/11 1746 - fadder: Petter Fribergs hustru i Råcklänna till Sold. Jahn Råckmans barn Karin(döpt 9/11). 10/5 1747 - fadder: Pehr Fribergs hustru i Råcklänna till Jahn Månssons barn Anna i L. Åstorp(döpt 15/5). 2/12 1748 - fadder: Pähr Fribergs hustru i Råcklänna till Erik Pärssons barn Erik i Råcklänna (döpt 11/12). 24/6 1749 - fadder: Pär Friberg till Brita Andersdotters oägta barn Erik i Apelstugan. 14/9 1750 - fadder: Pär Friberg i Råcklänna till Lars Erssons barn Erik i Byringe(döpt 21/9).(2)
(7) = Hennes syskon: Anna Andersdotter, f 27/5 1759, Stina Andersddotter, f 20/5 1764, Cathrina Andersdotter, f 5/8 1768.(1)
(8) = Anders Fribergs fadderskap: bl.a. 26/9 1791 till Pehr Pehrsson Fribergs barn Pehr i Stora Eksåg i Härads sn. 12/3 1772 till Erik Anderssons(Anna Lisa Pehrsdotter Fribergs) son Anders i Rocklänna. 22/2 1782 till Daniel Danielssons(Maria Pehrsdotter Fribergs) barn Maria Christina i Valnarstorp.(2)
(9) = Dokument efter arvsskiftet efter torparen Claes Petter Friberg, köpekontrakt från 1800 m.m. påträffade i Källstugan i juni 1980 av Peter och Gunnar Liliequist. Kopior i Peter Liliequists ägo.
(10) = "Beskrivning av Källstugan enligt laga syn den 4 juli 1838: Sökanden(Claes Friberg) hade likväl egenteligen tillvägabragt nu verkstälde odlingar och upfört de fläste befintelige husen bestående af 1) Stuga med tvenne kamrar 2) Tvänne Bodar under ett Taklag 3) En liten Loge med Logkista 4) Fähus, inredt för 5 Kreatur jemte utrymme för 5 ā 6 Får 5) Stall för tvänne Hästar 6) Källare af gråsten anlaggd under Stugubyggnaden 7) Pörte 8) och En liten Smedja. Årliga utsädet utgjorde 20 kappar Råg, 6 kappar Hvete, samt 6 kappar Wårsäd, Däraf 1/4 Kornet kunde i afkomst beräknas. Ängen lemnade i medeltal 3 Sommarlass hö, och fants därjemte en utanför Stugan i en Stenbacke uptagen Trädgård innehållande omkring 40 fruktbärande Träd, jemte Trädgårdsland, nu besatte med 4.000 Tobaksplantor samt omkring 1/2 Tunna Potatoes. Såsom upmyntran och belöning för odlingar och plantering af såwäl frukt- som andre Träd hade Södermanlands KOngl. Hushålls Sällskap år 1829 förärat Friberg en gåfva af 16 riksdaler 32 banco. Denna lägenhet, hvars åbyggnad fants i ett godt och särdeles snygt skick med en till stället ledande med wackra löfträd planterad wäg, hade fordrat högst betydliga arbeten af Stenbrytning, Stenars dels nedgräfvande dels bortförande och upstapplandes i större rösen på fläckar som till odling warit otjenlige, förutan grafvars uptagande för wattnets afledande samt kostsam röjning och rothuggning. Den härå anwände kostnad kunde wäl nu Svårligen med visshet bestämmas, men för säkert antogs att odlingen erfordrat minst 2.000 Dagsverken."
(11) = Husförhörslängden, Dunkers socken, 1871-1912.
(12) = Inflyttningslängden. Dunkers socken, 1866-1880.
(13) = Husförhörslängden, Åkers socken, 1790-1850.
(14) = Husförhörslängden, Lilla Malma socken, 1885-1890.
(15) = Muntlig tradition.
(16) = Beskrivning av gården 1938: "Källudden, postadress Barva. Areal: 10 har åker. Taxeringsvärde: 7.000. Jordart: Svartmylla och lerjord på lerbotten. Manbyggnaden uppförd på 1700-talet, om- och tillbyggd 1929. Ekonomibyggnader uppförda 1909. 2 hästar, 7 kor, 2 ungdjur, 10 svin, 20 höns. Arealen täckdikad. Gården till släkten 1889 genom Johan Fredrik Jansson, vilken brukade den till 1928, då den övertogs av nuvarande arrendatorn. Arrendator: Karl Johan Friberg, född 1897. Son till Axel Wilhelm Friberg och hans hustru Klara Matilda, född Eriksson. Gift 1920 med Karin Charlotta, född Jansson. Barn: Karl Olof Arne."(17)
(17) = Svenska gods och gårdar/Norra Sörmland(1938).
(18) = Husförhörslängden, Barva socken, 1800-1805. Fotokopior i Peter Liliequists ägo.
(19) = Härads församlings födelsebok 1706-1857.
(20) = Vansö församlings födelsebok 1757-1858.
(21) = Vansö församlings dödbok 1757-1858.
(22) = Husförhörslängden, Överselö socken, 1757-1860.
(23) = Husförhörslängden, Vansö socken, 1789-1800, 1817-1895. 1860: "Pehr Pehrsson, torpare, född 1791, koppor; Maja, hustru, född 1792, koppor".
(24) = Överselö församlings vigselbok 1670-1672, 1675-1690, 1696-1841.
(25) = Överselö församlings dödbok 1831-1862.
(26) = Husförhörslängden, Härads socken, 1753-1762, 1774-1860.
(27) = Härads församlings dödbok 1848-1861: "Död 28/6 1852 Dränghustrun Cath. Pehrsdotter i St. Hagby 58 år 10 månader och 5 dagar gammal".
(28) = Husförhörslängden, Fogdö socken, 1813-1840.
(29) = Vansö församlings vigselbok 1757-1858.
(30) = Husförhörslängden, Strängnäs stadsförsamling, 1831-1895.
(31) = Husförhörslängden, Västerås domkyrkoförsamling, 1843-1852.
(32) = Skeppare Pehr Eric bevistade förhör: 28/11 1861. Nattvardsgång: 2/5 1847, 20/2 1848, 1/4 1849, 24/3 1850, 13/4 1851, 2/5 1852, 13/4 1853, 12/3 1854, 1/4 1855, 16/3 1856, 5/4 1857, 28/3 1858, 17/4 1859, 1/4 1860, 24/3 1861, 13/4 1862, 29/3 1863, 17/4 1864, 9/4 1865, 25/5 1865, 25/3 1866, 1/9 1867, 18/10 1868, 16/5 1869, 10/4 1870, 25/6 1871, 1/12 1872, 15/8 1875, 13/2 1876, 8/8 1880, 20/4 1882, 10/4 1884, 3/4 1890.(30)
