SWEDEN GENEALOGY LOG CABIN

Genealogy Research Help In Sweden!

HOME | PRO RESEARCH | FORUM | LINKS | CONTACT

Genealogy Log Cabin:

How To Research
Find Resources
Genealogy Forum
Swedish Heritage
Build Family Website

American Dream: Oceanic 1899.

Log Cabin Family Photos:The Chilberg Cabin At Pleasant Ridge, SE Of La Conner In Skagit County, Washington.Irene Ware/Ahlberg Hollywood Filmstar With 29 Movies There.Andrew Wennerbom An Australian Rugby Legend.

Professional Genealogy & Family Research

Need professional help with your own genealogy research work? I can help you out here. Databases and other resources will help finding your answers. Contact Me.

Behöver du professionell hjälp med din egen släktforskning? Jag kan hjälpa er här. Databaser och andra resurser hjälper till att hitta svar på dina frågor. Kontakta Mig .

Log Cabin: The Ahlberg Family History

THE AHLBERG FAMILY HISTORY.

Släkt härstammande från Arvid Mårtensson, född 1710 i Sankt Olof, Kristianstad, Sverige. Namnet Ahlberg näms första gången 1781 i längderna för mantal. Hans son, regementshovslagare Håkan Ahlberg, i Raskarum, S:t Olofs sn i Skåne. Ahlberg är också besläktade med kopparslagaren i Eksjö Carl Jacob Hörling och Lisa Catharina (K a r i n) Fries, f 1768, d 1840. Vet ej hur?(1)(24)(58)(75)(106)(107)

I.1) ARVID MÅRTENSSON, f 1710 i Sankt Olof, Kristianstad, d 1781 i Raskarum No 10, Sankt Olof, Kristianstad. G 1:o 1735 m SISSA N.N, d 1765 i Sankt Olof. - G 2:o 1766 m MARGARETA NN..(106)(107)

Barn:

II.a) HÅKAN (ARVIDSSON) AHLBERG, f 6/1 1750 i Raskarum, Sankt Olof, d 1840 i Sankt Olof. Regementshovslagare och bodde på Hovslagaregården i Raskarum i Sankt Olofs sn i Skåne. 13/6 1780 blev Håkan Ahlberg antagen till hovslagare vid andra majorens skvadron av Kungl. Skånska Dragonregementet Den 18 december 1823 beviljades han avsked från sin tjänst,som han då innehaft i 42 1/2 år och var 73½ år gammal. Han tjänstgjorde under rysk-svenska och dansk-svenska kriget 1788-1789, samt deltog i fälttåget i Tyskland 1813-1814. Han var rusthållare omkr. 1826-1840. I generalmösterrulla frrån 1781 för Skånska dragonregementet hittar man Håkan som hovsmed boende å hovsmedsfridelningen Raskarum. Hans häst var en svart valack, 12 år 9 qw hög. År 1788 har hästen bytts ut till ett grått sto 9 år och 9 qw hög. Skall enligt släktsägen ha varit polsk adelsman och katolik. I Raskarum byggde han ett bönetorn, där han i sin ensamhet förrättade sin gudstjänst. - G 1:o 1781 i Rörum m INGRID CHRISTINA JÖNSDOTTER TOSTELUND, f 1757, d 1809 i Sankt Olof "i hastig feber". Ägde både Raskarum No 1 och No 4. - G 2:o 1811 i Sankt Olof m KARNA GUDMUNDSDOTTER, f 16/8 1785 i Sankt Olof, d 18/2 1843 i Raskarum, Sankt Olof. Piga i Raskarum, Sankt Olof.(10)(58)(59)(73)(107)(108)(109)(110)(111)

Barn i 1:a giftet:

III.1)JOHAN ARVID AHLBERG, f 1784, handelsbokhållare. Han nämns i bouppteckningen för Ingrid Tostelund, men är borta vid Håkans bouppteckning. Bör ha avlidit däremellan.(73)

III.2) JÖNS PETTER AHLBERG, f 12/5 1788 i Raskarum, Sankt Olof, d 8/5 1855 på Västerarp i Virserums sn. Hade antagligen inhämtat "artem veterinariam" under Hernquist vid Veterinärinrättningen i Skara. Anställdes 1808 som hovslagare och hästläkare vid överstelöjtnantsskvadronen av Smålands lätta dragoner med bostället I 1/8 mtl Åkerö i Mörlunda sn. Deltog i krigen 1813-14. Utnämndes 1822 till regementshästläkare vid Smålands husarregemente, tog avsked 1835 och inköpte då egendomen Västerarp i Virserums sn, dit han flyttade 1838. Han berättas på själva slagfältet, mitt i brinnande krig skött Carl XIV Johans häst. Därför steg han från sergeants rang till fanjunkare. I slaget vid Leipzig fick han 3 fingrar avhuggna, men den som gjorde det fick bita i gräset för Jöns Petters värja. - G 1813 i Mörlunda m LUCHRETSIA GUSTAFSDOTTER, f 21/8 1793 i Hattorp i Mörlunda sn, d 4/12(21/2 enligt källa 73) 1850 i Virserum.(2)(6)(54)(73)

Barn:

IV.a)JOHAN GUSTAV WILHELM AHLBERG, f 29/6 1815 i Mörlunda, d 1825 i Mörlunda.(73)

IV.b) C H R I S T I N A MARIA AHLBERG, f 23/3 1817(1814 enligt källa 2) i Mörlunda, d 1888(1887 enligt källa 2). - G 14/9 1856 i Virserum m CARL PHILIP VON SCHANTZ, f 2/6 1830 på Bankeberg i Fliseryds sn(Kalmar län), d 12/9 1901 i Lillsjödal i Högsby sn(Kalmar län). Först sjötullsvaktmästare, sedan handlanden vid Lillsjödal 1888. Barnlösa.((2)(3)(4)(8)(73)

IV.c) HÅKAN (HAQVIN) A R V I D AHLBERG, f 23/2 1819 i Mörlunda, d 23/2 1887 i Loshult, fanjunkare vid Skånska Dragonregementet. Vid sidan av den militära uppgiften arbetade han som lärare. - G 1845 m H E D D A JAKOBINA LÖFMARCK, f 23/6 1818 i Brandstad, d 1903.(2)(48)(73)(105)

Barn:

V.1) T E O F I L VILHELM AHLBERG, f 24/10 1846, d 4/1 1901. Bosatt i Malmö.(73)

V.2) HEDDA C H A R L O T T E CHRISTINA AHLBERG, f 4/1 1850 i Ahlstad, d 1/12 1918 i Limhamn. Missionär. Verkade som judemissionär i Stockholm och Malmö. Hade en barnkoloni för judiska barn i Limhamn.(73)(105)

V.3) JAKOB AXEL HÅKAN (HAQVIN) AHLBERG, f 20/5 1854 i Östra Kärrstorp, Sverige, d 1932 i Minneapolis, USA. Bokhållare i Loshult. Utflyttade till N. Amerika 30/3 1881. Bosatt 1895 i Minneapolis City, Ward 06, Hennepin County, Minnesota. Bosatt 1905 i Minneapolis, Ward Number 12, Hennepin County, Minnesota. Bosatt 1930 hos brodern Carl i Minneapolis, Districts 1-250, Hennepin County, Minnesota. Ogift.(73)(91)(94)(95)(105)