(33) = Hustrun Anna Charlotta bevistade förhör: 22/11 1847, 5/11 1851, 10/11 1858(hemma), 11/11 1863, 14/11 1865, 21/11 1866, 13/11 1867. Nattvardsgång: 2/5 1847, 20/2 1848, 1/4 1849, 24/3 1850, 13/4 1851, 2/5 1852, 13/4 1853, 12/3 1854, 12/3 1854, 1/4 1855, 16/3 1856, 5/4 1857, 28/3 1858, 17/4 1859, 1/4 1860, 24/3 1861, 13/4 1862, 29/3 1863, 17/4 1864, 9/4 1865, 25/5 1865, 25/3 1866, 1/9 1867, 18/10 1868, 16/5 1869, 10/4 1870, 25/6 1871, 1/12 1872, 8/8 1880, 20/4 1882, 10/4 1884.(30)
(34) = Ur Sörmlandsbygden 1980: "Katrineholm: Allt i rör - Friberg & Still AB".
(35) = Ur Sörmlandsbygden 1980: s. 79, tuschteckning av Sven Liljekvist, Sällskapet S:t Eskil. s. 85, blyertsteckning av Sven Liljekvist, Sällskapet S:t Eskil(Eskilstuna). Släkting?
(36) = Dottern Charlotta Albertina (L o t t e n) bevistade förhör: 10/11 1859(hemma), 13/11 1869(hemma), 28/11 1861, 29/11 1862, 14/11 1864. Nattvardsgång: 24/6 1867, 18/10 1868, 16/5 1869, 10/4 1870, 25/6 1871.(30)
(37) = Sonen O s c a r Theodor bevistade förhör: 28/11 1861, 29/11 1862. Nattvardsgång: 16/5 1869, 10/4 1870, 25/6 1871, 1/12 1872, 15/8 1875, 13/2 1876, 15/12 1878, 6/5 1888.(30)
(38) = Dottern Christina M a t h i l d a bevistade förhör: 13/11 1867. Nattvardsgång: (första gången) 24/5 1874, 9/4 1876, 15/12 1878, 21/3 1880.(30)
(39) = Brev från Birger Lundberg(11/11 1941) på Landsarkivet i Uppsala till Knut E r i c Liliequist: "Vansö församlings födelsebok 1819 upptager endast ett barn med namnen Pehr Eric, nämligen Pehr Pehrssons i Källgården son, som föddes den 31(!) november. Pehr Eric Pehrsson är i husförhörslängden t.o.m. 1825 antecknad med sagda födelsedag, som därefter ändrats till den 30 november. Han utflyttade 1844 till Strängnäs församling". Kopia av brevet i Peter Liliequists ägo.
(40) = Utdrag ur Husförhörslängden för Strängnäs stadsförsamling i Domprosteriet, Nyköpings län, den 31/12 1870, 9 ark.(Statistiska Centralbyrån i Stockholm).
(41) = Enligt antavla uppställd av Knut E r i c Liliequist. Antavlan i Peter Liliequists ägo.
(42) = Berättat av apotekare Erik A x e l Vilhelm Liljeqvist(nedtecknat av Knut E r i c Liliequist). Kopior i Peter Liliequists ägo.
(43) = Sveriges Apotekarehistoria, band IV, s. 2104-2105.
(44) = Stenkvista - En socken i Sörmland, s. 302, 303, 305, 333-334.
(45) = Strängnäs Stads Historia/Hans Jägerstad, s. 752(utgiven av Föreningen Strengnenses, 1959).
(46) = Husförhörslängden, Stockholms stad, 1900, Kungl. Lifgardets till häst församling, rote 20(Statistiska Centralbyrån i Stockholm): "Charlotta Albertina Peterson, piga, f. 1852, rote nr. 20, bostad i Nannylund, uppg. nr. 3.000".
(47) = Axel begick nattvardsgång(första gången): 3/6 1877.
(48) = En släkting Reyman, postexpeditör, hade ett rum i Erik A x e l Vilhelm Liljeqvists villa i Örgryte i Göteborg(enligt hörsägen köptes villan senare av familjen Engelau(Volvo)). Denne är sannolikt: "Gustaf Fredrik Rudolf Reyman, SM8(Silvermedalj av åttonde storleken), brevbärarförman, f 17/6 1885, för sta e.o. anställning i postverket 3/10 1908, första ordinarie anställning i postverket 28/12 1912. Nu innehavd tjänstegrad 27/6 1933, nuvarande placering 29/11 1934, löneklass 11, Göteborg 1". (Ur "Tjänstemannapersonal vid Kungl. Postverket" den 1/1 1945, s. 149.).GUSTAF FREDRIK RUDOLF REYMAN, f 17/6 1885 i Göteborgs Masthugg, Göteborgs och Bohus län, d 9/6 1979 i Karl Johan, Göteborg, Göteborgs och Bohus län(personnummer: 18850617-5036). Änkling 24/2 1963. Kyrkobokförd(1980) i Karl Johan, Göteborg, Göteborgs och Bohus län. Mantalsskriven(1980) på samma ort. Bostadsadress vid sin död: S Vägen 43/Nyberg/, 412 54 Göteborg.(110)
(49) = 1924 års Landstatsmatrikel(i boken står gift 1921, men ändrat till 1922 av Eric Liliequist).
(50) = 1933 års Landstatsmatrikel(ditskrivit av Eric Liliequist: Axel B e r t i l, född 14 april 1933, länsnota- rie i Jönköping 5 januari 1934, t.f. länsassessor i Jönköping 9 februari 1940).
(51) = Svensk Juristtidning, häfte 4, år 1921, s. 243. Svensk Juristtidning, häfte 3, år 1922, s. 221. Svensk Juristmatrikel 1964, s. 165. Tidningarna i Peter Liliequists ägo.
(52) = Svenska Dagbladet 1/9 1941.
(53) = Barn: 1) KARIN, f 17/1 1950, lågstadielärare, g m en polis i Jönköping, 2 söner f 1974 o 1976. 2) GUNNAR, f 8/2 1952, bosatt i Jönköping, g 1:o, dtr FRIDA, f 1972, skild, g 2:o, en son, f 1980. 3) ANDERS, f 12/2 1954, bosatt i Skövde o Mariestad, g, en son, f 1978, en dtr, f 1980. 4) LENA, f 8/4 1957, bosatt i Norra Söderby i Haninge, d, son ROGER, f 1980, en son, f 1982. 5) ELISABET, f 23/4 1968, bosatt i Dalarö.
(54) = Svenska Dagbladet 1949, 1952, 1953, 1962, 1972, 1983.
(55) = Nässjöbygden och Sparbanken, s 267, 337 o 376.
(56) = Svenska Lantmätare 1628-1900.
(57) = Svensk Läkarmatrikel 1970.
(58) = Svenska Dagbladets Årsbok 1960, s 95.
(59) = Svensk Försäkringsmatrikel 1960.
(60) = Svensk Försäkringsmatrikel 1970, s 174.
(61) = Litteratur: (Doktorsavhandlingen) "Del I, Pontine Angle Tumour"(96 sidor); "Del II, The Subarachnoid Cisterns"(108 sidor). Böckerna i Peter Liliequists ägo.
(62) = SVD 11/10 1981.
(63) = Dagens Nyheter 25/10 1975.
(64) = DN 2/5 1981.
(65) = Postmatrikel 1928, s 282-283.
(66) = Postmatrikel 1958. Släkten Ljung:

I.1) KARL EDVARD LJUNG, död, komminister. - G m ANNA LOVISA TÖRNELL.(65)

Barn:

II.a) E R N S T KARL FREDRIK LJUNG, f 28/3 1883 i Djursdala(Kalmar län), postassistent Norrköping 1, Mogenhetsexamen 1903 i Linköping, e o px 2/5 1904 Ö D, ebtr 29/8 1906 i Jönköping, 30/3 1909 Ö D jvp, px där 28/12 s.å., 12/1 1912 i Katrineholm, 18/11 1915 i Norrköping 1, postassistent där fr o m 1/7 1925. Förordnanden: fpx 1913-15 i Katrineholm(6 månader & 26 dagar), 1920-25 i Norrköping 1(2 år, 10 månader & 17 dagar), fpass där 1925-27(1 år, 9 månader & 23 dagar), ktr där s.å.(2 månader & 24 dagar), pm 1914 i Malmköping(8 dagar), 1924 i Norrköping 2(1 månad & 5 dagar), 1927 i Huskvarna(1 månad & 5 dagar), Sävsjö(23 dagar). - G 13/4 1913 m rpx T O R A INGEBORG GUDČHN, reservpostexpeditör i Östra distriktet, f 7/4 1884 i Nässjö, dtr t byggmästaren Sven Gudéhn, död, o h h Clara Lundell, död. - Genomgått 8 klasser vid Storckenfeldtska flickskolan i Jönköpingh, eopx 28/5 1909 Ö D, epx där 1/3 1912, rpx där 1/7 1920.(65)

Barn:

III.1) BRITTA LJUNG, f 23/2 1922.(65).

II.b) E R I K ADOLF FRITIOF LJUNG, postassistent i Nässjö, f 16/4 1885 i Östra Skrukeby sn(Österg. län), Mogenhetsexamen 1905 i Linköping, eopx 28/4 1906 Ö D, ebtr 17/10 1907 i Vingåker, 29/5 1909 Ö D jvp, bitr px där 5/7 1910, px 27/2 1912 Ö D, 15/9 1919 i Nässjö, pass där fr o m 1/7 1925. Förordnanden: fpx 1923-25 i Nässjö(11 månader & 5 dagar), fpass där 1925-27(10 månader & 26 dagar). - G 16/11 1924 m E L L A DAGNHILD NORDBORG(? NORDBERG), f 3/9 1899.(65)

Barn:

III.1) U L F ROLAND LJUNG, f 27/9 1926, civilingenjör. - Gift.(1)

Barn:

IV.a) TOR LJUNG.(1)

IV.b) ÅSA LJUNG.(1)

III.2) Y L V A SIGYN LJUNG, f 19/12 1929 i Boden, förste postexpeditör hos generalpoststyrelsen, ka- meralbyrån. R 1945 i Nora, S 1948 i Skellefteå, pxasp 28/2 1950 Sth D, eopx där 30/9 1950, 22/2 1951 Sth 19, px där 31/3 1953, 30/6 1956 Sth D, fpx 30(7 1956 gps kmb.(66).