V.4) CARL (CHARLEY/CHARLES) ARVID DAVID AHLBERG, f 9/1 1857 i Östra Kärrstorp, Sverige, d 14/6 1943 i Hennepin County, Minnesota. Utvandrade till USA 1882 och gifte sig där. Bosatt 1900 i Minneapolis City, Hennepin County, Minnesota. Bosatt 1910 i Minneapolis Ward 12, Hennepin County, Minnesota(då hade de fått 8 barn varav 5 levde). Bosatt 1920 i Hennepin County, Minnesota. Bosatt 1930 i Minneapolis, Districts 1-250, Hennepin County, Minnesota(även brodern Axel D. Ahlberg bodde där). - G 1888 m IDA PERSSON, f 1869 i Sverige. Kom till USA 1887.(73)(84)(85)(86)(91)(99)(105)

Barn:

VI.a) AGNES AHLBERG, f oktober 1889 i Minnesota. Bosatt 1900 i Minneapolis City, Hennepin County, Minnesota.(86)

VI.b) WALTER S. AHLBERG, f 23/2 1891 i Minnesota, d september 1969 i District of Columbia, USA. Bosatt 1900 i Minneapolis City, Hennepin County, Minnesota. Bosatt 1910 i Minneapolis Ward 12, Hennepin County, Minnesota. Bosatt 1920(hos familjen Robert Grossman) i Washington, District of Columbia, District of Columbia. Bosatt 1930 i Washington, District of Columbia, District of Columbia. - G 20/9 1922 i District of Columbia m NELLIE B. PAYNE, f 3/1 1894 i Virginia, d 7/11 1990 i District of Columbia.(84)(85)(86)(88)(91)(100)

Barn:

VII.1) WALTER L. AHLBERG f 22/5 1924(1925 enligt andra källor) i Washington, District of Columbia, d oktober 1992 i Charles, Maryland. Bosatt 1930 hos föräldrarna i Washington, District of Columbia, District of Columbia.(88)(91)

VI.c) SARAH H. AHLBERG, f november 1893(1894 enligt andra källor) i Minnesota. Bosatt 1900 i Minneapolis City, Hennepin County, Minnesota. Bosatt 1910 i Minneapolis Ward 12, Hennepin County, Minnesota. Bosatt 1920(då ogift) i Hennepin County, Minnesota.(84)(85)(86)

VI.d) MARFIELD L. AHLBERG(dotter), f 7/3 1896 i Minnesota. Bosatt 1900 i Minneapolis City, Hennepin County, Minnesota. Bosatt 1910 i Minneapolis Ward 12, Hennepin County, Minnesota.(85)(86)(99)

VI.e) ETHEL (ATTLE) AHLBERG, f juni 1898(1899 enligt andra källor) i Minnesota. Bosatt 1900 i Minneapolis City, Hennepin County, Minnesota. Bosatt 1910 i Minneapolis Ward 12, Hennepin County, Minnesota.(85)(86)

VI.f) ADELINE(ADALINE) D. AHLBERG, f 1912 i Minnesota. Bosatt 1920 i Hennepin County, Minnesota. Bosatt 1930 hos föräldrarna som gift i Minneapolis, Districts 1-250, Hennepin County, Minnesota. - G m N.N. KENNEDY.(84)(91)

V.5) E R N S T JOHAN AUGUST AHLBERG, f 7/6 1859 i Östraby, d 29/6 1894 genom drunkning i USA. Utvandrade till USA. Sergeant.(73)(105)

V.6) A N N A SOPHIA AMALIA AHLBERG, f 3/12 1861 i Örkened. - G m urmakare ANDERS HÅKANSSON, de fick 7 barn.(73)(105)

V.7) HEDDA CHARLOTTA AHLBERG(fosterdotter), f 4/1 1877 i S. Hulta.(105)

IV.d) INGRID G U S T A F V A AHLBERG, f 24/6 1821 i Mörlunda, d 1825 i Mörlunda.(73)

IV.f) PER AUGUST AHLBERG, f 13/8 1823 i Mörlunda sn, d 1/7 1887 i Örebro, präst, predikant och författare. Porträtt finns. Studerade vid Vimmerby skola och Linköpings gymnasium. Apotekselev, ambulerande byskollärare. Student i Lund 1846. Avlade folkskollärarexamen i Uppsala vt. 1847. Prästvigd i Linköping 13/6 1847. Innehade under de följande 10 åren olika prästerliga missiv, huvudsakligen i smålandsdelen av stiftet. Förestod missionsskola i Stockholm 1857, i Kristdala 1858-1861, på Ahlsborg i Vetlanda socken 1861-1875, i Örebro 1875- 1887. Predikant för Örebro evangelisk-lutherska missionsförening 1875-1887. Var en stor förkunnare och drog stora skaror till kyrkorna. Hade stor betydelse för den religiösa väckelserörelsen i vårt land vid och efter mitten av 1800-talet. Var också författare av religiösa skrifter, vilka fick stor spridning. Mest känd är Biblisk Skattkammare, som fr. o. m. andra upplagan innehöll en morgon och en aftonbetraktelse för var dag under året. Den har varit i bruk även i våra grannländer och bland svenskarna i Amerika. Han är den hittills mest kända personen av släkten Ahlberg. - G 1:o 22/10 1851 m ADELINE JEANETTE SABELSTRÖM, f 1/12 1825 i Döderhult, d 21/1 1881 i Örebro, dtr t kyrkoherden i Kalmar Stift Erik Sabelström. - G 2:o 10/6 1882 i Örebro m HILMA GUSTAFVA SESEMAN, f 20/10 1842 i Västerås, d 28/2 1911 i Örebro, lärarinna, dtr t kyrkoherden i Västerås Stift Georg Fredrik Seseman.(2)(5)(6)(49)(50)(73)

Barn i 1:a giftet:

V.1) ERNST GOTTLIEB EMIL AHLBERG, f 28/4 1852 i Vena, d 29/10 1867 i Växjö. Sattes i läroverk i Växjö. Han kom där i slagsmål med andra pojkar, vilket ledde till skador med påföljande blodförgiftning. Han avled till följd av detta.(73)

V.2) SIGFRID AUGUST AHLBERG, f 1854 i Vena.(73)

V.3) ADELE EMILIA AHLBERG, f 11/10 1855 i Målilla, d 17/6 1861 i Kristdala.(73)

V.4) CATHARINA AHLBERG, f 27/5 1857 i Stockholm. Död i späd ålder.(73)

V.5) GOTTFRID ERIK PETRUS AHLBERG, f 23/6 1859 i Kristdala, d 15/6 1861 i Kristdala.(73)

V.6) JOHANNES TEODOR AHLBERG, f 18/5 1861 i Kristdala, d 3/1 1862 i Kristdala.(73)

V.7) HULDA ELISABETH AHLBERG, f 3/8 1863 i Vetlanda, d 1931 i Uppsala. Lärarinna och ogift.(73)