III.3) ÅSA LJUNG, f 25/1 1935 i Piteå, utbildning på Barlocks Handelsinstitut, sekreterare på en advokat- byrå i Sundsvall. - G m avdelningschefen AXEL B E R T I L LILIEQUIST, f 1933, son av länsnotarien Knut E r i c Liliequist o h h A s t r i d Sofia Amalia Stagh.(66)

III.4) ULF LJUNG, civilingenjör, direktör i Wien till 1972, direktör i Eskilstuna(knivfabrik). - G m ?.(1)

Barn:

IV.a) En son LJUNG.(1)

(67) = Hilmer begick nattvardsgång: 1/6 1879, 8/8 1880, 20/4 1882, 6/5 1888 och 7/9 1890.
(68) = Kristina begick nattvardsgång: 7/9 1890.
(69) = De hade två barn: 1) MAJ GUDRUN ERIKSON, f 25/5 1917 i Södertälje, d 24/7 1986 i Enköping(Personnummer: 19170525-2169). Kyrkobokförd(1982) i Enköping, Enköpings kommun, Uppsala län. Mantalsskriven(1982) på samma ort. Bostadsadress vid sin död: Eriksgatan 10, IV, 199 35 Enköping. Änka 13/4 1980. - G 18/6 1950 m EVERT VILHELM ALEXANDER LANDIN, f 8/10 1902 i Kungsholms församling, Stockholms stad, d 13/4 1980 i Enköping(Personnummer: 19021008-1493). Kyrkobokförd(1977) i Enköping, Enköpings kn, Uppsala län. Mantalsskriven(1977) på samma ort. Bostadsadress vid sin död: Munksundsgatan 15, 199 36 Enköping. 2) STIG LENNART ERIKSON, f 7/1 1919 i Björkvik, Södermanlands län.(110)(117)(118)
(70) = "Döpt 12/5. Mod. Cajsa Andersd. på Brunna ägor, oägta, modern 33 år. Faddrar: Lars Lagg i Svarfwartorp, Pehr Larsson i Storswede, H. Anna Olsd. i Brunna, Pig. A. Cajsa Andersd. i Storswede".(26) Kallas i Strängnäs för Anna Stina Holmberg.
(71) = Anders bevistade förhör: 10/11 1841(hemma), 22/1 1843(kyrkan), 27/1 1843(hemma), 10/11 1845 (hemma), 25/1 1846, 30/11 1847, 26/11 1849, 20/11 1850, 16/11 1852(hemma), 10/11 1854(hemma), 21/11 1859(hemma), 11/3 1860(kyrkan), 15/11 1867 och 17/11 1868. Nattvardsgång: 26/9 1841, 18/12 1842, 31/3 1844, 24/8 1845, 19/7 1846, 20/2 1848, 6/12 1849, 13/4 1851, 20/6 1852, 14/8 1853, 10/12 1854, 25/5 1856, 28/3 1858, 8/7 1860, 10/8 1862, 17/4 1864, 4/6 1865, 15/7 1866, 22/10 1867, 27/10 1867, 13/12 1868, 16/5 1869, 25/6 och 20/12 1871, 14/7 1872, 15/12 1872, 14/11 1873, 1/11 1874, 5/12 1875, 22/7 1877, 25/8 1878, 11/3 1879, 27/4 och 30/5 1880, 10/12 1881, 10/10 1882, 6/4 1884, 2/4 1885, 27/6 1886, 7/8 1887 och 26/1 1890.(30)
(72) = Stina Cajsa bevistade förhör: 17/11 1841(hemma), 15/11 1842(hemma), 27/1 1843(hemma), 11/2 1844(kyrkan) och 24/8 1845. Nattvardsgång: 22/5 1842, 21/5 1843, 31/3 1844, 24/8 1845 och 19/7 1846.(30)
(73) = Anna Stina bevistade förhör: 22/11 1854(hemma), 19/11 1858(hemma), 20/11 1860(hemma), 27/11 1861(hemma), 21/11 1862(hemma), 13/11 1863(hemma), 17/11 1864(hemma) och 16/11 1865(hem- ma). Nattvardsgång: 20/2 1848, 6/12 1849, 13/4 1851, 20/6 1852, 14/8 1853, 10/12 1854, 25/5 1856, 28/3 1858, 10/8 1862, 17/4 1864, 4/6 1865, 15/7 1866, 22/10 1867, 13/12 1868, 16/5 1869, 25/6 och 20/12 1871, 15/12 1872, 14/11 1873, 1/11 1874, 5/12 1875, 22/7 1877, 25/8 1878, 11/3 1879, 27/4 och 30/5 1880, 10/12 1881, 10/10 1882, 6/4 1884, 10/11 1885, 27/6 1886, 7/8 1887 och 26/1 1890.(30)
(74) = Dottern Clara Charlotta bevistade förhör: 19/11 1858(hemma), 11/3 1860(kyrkan), 20/11 1860 (hem- ma), 17/3 1861(kyrkan), 27/11 1861(kyrkan), 21/11 1862(kyrkan), 2/3 1863(kyrkan), 13/11 1863(kyr- kan), 17/11 1864(kyrkan), 16/11 1865(kyrkan) och 23/11 1866(kyrkan).(30)
(75) = Dottern Lovisa Josephina bevistade förhör: 21/11 1862, 13/11 1863, 17/11 1864, 23/11 1866, 15/11 1867 och 17/11 1868. Nattvardsgång: 16/5 1869 och 25/6 1871.(30)
(76) = Fosterdottern Emma Christina begick nattvardsgång: 14/4 1867 och 31/5 1868.(30)
(77) = Carl bevistade förhör: 12/11 1849, 5/11 1850 och 11/11 1851(hemma). Nattvardsgång: 1849, 4/11 1850, 13/1 1851 och 29/8 1852.
(78) = Folkräkningen i Stockholm 31/12 1880, Rotelista för 2:a roten(S:t Klara territorialförsamling), kvarteret Gripen Nr. 4, s 177.(Statistiska Centralbyrån i Stockholm).
(79) = Husförhörslängden, Stockholms stad, 1900, Kungl. Lifgardets till häst församling, rote 20(Statistiska Centralbyrån i Stockholm): "Johanna Liljeqvist, enka, f. 1827, bostad i Nannylund, rote nr. 20, uppg. nr. 3.000".
(80) = Förteckning öfver enskilda grafvar Sthlms stads N.O.S. begr. platser, s 95(Statistiska Centralbyrån i Stockholm).
(81) = Hennes farbror och faster: "Vigda 1717 i Länna: 8/9 Corpral Anders Hielm och Brita Jönsdotter i Rocklänna".
(82) = Enl HFL född 3/1 och död 1802.
(83) = Husförhörslängden, Strängnäs landsförsamling, 1826-1830.
(84) = Härads sockens vigselbok 1756-1850.
(85) = Åkers sockens In- och utfl.längd 1814-1840.
(86) = Husförhörslängden i Gåsinge sn 1860-1865.
(87) = Berättat av Olov Friberg m.fl.