V.8) JOSEF ELIAS AHLBERG, f 12/3 1865 i Vetlanda, d 1940. Godsägare i Tunaberg, Gamla Uppsala. Arrendator vid Gustavsvik, som ägdes av svärfadern Carl August Eriksson. Sedan godsägare vid Tunaberg, Gamla Uppsala. - G 1:o 1891 m HULDA CHARLOTTA ERIKSSON, f 1861 i Adolf Fredrik, d 1915 i Gamla Uppsala. Bosatt i Tunaberg, Gamla Uppsala. - G 2:o 1917 m SIGNE PETRONELLA CAROLINA SONDÉN, f 1882, d 1922 i Uppsala. - G 3:o 1926 m SIGRID FOGELBERG-ESTLUND, d 1931.(73)

Barn i 1:a giftet:

VI.a) KARIN AHLBERG, f 1891.(73)

VI.b) GUNHILD AHLBERG, f 14/2 1893 i Boo, d 1970. Kerstin Malms mormor. - G 1919 i Gamla Uppsala m GUNNAR HENRIK WERNQVIST, f 1/2 1891 i Göteborgs domkyrkoförsamling, d 1972. Direktör vid ASEA i Västerås, och ESAB i Göteborg.(73)(74)

VI.c) ERIK AHLBERG, f 1897 i Boo, d 1956. Bosatt i Kanada. Emigrerade till Kanada, gifte sig där och har en dotter, Barbara-Anne, som är gift Fellardeau och bor i USA.(73)

Barn i 2:a giftet:

VI.d) NELLY ANNE-MARIE AHLBERG, f 1920 i Gamla Uppsala. Ekonomiföreståndarinna. Kerstin Malms "halvmoster", bosatt i Örebro.(73)

V.9) FRIDEBORG VICTORIA AHLBERG, f 6/6 1866 i Vetlanda.(73)

V.10) DAVID J O S I A AHLBERG, f 30/1 1869 i Vetlanda. Musikdirektör i Stockholm.(73)

Barn i 2:a giftet:

V.11) EMMY AHLBERG, f 1883, död i späd ålder.(73)

V.12) GUSTAF THEODOR AHLBERG, f 31/3 1885 i Örebro. Levde vid faderns bouppteckning 1887, men dog i barnaåren.(73)

I.f) A N N A CAROLINA MATHILDA AHLBERG, f(tvilling) 1/6 1826(1821 enligt källa 2) i Mörlunda, d 1/6 1901 i Kalmar. Ogift, bodde i Kalmar.(2)(73)

IV.g) JOHAN A X E L LUDVIG AHLBERG, f(tvilling) 1/6 1826 i Åkerö, Mörlunda sn, d 1908, lantbrukare i Västerarp i Virserums sn. - G 1:o m KAROLINA JOHANSDOTTER. - G 2:o 20/2 1864 i Kalmar m HENRIETTA FREDRIKA FROMÉN, f 1838 i Mortorps socken.(2)(7)(8)(55)(58)(61)(92)

Barn i 1:a giftet:

V.1) CAROLINA LUCRETIA AHLBERG, f 28/8 1852.(58)(61)(62)

V.2) M A R I A LOVISA AMALIA AHLBERG, f 12/12 1853 i Mörlunda sn, d 18/7 1941 i Södra Vi, flyttade 1927 till Södra Vi. Har bott i Chicago, Illinois, USA på 1870-talet. Porträtt finns(även ett yngre). - G 3/5 1881 m komministern i Djursdala(Kalmar län) CARL JOHAN HOLMÉR, f 7/3 1844 i Virserum, d 15/5 1927 i Djursdala, son av hemmansägaren i Holm i Virserums sn Jonas Peter Nilsson och Karolina Kristina Samuelsdot- ter.(7)(9)(10)(11)(56)(58)(61)

V.3) JOHAN ARVID AUGUST AHLBERG, f 1855 i Mörlunda socken.(48)(58)(61)

V.4) PER AXEL AHLBERG, f 1856 i Mörlunda socken, d 1890. Handlanden i Virserum, Virserums socken. - G 1879 i Virserum m KAROLINA AUGUSTA MATHILDA GUNNARSSON, f 1850 i Virserums socken, d 1886 i Virserum.(58)(61)(73)

Barn:

VI.a) EBBA KAROLINA AHLBERG, f 1880 i Virserums socken.(58)(61)(73)

VI.b) PER MAGNUS AHLBERG, f 7/8 1882 i Virserum, Virserums socken, d 1/7 1936. Prästvigd för Linköpings stift 1908. Övergick till Växjö stift 1921. Komminis- ter i Blackstad, Linköpings stift 1911, i Svärdsjö, Västerås stift, 1917. Kyrkoherde i Alseda 1922. - G 21/1 1908 m ALFHILD HERMANNIA MARIA ASSARSON, f 23/12 1884 i Billeberga socken(Skåne)(Källa: LStHm), dtr till Bengt Assarson och Karolina Schultz.(48)(58)(60)(61)(64)

Barn:

VII.1) PER OLOF AHLBERG, f 1908. Sannolikt: Per Olof Ahlberg, f 28/6 1908 i Valdemarsvik, Östergötlands län, d 19/11 1978 i Bosjökloster, Höörs kommun, Malmöhus län(Personnummer: 1908-06-28-0350). Kyrkobokförd(1975) i Bosjökloster, Höörs kn, Malmöhus län. Mantalsskriven(1975) på samma ort. Bostadsadress vid sin död: Fogdarp 4 pl 313, 242 00 Hörby. - G 19/2 1950 m NN.(58)(61)(64)(71)

VII.2) PER STURE AHLBERG, f 28/5 1911 i Blackstad, Kalmar län, d 29/10 1978 i Tyresö, Stockholms län(Personnummer: 19110528-1214). Kyrkobokförd(1978) i Tyresö, Tyresö kommun, Stockholms län. Mantalsskriven(1978) på samma ort. Bostadsadress vid sin död: Pärlröksgången 195, 135 33 Tyresö. Frånskild man 2/9 1977.(58)(61)(64)(71)

VII.3) ALFHILD GUNBORG AHLBERG, f 22/2 1914.(58)(61)(64)

VII.4) KERSTIN BIRGITTA AHLBERG, f 15/6 1917 i Blackstad, Kalmar län, d 17/8 1983 i Vetlanda, Jönköpings län(Personnummer: 19170615-2509). Kyrkobokförd(1971) i Vetlanda, Vetlanda kn, Jönköpings län. Mantalsskriven(1971) på samma ort. Bostadsadress vid sin död: Plangr 5, 574 00 Vetlanda. - G 12/4 1941 m OLOF FRANCIS LUNDIN, f 27/12 1912 i Bäckseda, Jönköpings län, d 25/3 1985 i Vetlanda, Jönköpings län(Personnummer: 19121227-2478). Kyrkobokförd(1971) i Vetlanda, Vetlanda kommun, Jönköpings län. Mantalsskriven(1971) på samma ort. Bostadsadress vid sin död: Plangr 5, 574 00 Vetlanda. Änkling 17/8 1983.(58)(61)(64)(71)

VII.5) PER LARS AHLBERG, f 6/3 1924.(58)(61)(64)

VI.c) AGDA MATHILDA AHLBERG, f 21/1 1884 i Virserum, d 2/8 1885 i Virserum.(58)(61)(63)(73)

VI.d) KARL AXEL AHLBERG, f 2/10 1885 i Virserum, d 20/6 1886 i Virserum.(58)(61)(63)(73)

V.5) C A R L LUDVIG AHLBERG, f 31/10 1857, d 10/2 1921, grosshandlare i Stockholm. - G m E D L A JOSEFINA HELIN, f 3/9 1864, d 14/5 1944 i Stockholm.(12)(13)(58)(61)

Barn:

VI.a) A N N A LOVISA AHLBERG, f 8/1 1885 i Gunnarskog(Värmland), d 13/4 1942. Hon avlade mogenhets-examen i Stockholm 1903, antogs till elev på apoteket Örnen i samma stad 1904, avlade farmacie kan-didatexamen 21/1 1907 samt tjänstgjorde därefter på samma apotek till 1924. Avlade apotekarexamen 27/5 1927 och hade sedan anställning på apoteken i Arboga 1927-30 och i Hedemora 1930-34. Tjänstgjor- de som brunnsapotekare vid Lundsbrunn somrarna 1924-27. Erhöll 23/2 1934 privilegiet på apoteket i Jörlanda jämte filialapoteket i Ljungskile. Hon tilldelades under studietiden för apotekarexamen Karl Ahlbergs Stipendium i teknisk farmaci och var 1933 fullmäktig för Gävleborg-Dalakretsen av Sveriges Apotekarförbund. Hon innehade kompetens såsom lärarinna i Mensendiecks kvinnogymnastik. Blev 1940 innehavare av apoteket i Sala.(12)(14)(58)(61)

VI.b) KARL A X E L AHLBERG, f 14/3 1887, d 25/5 1948 i Stockholm. Student i Östermalms läroverk 1909 och examinerades från Tekniska Högskolan. Ingengör. Sedan många år var han verksam i AB Desibrator. Axel Ahlberg - "Ruffen" som han bland idrottskamrater kallades - var på sin tid en av Stockholms mest kända fotbolls- spelare och deltog som centerhalv i Stockholms-Kamraternas lag, som 1905 med knappaste marginal förlorade mot Örgryte i finalen i Svenska Mästerskapet. Han deltog sedan en följd av år i IFK:s gamla fina fotbollslag och var senare även verksam som domare. - G m GERDA ?.(14)(15)(58)(61)

Barn:

VII.1) MARIANNE AHLBERG.(15)

VII.2) BRITT AHLBERG. - G m ingenjören KARL-GÖRAN PIHLSTRAND, Stockholm.(14)(15)

VI.c) E R N S T ALEXANDER AHLBERG, f 21/3 1890 i Gunnarskog, Värmlands län, d 1/10 1938 i Stockholm. Journalist. Redaktör, blev efter studier vid Stockholms Högskola och Uppsala Universitet medarbetare i Dagen 1914. Han knöts re- dan 1916 till Stockholms-Tidningen, som han med undantag av 5 års verksamhet i Aftontidningen och hos Svensk Filmindustri sedan tillhört. Under signaturen P. Koral kåserade han där regelbundet på vers i en speciell oförargerligt studentikos stil. Han utgav även en humoristisk Uppsalaroman samt senast 1937 "Pensionat Bohème". In 17/11 1914 från rote 22(Vasaroten). Bostadsadress då: Badstugatan 25(kv. Katthufvudet 17). Militäruppgift: (213-45-11)Frik. Boendeanteckning: V. Ensamstående. Ut 1914(till roten). In 1914(från roten). Bostadsadress då: Badstugatan 23(kv. Katthufvudet 18). Sociala anteckningar: Lk 1916-09-15. Militäruppgift: Frik. Boendeanteckning: V, nb. Ut 3/11 1920 till Solna, Stockholms län. - G ca 1914 m E V A MARIA KAROLINA WESTÖÖ, f 28/3 1882 i S:t Nikolai, Stockholm, Stockholms län. In 27/12 1915 från rote 10(Nybroroten). Bostadsadress då: Badstugatan 23(kv. Katthufvudet 18). Ut 3/11 1920 till Solna, Stockholms län. Änka efter Ernst.(14)(16)(17)(58)(61)(65)(66)

Barn:

VII.1) LARS OLOV O L L E AHLBERG, f 3/2 1916 i Maria församling, Maria Magdalena, Stockholms stad. Bostadsadress då: Badstugatan 23(kv. Katthufvudet 18). Ut 3/11 1920 till Solna, Stockholms län.(17)(65)

VI.d) I N G R I D JOSEFINA MARIA AHLBERG, f 4/8 1892 i Gunnarskog, Värmlands län, d 30/8 1958 i Stockholm. Lärarinna. In 23/1 1915 från rote 22(Vasaroten). Bostadsadress då: Danviksgatan 1(kv. Tegelviken Mindre 7). Ut 1926(kvarstår i fastigheten). - G ca 1915 m konstnären ANTON H E N R I K KROGH, f 13/4 1886 i Kristine församling, Göteborg(Domkyrko i Göteborg), Göteborg och Bohus län, d 2/2 1927, son av fabrikören Fritz Krogh o h h Clara Maria Kollberg(Fler uppgifter finns). Artist. In 30/11 1912 från rote 4(Kungsholmsroten). Bostadsadress då: Badstugatan 42(kv. Kattfoten Mindre 3,4). Ensamstående. Militäruppgift: 645-45-09. Boendeanteckning: V. Ut 2/12 1913 till rote 13(Stadsgårdsroten). In 5/12 1913 från rote 19(Skinnarviksroten). Bostadsadress då: Danviksgatan 1(kv. Tegelviken Mindre 7). Boendeanteckning: V. Ensamstående. Ut 1926(kvarstår i fastigheten). Paret bebodde Fåfängan på Södermalm i Stockholm, där Ingrid fick bo kvar efter makens död.(18)(19)(20)(21)(25)(58)(61)(67)(68)(69)

V.6) (ANSGARIUS SIGFRID) SIGFRID ANSGARINO AHLBERG, f 1859 i Västerarp, Virserums socken, d 1926 i Connecticut. Kom 1891 till USA. Bosatt 1910 i North Stonington, New London County, Connecticut. - G 1/12 1894 i Manhattan, New York, New York m ANNA LOVISA RORING, f 1865 i Sverige, dtr till Carl Jakob Roring och Katherina Sofia Karlson. Kom 1891 till USA.(58)(61)(85)(93)(96)(97)

Barn:

VI.a)CHARLES SIRGFERD AHLBERG, f 11/7 1895 i USA. Bosatt med föräldrarna 1910 i North Stonington, New London County, Connecticut. Bosatt 1920 i New London County, Connecticut. Bosatt 1930 i Norwich, New ondon County, Connecticut. Bosatt 1942 i Norwich, New London County, Connecticut. - G m LENA N.N., f 1895 i Finland.(84)(85)(91)(98)

Barn:

VII.1) RUTH AHLBERG, f 1927 i Connecticut. Bosatt 1930 med föräldrarna i Norwich, New London County, Connecticut.(91)

V.7) EMIL SILVANUS AHLBERG, f 14/5 1860 i Västerarp, Virserums socken, d 17/11 1860 i Västerarp, Virserums socken.(58)(61)(62)

Barn i 2:a giftet:

V.8) HENRIETTA ELISABETH AHLBERG, f 4/12(döpt 9/12) 1864 i Västerarp, Virserums socken(f i Kalmar enligt källa (8)/(23)(93)), d 1951, folkskollärarinna. - G 6/11 1891 i Göteborg m stationsinspektor HERMAN BERNHARD LEONARD EHRENSTRÖM, d 1920, son av Adolf Leonard Ehrenström o h h Bernhardina Jakobina Charlotta Bolin.(8)(23)(28)(58)(61)(93)