(88) = Står fadder 1783 "28/2, döpt 10/3, Pär. Jonas Pärs, Catharina Jons i Kyrkobyn. Faddrar: Gästgifwaren Pär Andersson i Stora Eksåg, drängen Jan Jonsson i Kyrkobyn, hustrun Anna Jonsdotter i Stora Eksåg, samt pigan Anna Pärsdotter ibidem.
(89) = Husförhörslängden, Barva sn, 1793-1805.
(90) = Anna Maria bevistade förhör hemma: 9/11 1838, 20/11 1839; bevistade förhör i kyrkan: 17/2 1836, 18/2 1842; samt nattvardsgång: 19/3 1837, 9/12 1838, 20/3 1842, 9/4 1843, 28/4 1844, 18/5 1845, 3/6 och 20/11 1846, 12/12 1847, 4/6 1848, 13/10 1850, 27/1 1851, 1/8 1852, 21/8 1853, 16/7 1854, samt 21/2 1856.
(91) = Johan Ulric bevistade förhör hemma: 9/11 1838, samt 9/11 1848; bevistade förhör i kyrkan: 10/3 1843; samt nattvardsgång: 19/3 1837, 9/12 1838, 20/3 1842, 9/4 1843, 28/4 1844, 18/5 1845, 3/6 och 20/11 1846, 12/12 1847, 4/6 1848, 13/10 1850, 27/1 1851, 1/8 1852, 21/8 1853, 16/7 1854, samt 14/9 1856.
(92) = Johanna Petersson bevistade förhör: 22/11 1847, 26/11 1849, 20/11 1850, 18/11 1851(hemma), 17/11 1852(hemma), 22/11 1853(hemma), 3/11 1854(hemma), och 7/11 1854(kyrkan); nattvardsgång: 16/4 1848, 29/4 1849, 1/9 1850, 12/6 1853, 15/10 1854, samt 26/3 1855.
(93) = Anders Norrman står fadder 1719: "15 Marty Christnades Lars Larssons dotter i Gredby(i Härads sn), Anna, Testes: Pär Mårtensson i Åstorp, Sold: And: Norrman, Erik Pärssons Hustru i Byringe, Anders Nilssons Hustru i Gredby". 1723: "d: 4 January WargärningsKarlen Olofs barn wid Norrlänna, Pär, faddrar: Soldaten Anders Norrman, Soldaten Olof Säterberg, Hust: Karin Andersdotter i Sörtorp, Pig: Margaretha i Norrlänna". 1725: "d: 22 Sept: Mats Anderssons(hans svåger) barn uti Nafwarstorp, Pär, faddrar: Soldaten Anders Norrman, Pär Andersson i Eldsund, dräng: Jahn Pärsson i Täby, Mats Larssons Hustru i Norrlänna, Erik Nilssons Hustru i Fäboda, Pig: Anna Andersdotter i Norrlänna". 1726: "d: 6 Febr: Oloff Erikssons barn i Fiällen, Jahn, faddrar: Anders Jahnsson i Merlänna, Sold: Anders Norrman, dr: Andersson i Norrlänna, Jahns Hust: i Nafsta, Anders Erikssons Hust: i Merlänna, Pig: Anna Pärsdotter i Norrlänna". 1731: "d: 1 May Sold: Olof Säterbergs barn, döptes d: 7, kallades Kerstin, faddrar: Erik Pärsson i Norrlänna, Sold: Anders Norrman, Trädgårdsdrängen Erik Frystedt, Erik Anderssons Hustru, Erik Erssons Hust: i Norrlänna, Pig: Marja Larsdotter wid Bruket". 1733: "d: 7 Sept: Erik Erssons barn i Norrlänna, döptes d: 14, kallades Catharina, faddrar: Hr: Anders Gellius, Erik Andersson i Norrgården, Anders Norrman, Dr: Wehlam Caspersson, Änkan uti St: Öhråsen, Anders Erssons Hust: i Norrgården, Pig: Elizabeth Hindriksdotter". 1734: "d: 28 Febr: Jahn Pärssons barn i Dammen, döptes d: 3 Marty, kallades Brita, faddrar: Förafskedade Soldaten Anders Norrman, Pähr Olofsson i Klåckartorp, Dr: Anders Matsson i Rosöga, Erik Erssons Hustru i St: Låmmartorp, Olof Wrets Hustru i Koja, Pig: Anna Andersdotter i Haglyda". 1736: "d: 7 January Sochne- Skomakarens Lars Lybergs barn i Sörtorp, döptes d: 11, kallades Kerstin, faddrar: Sold: Anders Norrman, Erik Ersson i Norrlänna, dr: Anders Nilsson, Anders Ers Hust: i Norrgården, Sold: Säterbergs Hustru, Pig: Marja Andersdotter". 1737: "d: 8 Decemb: Jahn Ihbramssons barn i Ösäter, döptes d: 11, kallades Anders, faddrar: Anders Ersson i Norrgården, Sold: Anders Norrman, dr: Erik Jahnsson i Norrlänna, Jahn Smeds Hust: i Eklund, Olofs Hust: i Winterled, Pig: Brita Pärsdotter i Ösäter". 1738: "d: 11 Apr: Anders Erssons barn i Norrgården, döptes d: 14, kallades Stina, faddrar: Trägårdsmäster Olof Siöberg, Olof Matsson i Norrlänna, Sold: Anders Norrman, Jungfru Anna Elisabeth Wirelia, Eriks Hustru i Storbråten, Pig: Brita Ers i Ronholmstorp".
(94) = Elizabeth Pehrsdotter stod fadder 1722: "d: 10 January Lars barn i Haglyda, Pähr, faddrar: Mats Larsson i Bråttorp, Erik Larsson i Norrlänna, dräng: Lars Matsson i Bråttorp, Pärs Hust: i Brotorp, Sold: And: Norrmans Hustru, Pig: Anna i Mohra". 1723: "d: 3 Octobris Soldatens Jahn Kärrbergs barn i Fogelstuga, Hindrik, Soldat i Dunker, faddrar: Soldaten Anders Hammar, Soldaten Olof Säterberg, Soldat: Anders Norrmans Hustru, Pig: Marja Eriksdotter i Rösäter". 1725: "d: 1 Juny Soldatens Måns Merfelts barn, Catharina, faddrar: Jonas Eriksson i Hattorp, Erik Andersson i Frälsgården, Anders Norrmans Hustru, Erik Anderssons Hustr: i Merlänna". 1728: "d: 4 Aug: Jahn Pärssons(hennes bror) i Källdahln, Kerstin, i Åker, faddrar: Erik Larsson i Granbohda, Mats Andersson i Nafwarstorp, Dr: Pär Jonsson i Stämbråten, Jahn Jacobssons Hust: i Nyckelberg, Sold: Anders Norrmans Hustru, Pig: Marja Matsdotter i Källdahln". 