V.9) ERNEST (ERNST) AXEL EMIL AHLBERG, f 21/9(döpt 25/9) 1866 i Västerarp(i Kalmar enligt källa (93)), Virserums socken. Stenhuggare, fastighetsägare och senare föreståndare för en saloon. Kom 6 maj 1886 till New York, Amerika. Amerikansk medborgare 11 december 1899. - G 1904 i New York m ANNA FREY, f oktober 1879 i New York, dotter av Edward Frey, Jr., och Wilhelmina Stritzky.(58)(61)(93)(101)(113)(114)(115)

Barn:

VI.a) ANITA AHLBERG, f 11 april 1907 i Bronx, New York, d augusti 1980 i Fort Lauderdale, Broward County, Florida. Konstnärinna. - G 1:o m ARNE PEDERSON, f 1905, kom 1923 från Norge. Föräldrarna från Norge. - G 2:o m RALPH EDWARD PURINTON, f 14 maj 1904, d juli 1954.(77)(78)(79)(101)(104)(113)(114)(115)

VI.b) I R E N E CATHERINE AHLBERG, f 6 november 1910 i Bronx, New York, d 11 mars 1993 i Orange County, Kalifornien. Hon blev 1929 Miss USA, och under artistnamnet IRENE WARE var hon filmstjärna i Hollywood 1932-1940. Hon spelade i 29 långfilmer. Vid sin död bosatt i Encinitas, San Diego County, Kalifornien. - G 1:o m JOHN MEEHAN, JR., f 13 juni 1902 i Tehachapi, Kalifornien, d 15 maj 1963. Han var en amerikansk produktionsdesigner och scenograf. Han vann tre Oscars för Bästa scenografi för William Wylers "Arvtagerskan"(1949), för Billy Wilders "Sunset Boulevard"(1950) och för Richard Fleischers adaption av Jules Vernes klassiker "En världsomsegling under havet"(1954). - G 2:o m FRED CAMPBELL, federal dommare.(75)(76)(77)(78)(79)(101)(113)(114)(115)

V.10) FREDRIK (FRED) NATANAEL AHLBERG, f 17/3 1869 i Västerarp, Virserums socken, d 20/7 1956 i Grants Pass, Oregon. Utvandrade till USA 4/3 1887. Farmare i Oregon, USA. Kvitto på arvet 19/2 1959 finns.(24)(58)(61)(86)(90)(103)

V.11) JOHANNES TEODOR AHLBERG, f 15/1 1871 i Västerarp, Virserums socken, d 19/12 1901 i Västerarp, Virserums socken. Utvandrade till USA 20/6 1887.(58)(61)

V.12) GUSTAF EMANUEL AHLBERG, f 16/7 1873 i Västerarp, Virserums socken, d 23/8 1944 i Tacoma, Washington. Utvandrade till USA 6/4 1888. Bosatt 1920 i Dockton, King County, Washington(Occupation: Pattern Maker, Ship Yard). Bosatt 1930 i Everett, Snohomish County, Washington. - G m HELENA JEANETTE HAZELGREEN, f 20/6 1870 i Indiana, d 19/10 1949 i Buttu, California.(58)(61)(62)(84)(91)(102)

Barn:

VI.a) HELEN CHARLOTTE AHLBERG, f 29/8 1899 i Illinois, d 16/12 1987 i Glenn, California. Bosatt med föräldrarna 1920 i Dockton, King County, Washington. - G m N.N. RICHARDSON.(84)(102)

VI.b) RUTH ESTHER AHLBERG, f 19/1 1901 i Iowa, d 3/4 1993 i Almeda, California. Bosatt med föräldrarna 1920 i Dockton, King County, Washington.(84)(102)

VI.c) ETHEL CLARA AHLBERG, f 29/11 1902 i Washington, d 28/11 1995 i Alameda, California. Bosatt med föräldrarna 1920 i Dockton, King County, Washington. Bosatt 1930 i Omak, Okanogan County, Washington(de hade då barnen Jeanette M.(4år), Rex A.(2år) och Carol R.(1år)). - G 1924 m VICTOR MORGAN, f 1892 i Washington. Superintendent, Public School. Föräldrarna från Danmark.(84)(91)(102)

VI.d) ELNA AHLBERG, f 1909 i Washington. Bosatt med föräldrarna 1920 i Dockton, King County, Washington. Bosatt 1930 i Everett, Snohomish County, Washington.(84)(91)

VI.e) DAVID AHLBERG, f 15/11 1910 i Seattle, Washington. Bosatt med föräldrarna 1920 i Dockton, King County, Washington. Bosatt 1930 i Everett, Snohomish County, Washington.(84)(91)

V.13) DAVID AHLBERG, f 16/9 1875(1876 enligt källa (84)) i Västerarp, Virserums socken, d februari 1964 i North Dakota. Kom till USA 1896(1892 enligt källa(86)). Bosatt hos familjen John Teres 1900 i Township 157-159-Ranges 66-68, Towner, North Dakota(där även brodern Fred Ahlberg bodde då). Bosatt 1910 i Springfield, Towner, North Dakota. Bosatt 1920 i Towner, North Dakota(där bodde även svågern Gust Nelson, f 1889 i Sverige). - G m EMILIA (AMELIA) NELSON, f 1879 i Sverige.(58)(61)(84)(85)(86)(88)

Barn:

VI.a) ESTER AHLBERG, f 1906 i North Dakota. Bosatt med föräldrarna 1910 i Springfield, Towner, North Dakota. Bosatt 1920 med föräldrarna i Towner, North Dakota.(84)(85)

VI.b) RUTH AHLBERG, f 1907 i North Dakota. Bosatt med föräldrarna 1910 i Springfield, Towner, North Dakota. Bosatt 1920 med föräldrarna i Towner, North Dakota.(84)(85)

VI.c) ERNEST AHLBERG, f 1908 i North Dakota. Bosatt med föräldrarna 1910 i Springfield, Towner, North Dakota. Bosatt 1920 med föräldrarna i Towner, North Dakota.(84)(85)

VI.d) MYRTLE AHLBERG, f 1910 i North Dakota. Bosatt med föräldrarna 1910 i Springfield, Towner, North Dakota. Bosatt 1920 med föräldrarna i Towner, North Dakota.(84)(85)

VI.e) ANNABELLE AHLBERG, f 1917 i North Dakota. Bosatt 1920 med föräldrarna i Towner, North Dakota.(84)

VI.f) IDA AHLBERG, f 1920 i North Dakota. Bosatt 1920 med föräldrarna i Towner, North Dakota.(84)

V.14) MÅRTEN RICHARD AHLBERG, f 4/12 1877 i Västerarp, Virserums socken, Kalmar län. In 19/2 1902 från Virserum, Kalmar län. Polis. Ensamstående, ogift. Militäruppgift: 129-34-01 fd. stamanst. Bostadsadress då: Tjärhofsgatan 11(kv. Sturen Minsta 2). Ut 6/11 1902 till Virserum, Kalmar län.(58)(61)(72)

V.15) ANNA ESTER OLIVIA AHLBERG, f 1880 i Västerarp, Virserums socken. Sannolikt: En dotter AHLBERG, innehade pensionatsrörelse i Jönköping. - G m en PETTERSSON.(19)(22)(58)(61)

IV.h) O T T I L I A N A CHARLOTTA AHLBERG, f 14/10 1828 i Mörlunda, d 21/1 1834 i Mörlunda.(73)

IV.1) LOVISA SOPHIA AHLBERG, f 29/9 1830 i Mörlunda, d 29/3 1832 i Mörlunda.(73)

IV.j) HEDVIG H E D D A ELEONORA AHLBERG, f 14/10 1832(1827 enligt källa 2)i Mörlunda, d 1885 i Mönsterås. - G 1853 i virserum m fabrikör GUSTAV MAGNUS VESTELIUS, f 1826 i Sandsjö, handlanden i Virserum n:0 1. De hade sonen: GUSTAF HENRIK THURE VESTELIUS, f 1854 i Virserum. Familjen flyttar 1858 till Mönsterås.(2)(73)

IV.k) CHARLOTTA HINDRIKA W I L H E L M I N A AHLBERG, f 1836(1830 enligt källa 2) i Mörlunda. - G 1856 i Virserum m garverifabrikör CARL ROSANDER, från Ängelholm. De hade sonen: CARL FABIAN ROSANDER, f 1857 i Virserum. Blev provinsialläkare i Hjortkvarn.(2)(73)

IV.l) EMELIE A M A L I A AHLBERG, f 10/9 1840(1836 enligt källa 2) i Virserum. Utvandrade till Norra Amerika 1896, från Malmen n:o 52, Kalmar domkyrkoförsamling. Skall ha gift sig med en pastor Nyqvist. Då hon 1861-1863 vistades hos sin bror Per August på Ahlsborg, Vetlanda, fanns där även en folkskollärare Jonas Peter Nyqvist. Kanske var det han som blev hennes make. Hon står dock som mamsell då hon utvandrar, så äktenskapet ingicks troligen i Amerika. - G m pastor JONAS PETER NYQVIST, i Nord-Amerika(troligen i Chicago, Illinois, där Maria Ahlberg vistades på 1870-talet?).(2)(73)(81)

III.3) B. R. GUSTAF AHLBERG, f 24/5 1792 i Raskarum, Sankt Olof. Dräng hos mågen och systern ca 1840-1845.(73)(108)(109)(110)(111)

III.4) MAGNUS (MÅNS) AHLBERG, f 28/6 1801 i Raskarum, Sankt Olofs församling(Kristianstads län), d 1868 i Gräbbestad. Veterinär i Billstorp, Skede. Hade någon tid studerat, 1820-21 samt 1827 vid Veterinärhögskolan i Köpenhamn. Undergick så kallad "colloquium familiare" vid Veterinärinrättningen i Stockholm 15/4 1835. - Innehade särskild rätt att från apotek utbekomma arsenik enligt Sundhetskollegi protokoll 1/4 1858 och 21/8 1865; denna rätt återkallades emellertid enligt Sundhets-kollegi protokoll 26/11 1866. - Erhöll sin "första anställning" vid Smålands Husarregemente 1822, blev 1824 antagen till skvadron-hovslagare vid Smålands husarer till 1855. Innehade som boställe Billstorp i Skede socken. Tog avsked från regementet omkring 1855 och flyttade till Strömstad, och 1859 till Gräbbestad som praktiserande veterinär i norra Bohuslän. Några uppgifter om Magnus: Han hade ordinär kroppsbyggnad med en längd av 5 fot 10 3/4 tum, hade mörkbrunt hår och ögonbryn, blå ögon och långlagt ansikte. Efter barndomstiden i hemmet fick han utbildning i Malmö Stads skola, studerade veterinärvetenskapen i Köpenhamn och Stockholm. Till Stockholm kom han som 20-åring, utgick därifrån 1822 och blev därefter hofslagare och djurläkare vid Smålands Kungl. Husarregemente. Han gifte sig med Anna Meurling 1826 och fick tre barn med henne. Han bötfälldes ett par gånger för dels fylleri, dels hustrumisshandel. Avskedades som hofslagare, omgift med Aurora Ekelund 14/12 1841. Vid tidpunkten för dråpet bodde han utanför Vetlanda i en liten by, Ödeshult el. Ödshult, Alsheda socken, Östra hd, Jönköpings län. Ödeshult står inte utsatt på mina tillgängliga kartor. Kanske finns den inte kvar i dag? Men det finns en liten sjö, som heter Ödeshultsjön. Troligen låg byn här. Den beklagliga händelsen,som gav upphov till en omfattande rättegång i början av november 1842 inträffade den 14 oktober ca kl 18. Magnus hade varit på ett möte med Vetlandafolk i Skede och kom hem på kvällen. Han hade inte ätit något på hela dagen (enl egen uppgift) och ville att hustrun skulle sätta fram mat. Hon gav honom litet, men inte tillräckligt. Enligt Magnus så beskyllde hon honom för att vara fyllbult. Men just denna dag var han faktiskt nykter. Efter ett gräl, så gick hon ut och M. haspade dörren., men hustrun återvände och slet upp dörren. Efter en ny ordväxling gick hon ut igen och M. reglade nu dörren. Anna vidtalade nu en granne, mjölnaren Gustaf Pettersson, att gå in i stugan för att förhindra misshandel. Gustaf gjorde så och stod där utan att säga något. Magnus frågade vad han ville och sa till honom att ge sig iväg. Men det gjorde han inte. Då sprang Magnus upp och tog tag i Gustafs hår och böjde ner honom. Gustaf fick också tag i Magnus hår och så utvecklades slagsmålet som slutade med att Gustaf fick ett par knivhugg i buken innan Magnus lyckades få ut honom i förstugan. Gustaf lades nu till sängs hos en granne och man tillkallade hjälp då man inte visste vad man skulle ta sig till med tarmar, som runnit ut osv. En handlande, som var litet händigare tillkallades och bud sändes efter en läkare. Gustafs liv stod inte att rädda, så han dog dagen efter tumultet. - Så kom rättegången 1842-43 och domen löd på halshuggning för dråp och fastställdes av Kungl. Majt.. En nådeansökan då brodern Jöns Petter la sig ut för Magnus resulterade i att halshuggningen omvandlades till 28 dagars fängelse på vatten och bröd. uppenbar kyrkoplikt och livstids straffarbete på Carlstens fästning i Marstrand. - Här inträffade också en del av intresse. 15/2 1845 ålades Magnus ljus arrest i 6 dagar för fylleri, 4/11 ålades han 6 dags mörk cell för fylleri och för att han praktiserade brännvin på fånggården under förevändning att det var medicamenter, 5/2 1848 dömdes han till 8 dygns mörk cell för vanvördnad mot av kommendanten givna befallningar. 23/5 1848 flyttades han ned i 3dje classen, Vad det nu är? Möjligen undergick han nu någon sinnesändring för den 6/8 1849 flyttades han upp till 2dra klassen och den 3/6 1850 till 1sta. Slutligen 7/6 1855 frigavs han för att ingå i tjänst hos Bataljons adjutanten Winterkorn i Elmebacka, Hede socken i Bohus län. - G 1:o 1826 m ANNA CHARLOTTA MEURLING, f 1794 i HUlt, d 1840. G 2:o 1841 m AURORA AMALIA EKLUND.(2)(73)(108)(109)(110)