1732: "d: 14 Juny Anders N: barn i Dammen, döptes d: 18, kallades Kerstin, faddrar: Hr: Inspector And: Wirell, Olof uti Måstorp, Jahns Hust: i Ronholmsståck, Sold: Anders Norrmans Hustru, Pig: Brita Andersd: i Sörlänna". 1732: "d: 14 July Mats Anderssons(hennes svåger) barn i Nafwarstorp, döptes d: 16, kallades Jahn, faddrar: Lars Ersson i Hulte, Dr: Erik Bengtsson i L: Sätertorp, gl: Sold: Anders Norrmans Hustru, Pig: Karin Ersdotter i Merlänna". 1733: "d: 4 Oct: Sold: Olof Säterbergs barn, döptes d: 7, kallades Erik, faddrar: Trägårdsmästaren Olof Siöberg, Erik Andersson i Norrlänna, Lars Blomgren, Erik Pärs Hust: i Norrlänna, Sold: And: Norrmans Hustru, Pig: Anna Nilsdotter på Bruket". 1736: "d: 13 Febr: Anders Erssons barn i Norrlänna, döptes d: 15, kallades Brita, faddrar: Erik Andersson i Sörgården, Erik Pärsson i Storbråten, dr: Pär Ersson i Norrlänna, Olof Matssons Hust: i Norrlänna, Sold: Anders Norrmans Hustru, Pig: Erik Michelssons, dotter Karin i Merlänna". 1739: "d: 6 May Lars Lybergs barn i Sörtorp, döptes d: 11, kallades Marja, faddrar: Olof Matsson i Norrlänna, Olof Ersson i Rösäter, Dr: Jahn Månsson i Norrlänna, Enkan Hust: Kerstin i St: Öhråsen, Sold: Anders Norrmans Hustru, Pig: Kerstin Anders wid Bruket". 1739: "d: 30 Juny Olof Erssons barn i Rösäter, döptes d: 2 July, Kallades Erik, faddrar: Erik Pärsson i Norrlänna, Sold: Anders Mehrman, Dr: Daniel Ersson i Norrgården, Anders Erssons Hustru i Norrgården, Sold: Anders Norrmans Hustru, Pig: Catharina Ersdotter i Rösäter". 1740: "d: 30 May Erik Anderssons barn i Hattorp, döptes d: 31, kallades Anders, faddrar: Hr: Anders Gellius, Sold: Anders Norrmans Hustru, Sold: Anders Mehrman, Pig: Karin Ersdotter i Rösäter". 1741: "d: 12 Sept: Pär Erssons barn i Norrlänna, döptes d: 18, kallades Karin, faddrar: Hr: Bokhållaren Jac: Hagström, Pär Jahnsson i Brotorp, Olof Ersson i Norrlänna, Dr: Anders Ersson i Norrgården, Olof Matssons Hust: i Norrlänna, Sold: Anders Norrmans Hustru, Pig: Elizabeth Ersd: i Norrlänna". 1749: "d: 5 Sept: Anders Erssons barn i Norrlänna, döptes d: 10, kallades Stina, faddrar: Pär Jonsson i Granbohda, Erik Andersson i Norrlänna, Dr: Pähr Pährsson i Sundtorp, Änkan Hust: Karin i Sundtorp, Sold: Norrmans Hustru, Pig: Marja Pärsdotter i Granbohda".
(95) = Brita står fadder 1744: "D: 25 July Erik Olofssons(svågerns) barn i Ekedahln, döptes d: 29, kallades Olof, faddrar: Jahn Matsson i Wrettorp, Dr: Pär Larsson i Byringe, Lars Jönssons Hust: i Byringe, Pig: Brita Andersdotter i Wrettorp". 1744: "D: 15 Sept: Anders Anderssons barn i Åtorp, döptes d: 21, kallades Jahn, död, faddrar: Herr Pähr Wirell på Sörlänna, Olof Matsson i Merlänna, Dr: Carl Larsson i Merlänna, Olofs Hustru i Ståcken, Anders Hustru i Måstorp, Pig: Brita Anders i Wrettorp". 1745: "D: 1 Jan: Jahn Matssons barn i Wrettorp, döptes d: 6, kallades Stina, faddrar: Hr: Pähr Wirell på Sörlänna, Olof Matsson i Merlänna, Dr: Pähr Andersson Fryberg, Hr: Anders Gellii Hustru, Pährs Hustru i Biörklyda, Pig: Brita Andersd: i Wrettorp". 1747: "D: 15 Nov: Pähr Fribergs(broderns) barn i Råcklänna, döptes d: 22, kallades Anna Elisabeth, faddrar: Trägårdsmästaren Erik Lindberg, Erik Jönsson i L: Åskiär, Jan Pährsson i Merlänna, Hans Jönssons Hustru i Stämtorp, Lars Erssons Hustru i Byringe, Pig: Britha Andersdåter i Wrettorp".
(96) = Kerstin står fadder 1749: "d: 24 Junii Brita Andersdotters(systerns) Oägta barn i Apelstuga Erik, fadrar: Pär Fryberg, Dr: Anders Jahnsson i Råcklänna, Änkan Catharina Pärs i L: Åstorp, Pig: Kerstin Andersdotter i Merlänna".
(97) = Om han inte dog då kan han vara LARS NORRMAN, SochneSkräddare i Härads sn. Barn: 1) "Anna Maria, f 26/5 1768, döpt 28/5, Sockenskräddaren Lars Norrman och Hustru Brita Ersdotter i St: Skälby. Faddrar: Erik Eriksson i L: Skälby, Son Anders Andersson i Snytberga, Hust: Brita Andersdotter i Hagby, och Pig: Anna Stina Ersdotter i L: Eksåg". 2) "Anders, f 13/9 1771, döpt 15/9, SochneSkräddaren Lars Norman och Hustru Brita Ersdotter i St: Skälby. Faddrar: Anders Ersson i Elma i Wansö S:, Dr: Anders Nilsson i Hagby, Hustru Maria Larsdotter i Stora Skälby, Pig: Catharina Andersdotter ibidem". 3) "Erik, f 25/12 1776, döpt 27/12, Skräddaren Lars Norman och Hustru Brita Ers i Sandwik. Faddrar: Erik Ersson i Skelby, Dr: Anders Andersson ibidem, Hustru Anna Stina i Rölkäär, Pigan Anna Anders i Skälby".
(98) = Tjeckiska personbevis, Inskrivningsbevis(skolor), giftermålscertifikat, anställningsbevis. Svensk Försäkringsmatrikel 1970, s 174. Tidningsurklipp.
(99) = DN 22/11 1989.
(100) = Släkten Stridh från Småland:

I.1) KARL STRIDH. - G m HULDA ?.

Barn:

II.a) KARL G U S T A F STRIDH, f 12/11 1887 i Blackstad. - G 2/4 1910 m G U N H I L D SOFIA JOHANSSON, f 24/11 1887, dtr t Johan Andersson o h h Ida ?.

Barn:

III.1) A I N A KERSTIN INGBRITT STRIDH, f 17/8 1929 i Lofta. - G 12/1 1952 m O D D BIRGER SOLUM, f 21/4 1921, d 1980 i Överum, son av Magnus Solum o h h Petra ?.

(101) = Alexandras farfars farfars farfars farfars far.
(102) = Alexandras farfars farfars farfars farfar.
(103) = Alexandras farfars farfars farfars far.
(104) = Alexandras farfars farfars farfar.
(105) = Alexandras farfars farfars far.
(106) = Alexandras farfars farfar.
(107) = Alexandras farfars far.
(108) = Alexandras farfar.
(109) = Alexandras far.
(110) = CD-skivan "Sveriges dödbok 1950-1999", andra utgåvan av Sveriges Släktforskarförbund 2000.
(111) = Anna Hermania Erikson/f. Hilmertz, f 12/9 1893. Svartensgatan 14(Kv. Kejsaren 26). Hustru: sammanboende med HF, med barn(gift). Födelseort: Strängnäs(Strängnäs landsförsamling, Södermanlands län). In: 1922 från rote 32(Enskederoten). Ut: 19/7 1923 till Svartnäs Bruksförsamling. Källa: Stockholms Stadsarkiv, ÖÄ, Rotemansarkivet, häfte 14131, sida 9, rad 2. (112) = Samuel Erikson, f 12/9 1888. Svartensgatan 14(Kv. Kejsaren 26). F d lantbrukare, inneboende/anställd, sammanboende med barn(gift). Födelseort: Östra Vingåker(Östra Vingåker, Södermanlands län). In: 1922 från rote 32(Enskederoten). Ut: 19/7 1923 till Svartnäs Bruksförsamling. Militäruppgift: 186-46-09. Uppgift om hushållsföreståndare: Andersson, 2 tr. Boendeanteckning: 2 tr. Källa: Stockholms Stadsarkiv, ÖÄ, Rotemansarkivet, häfte 14131, sida 9, rad 1. (113) = Samuel Eriksson, f 12/9 1888. Hornsgatan 85(Kv. Pålen 4). Arb.: inneboende utan familj(gift). Födelseort: Östra Vingåker(Östra Vingåker, Södermanlands län). In: 1924 från Svartnäs(Svartnäs, Kopparbergs län). Ut: 4/3 1925 till rote 12(Sofiaroten). Militäruppgift: 186-46-1909. Frånvarande familjemedlem: Gift m. lärarinnan Anna Hermania Hilmertz, hustru kvar i Svartnäs, Kopparbergs län). Boendeanteckning: 0:5 tr. Källa: Stockholms Stadsarkiv, ÖÄ, Rotemensarkivet, häfte 16088, sida 6, rad 27. (114) = Samuel Eriksson, f 12/9 1888. Blecktornsstigen 1; Becktornsbrinken 2; Metaregatan 2; Blecktornsbrinken 4; Metaregatan 4; Södermannagatan 57, 59; Metaregatan 6, 8(Kv. Draget 1). Arb.: inneboende/anställd utan familj/(gift). Födelseort: Östra Vingåker(Östra Vingåker, Södermanlands län). In: 2/3 1925 från rote 16(Tantoroten). Ut: 4/7 1925 till rote 9(Humlegårdsroten). Militäruppgift: F 186-46-09. Uppgift om hushållsföreståndare: /Karl Johansson/Karl Jansson/57-59m/57-59 k 4 tr. Frånvarande familjemedlem: Gift 22/4 1916 m. småskollärarinnan Anna Hermania Hilmertz. Källa: Stockholöms Stadsarkiv, ÖÄ, Rotemansarkivet, häfte 13021, sida 2, rad 18. (115) = Samuel Eriksson, f 12/9 1888. Krukmakaregatan 5(Kv. Hagen 24). F. hemansägaren/förman: inneboende/anställd utan familj(gift). Födelseort: Östra Vingåker(Östra Vingåker, Södermanlands län). In: 14/10 1925 från rote 9(Humlegårdsroten). Ut: 4/6 1926 till rote 12(Sofiaroten). Militäruppgift: F 186-46-09. Boendeanteckning: 4 tr. Källa: Stockholms Stadsarkiv, ÖÄ, Rotemansarkivet, häfte 18827, sida 18, rad 7. (116) = Samuel Eriksson, f 12/9 1888. Åsögatan 68(Kv. Pahl 19). Förman: inneboende/anställd utan familj(gift). Födelseort: Östra Vingåker(Östra Vingåker, Södermanlands län). In: 10/6 1926 från rote 19(Skinnarviksroten). Ut: 1926(Kvarstår i fastigheten). Militäruppgift: F 186-46-09. Uppgift om