Barn i 1:a giftet:

IV.a) ANNA CHRISTINA JULIANA AHLBERG, f 1827 i Skede.(73)

IV.b) JOHAN ADOLF OTTO AHLBERG, f 1828 i Skede.(73)

IV.c) CARL HENRIK THEODOR AHLBERG, f 1830 i Skede, d 1831 i Skede.(73)

IV.d) GUSTAF WILHELM AHLBERG, f 1832 i Skede.(73)

Barn i 2:a giftet:

III.5) CHRISTINA AHLBERG, f 26/7 1813 i Raskarum, Sankt Olof. - G m drängen i Raskarum, Sankt Olof m HÅKAN MÅRTENSSON, f 26/10 1810 i Mellby, inflyttade 1831 från Beatekilla. Hemmansägare i Raskarum No 1 och 4. De hade barnen: 1) Mårten Håkansson, f 11 1832 i Raskarum, Sankt Olof, 2) Karna Håkansdotter, f 25/5 1834 i Raskarum, Sankt Olof, 3) Nils Håkansson, f 18/9 1836 i Raskarum, Sankt Olof, 4) Pehr Håkansson, f 13/10 1839 i Raskarum, Sankt Olof, (något hände 4 februari 1841(kan inte läsa?) med dessa 4 barn och ?Håkan Mårtensson), 5) Johanna Håkansdotter, f 22/9 1841 i Raskarum, Sankt Olof, d 15/7 1845 i Raskarum, Sankt Olof, 6) Ola Håkansson, f 29/5 1843 i Raskarum, Sankt Olof, 7) Märta Håkansdotter, f 29/11 1844 i Raskarum, Sankt Olof, 8) Johanna Håkansdotter, f 24/3 1848 i Raskarum, Sankt Olof, d 17/4 1848 i Raskarum, Sankt Olof, 9) Johanna Håkansdotter, f 7/4 1849 i Raskarum, Sankt Olof. Hela familjen utflyttade 1850 till Raskarum No 4.(73)(108)(109)(110)(111)(112)

II.b) MÅRTEN (ARVIDSSON)AHLBERG.(107)

II.c) PER (ARVIDSSON) AHLBERG.

II.d) MÄRTA (ARVIDSDOTTER) AHLBERG.(107)

En annan skånsk Ahlberg-släkt:

Ahlberg(Skånesläkten). Nedanstående släkt härstammar från byn Alberta i Esarps socken i Malmöhus län, varest äldste kände stamfadern var åbobonden Gunnar Larsson, f 1720, d 1801, g 1750 m Karna Larsdotter, d 1806. Av deras tolv barn antogs efter födelsebyn släktnamnet av sonen Lars Ahlberg, f 1764, garvare och sämskmakaremästare i Kristianstad, som i sitt gifte med Botilla Ahlgren, f 1773, bland andra barn hade nedanstående son Nils Peter Ahlberg, från vilken nu kända medlemmar av släkten härstamma. En släktmedlem har utvandrat till Brasilien. Litteratur: Sv. Släktkalendern 1920-21.

I.1) GUNNAR LARSSON, f 1720, d 1801, åbobonde i byn Alberta i Esarps sn i Malmöhus län. - G 1750 m KARNA LARSDOTTER, d 1806.(53)

Son:

II.a) LARS AHLBERG, f 1764, garvare och sämskmakaremästare i Kristianstad. - G m BOTILLA AHLGREN, f 1773.(53)

Son:

III.1) NILS PETER AHLBERG, f 1796, kopparslagare i Landskrona. G m JOHANNA ÅBERG, f 1799.(53)

Son:

IV.a) JOHAN ANDERS AHLBERG, f 1824, d 1888, kopparslagaremästare i Kristianstad. - G 1852 m AUGUSTA GÖTHILDA HALLENGREN, f 1832, d 1899.(53)

Barn:

V.1) CARL FILIP AUGUST AHLBERG, f 1857, d 1932, vice häradshövding, rådman i Stockholm. - G 1892 m ANNA LOVISA BERGFELDT, f 1863, d 1923.(53)

Adoptivson:

VI.a) CARL G Ö S T A AHLBERG, f 14/3 1900.(53)

V.2) F A N N Y ELVIRA AHLBERG, f 28/7 1860. - G 16/5 1881 m apotekaren KNUT HJALMAR CONSTANTIN ENGELBRECHT, f 1847, d 1938. (Stockholm).(53)

V.3) HERMAN GOTTFRID AHLBERG, f 1868, d 1934, apotekare. - G 12/7 1904 m MAREN LOUISE KRISTINE (L I S A) LYNGE-NIELSEN, f 3/1 1874. (Malmö).(53)

Barn: (Lynge-Ahlberg)

VI.a) K A R I N ASTRID GÖTHILDA LYNGE-AHLBERG, f 15/3 1907. - G 1930 m direktören KARL F R E D R I K WEHTJE, f 20/10 1904. (Lidköping).(53)

VI.b) S V E N JOHAN HERMAN WOLDEMAR LYNGE-AHLBERG, f 28/8 1908.(53)

VI.c) LARS E I N A R HERMAN FRITIOV LYNGE-AHLBERG, f 8/9 1913.(53)

IV.b) F R I T I O F AUGUST AHLBERG, f 1832, d 1878, grosshandlare, handlanden i Ljungby. - G 1860 m A U G U S T A ELISABET KRUMLINDE, f 1838, d 1923.(53)(57)

Barn:

V.1) CARL JOHAN FRITIOF AHLBERG, f 1861, d 1889, handlanden. - G 1887 m OSCARIA HULTMAN, f 1863, d 1916.(53)

Dotter:

VI.a) ANNA AHLBERG, f 25/8 1888. - G 26/9 1910 m direktören för riksbankens avdelningskontor i Linkö- ping HANS (H A S S E) ALEXANDER BOTOLF HANSON, f 17/6 1881, RVO.(53)

V.2) EUPHROSYNE JOHANNA CAROLINA (I N A) AHLBERG, f 11/10 1862. - G 22/11 1887 m bankdirektören RI- CHARD GABRIEL BORGSTEDT, f 1859, d 1928. (Hälsingborg).(53)

V.3) OLOF ANDERS AHLBERG, f 1864, d 1918, handlanden. - G 1/5 1893 m E L L E N NATHALIA HAMMAR, f 31/5 1868. (Ljungby).(53)

V.4) WALBORG AHLBERG, f 21/4 1868. - G m förste marinintendenten JOSEF JOHAN AUGUST WESSMAN, f 1856, d 1926. (Norrköping).(53)

V.5) A X E L BERNHARD AHLBERG, f 14/9 1873, verkställande direktör i fastighetsaktiebolaget Jarlaplan, Stockholm och i fastighetsaktiebolaget Fyrisgård, Uppsala, f d skeppsredare. - G 1:o 1898 m MARGUE- RITE GRADEN från Lausanne(i Schweiz), f 14/7 1875. - G 2:o 1911 m LINNEA DAMM, f 1887, d 1928.(53)

Döttrar i 1:a giftet:

VI.a) E L S A MARGARETHA OFELIA AHLBERG, f 20/7 1898. - G 12/3 1923 m befälhavaren på rederiaktiebo-laget Transatlantics m/s Vingaren, sjökaptenen ERIK PERSON, f 24/6 1886. (Stockholm).(53)