hushållsföreståndare: Dedorson, 1 tr. 68. Frånvarande familjemedlem: Gift 22/4 1916 m. Anna Hermania Hilmertz. Boendeanteckning: 1 tr, 68. Källa: Stockholms Stadsarkiv, ÖÄ, Rotemansarkivet, häfte 12930, sida 2, rad 27. (117) = Maj Gudrun Erikson, f 25/5 1917. Svartensgatan 14(Kv. Kejsaren 26). Dotter: Barn fött inom äktenskapet(ogift). Födelseort: Södertelje(Södertälje, Stockholms län). In: 1922 från rote 32(Enskederoten). Ut: 19/7 1923 till Svartnäs Bruksförsamling. Källa: Stockholms Stadsarkiv, ÖÄ, Rotemansarkivet, häfte 14131, sida 9, rad 3. (118) = Stig Lennart Erikson, f 7/1 1919. Svartensgatan 14(Kv. Kejsaren 26). Son: Barn fött inom äktenskapet(ogift). Födelseort: Björkvik(Björkvik, Södermanlands län). In: 1922 från rote 32(Enskedroten). Ut: 19/7 1923 till Svartnäs Bruksförsamling. Källa: Stockholms Stadsarkiv, ÖÄ, Rotemansarkivet, häfte 14131, sida 9, rad 4. (119) = Personnummer: 19170525-2169. Landin, Maj Gudrun. Bostadsadress vid sin död: Eriksgatan 10, IV, 199 35 Enköping. Död 24/7 1986. Kyrkobokförd(1982) i Enköping, Enköpings kommun, Uppsala län. Mantalsskriven(1982) på samma ort. Född 25/5 1917 i Södertälje(Stockholms län). Änka 13/4 1980. - G 18/6 1950 m EVERT VILHELM ALEXANDER LANDIN, f 8/10 1902 i Kungsholm, Stockholms stad, d 13/4 1980 i Enköping, Uppsala län(Personnummer: 19021008-1493). Kyrkobokförd(1977) i Enköping, Uppsala län. Mantalsskriven(1977) på samma ort. Bostadsadress vid sin död: Munksundsg 15, 199 36 Enköping.(110)
(120) = Stockholms stadsarkiv, ÖÄ, Rotemansarkivet, häfte 16049(1910-1916), sida 84, rad 24.
(121) = Stockholms stadsarkiv, ÖÄ, Rotemansarkivet, häfte 14327(1885-1899), sida 21, rad 15.
(122) = Stockholms stadsarkiv, ÖÄ, Rotemansarkivet, häfte 14653(1910-1918), sida 7, rad 16-18.
(123) = De hade dottern: LILLY ELISABET NYMAN, f 18/11 1901 i Hedvig Eleonora församling, Stockholms stad. In 18/12 1915 från rote 20(Narvaroten). Bostadsadress då: Kocksgatan 2; Götgatan 59(kv. Formannen 14). Ogift. Ut 1/12 1918(kvarstår i fastigheten). In 1/12 1918(kvarstår i fastigheten). Bostadsadress då: Kochsgatan 2; Götgatan 59(kv. Formannen 14). Ensamstående, ogift. Ut 30/6 1923 till rote 15(Mariaroten). In 16/7 1923 från rote 14(Skanstullsroten). Bostadsadress då: Bellmansgatan 23(kv. Paris 13). Ensamstående, ogift. Ut 1926(kvarstår i fastigheten). Hon är LILLY ELISABETH STRANDBERG, f 18/11 1901 i Hedvig Eleonora församling, Stockholms stad, d 27/7 1991 i Bromma församling, Stockholms stad(Personnummer: 19011118-0709). Kyrkobokförd(1976) i Västerled, Stockholms stad, Stockholms län. Mantalsskriven(1976) på samma ort. Änka 19/8 1956. Bostadsadress vid sin död: Hunnebergsv 4, I, 161 34 Bromma.(110)(124)(125) (123) = Stockholms stadsarkiv, ÖÄ, Rotemansarkivet, häfte 40445(1918-1926), sida 2, rad 5-6.
(124) = Stockholms stadsarkiv, ÖÄ, Rotemansarkivet, häfte 40445(1918-1926), sida 2, rad 7.
(125) = Stockholms stadsarkiv, ÖÄ, Rotemansarkivet, häfte 42231(1912-1926), sida 8, rad 9.
(126) = Enligt Torsten Engqvist uppgifter på Rötter.
(127) = Sveriges Dödbok 1950-1999 på CD-Rom.
(128) = Vansö HFL 1799-1811.
(129) = Vansö HFL 1811-1816.
(130) = Vansö HFL 1816-1825.
(131) = SOLDATREGISTRET SÖDERMANLAND, Centrala Soldatregistret.
(132) = Länna Dödbok 1751-1830.
(133) = www.läkartidningen.se 2008.
(134) = HFL Livgardet till häst 1855.

Uppdaterad 2012-04-27 av Peter Liliequist.


Copyright © 1999-2012 by Peter´s Web World . All Rights Reserved.

Design downloaded from FreeWebTemplates.com
Free web design, web templates, web layouts, and website resources!