VI.b) D A G M A R MARGARETHA AHLBERG, f 19/7 1904. - G 3/7 1925 m disponenten ALBERT HUBER, f 3/1 1900. (Lausanne i Schweiz).(53)

Döttrar i 2:a giftet:

VI.c) INGA AHLBERG, f 27/8 1912. - G m direktören ALFRED KIRK-JENSEN, f 3/10 1904. (Köpenhamn).(53)

VI.d) MARIANNE AHLBERG, f 20/1 1916, rödakorssyster. - G 5/2 1942 m avdelningschefen NILS WIBERG, f 3/10 1909. (Stockholm).(53)

VI.e) ANNA-LENA AHLBERG, f 19/3 1919.(53)

V.6) T H O R A AUGUSTA AHLBERG, f 25/8 1875. (Stockholm).(53)

V.7) A N N A MARIA AHLBERG, f 7/5 1878. - G 8/6 1901 m redaktören av Söndagsnisse-Strix HANS (H A S S E) HARALD ZETTERSTRÖM, f 23/5 1877 i Stockholm, författare, RNO, son av arkitekt August Alfred Zetterström och Karolina Carlberg. Redaktionssekreterare i Figaro 1897-1901, medarbetare i Söndags Nisse 1897, dess redaktör och utgivare sedan 1901, verkst. dir. i dess ab. sedan 1908. Vitter författare, sign Hasse Z., H.Z., Bill m fl. Utg.: ett flertal humor. berätt. o. skisser. (Stockholm).(53)(57)

SLÄKTFÖRHÅLLANDE: Arvid Mårtensson, i Sankt Olof (1710-1781) | Håkan Ahlberg, regementshovslagare (1750-1840) | Jöns Petter Ahlberg, regementshovslagare & hästläkare (1788-1855) | Axel Ahlberg, lantbrukare (1825- ? ) | Maria Ahlberg (1853-1941) | Carl Holmér, läroverksadjunkt (1883-1936) | Isa Holmér (1925-1987) | Peter Liliequist, säljkonsulent (1952- ) | Alexandra Liliequist (1989- )

KÄLLOR:

(1) = Elias-Fries-Släktens Historia/Tore Almén. + Tillägg Till Elias-Fries-Släktens Historia/Gunhild Friesia Almén. Karin Fries var tionde barn av Elias Thoresson Fries, f 1720 i Linköping, d 1791 i Jersnäs, klockgjutare och rådman, o h 2:a h Helena Mobeck.
(2) = Veterinärmatrikel/Frykholm, s 8-9: "Närmare data m m okända. Skara Veterinärinrättnings matri- kel 1775-1802 gick förlorade, då inrättningen sistnämnda år nedbrann".
(3) = Enligt Svenska Adelns Ättartal/Elgenstierna var hon född 23 mars 1817 och dog 5 november 1888 i Kalmar.
(4) = Carl Philip von Schantz. - G 2:o 7/5 1893 i Högsby sn m Emelie Gustava Nilsson, f 2/11 1862. Deras dotter: Ragnhild Elvira Viktoria von Schantz, f 19/10 1895 i Högsby sn, d där 27/5 1900.(3)
(5) = Ur "Växjö Stifts Hembygdskalender 1941", s 101-102: "Föreningen(Östra Smålands Missionsföre- ning) bildades vid ett möte i Hässleby sommaren 1863. Dess förste ordförande blev prästmannen P. A. Ahlberg, som åren 1861-75 var föreståndare för en skola och ett barnhem på Ahlsborg vid Vetlanda. I förbigående kan erinras därom att biskop Samuel Stadeners moder var konfirmerad för denne pastor Ahlberg under den tid han tjänstgjorde i Vena, Kalmar län. Pastor Ahlberg var enligt biskop Stadener "den brinnande pionjären för nyevangelismen, väckelsepredikanten, be- läst i kyrkofädernas skrifter och en fader för otaliga skriftebarn". De männskliga redskap som betytt mest för den kyrkligt betonade väckelsen i Venabygden och i Aspelands kontrakt, torde ha varit greve Adolf Stackelberg å Stensnäs samt nämnde pastor Ahlberg, som omkring 1850 tjänstgjorde i bl a Pelarne, Vena och Målilla församlingar, därav i Vena under ej mindre än sex år". Ur "Växjö Stift i missionsperspektiv - en 1800-tals studie rörande yttre mission"/Olof Thulin, s 132 och 160: "Fjellstedts engagemang i Stockholm, hans samarbete med Svenska missionssäll- skapet, Evangeliska Fosterlandsstiftelsen, som bildades 1856, och med pastor P. A. Ahlberg behöver även tillrättaläggas bättre. Här kan blott nämnas, att Fjellstedts vänner i Småland på olika sätt stödde honom. Enligt Fosterlandsstiftelsens protokoll den 9 september 1856 hade Wilhelm Rappe inköpt och upplåtit ett hus för en planerad kolportörskolas räkning men endast på det vilkor, att doktor Fjellstedt blev skolans inspektor samt P. A. Ahlberg dess föreståndare. Infriades ej dessa vilkor, togs gåvan tillbaka. Skolan skulle även vara fri från all kontroll och upp- sikt från Stiftelsens styrelse. Fastän denna "av baron Rappe grundade skola" under sådana för- hållanden ej kunde anses som stiftelsens skola, beslöt man dock att stödja den "dock icke längre eller i vidsträcktare måtto än Styrelsen prövar skäligt".". "År 1870 reste pastor P. A. Ahlberg för Svenska Missionssällskapets räkning i Småland. Ahl- berg, denne mångfrestare och märklige man, hade år 1861 inrättat en kolportörskola m m å Alsborg utanför Vetlanda. Han räknades som en av pelarna i Nordöstra Smålands Missions- förening men bröt 1869 med nämnda sällskap. Sundkler presenterar Ahlberg som en repre- sentant "för den kärva sydsvenska väckelsen". Men det är svårt att sätta etikett på denne mot- sägelsefulle man. Flera präster i Växjö stift stod tveksamma inför hans verksamhet, men efter hand vann Ahlberg förtroende i kyrkliga kretsar i stor utsträckning. Sådana systematiskt upp- lagda "missionsresor" som Ouchterlony och Ahlberg företog, hade ej förekommit sedan Peter Fjellstedt reste i Småland på 1840-talet".
(6) = Svenskt Biografiskt Lexikon.
(7) = Linköpings Stifts Herdeminne.
(8) = Svenska Adelns Ättartal/Elgenstierna.
(9) = SvD 22/7 1941.
(10) = Muntlig tradition. En kista finns i Peter Liliequists ägo med texten: "M. Ahlberg - Chicago". Enligt släkttraditionen ansågs Maria Ahlberg för fin att gifta sig med bondsonen Holmér, så hon skickades till släkt i Nord-Amerika.
(11) = Tidningsurklipp i Peter Liliequists ägo. Deras ättlingar se släkten Holmér.
(12) = Sveriges Apotekarhistoria, bd V, s 393.
(13) = SvD 19/5 1944.
(14) = SvD 15/4 1942.
(15) = SvD 27/5 1948.
(16) = SvD 19/5 1944.
(17) = SvD 2/10 1938.
(18) = SvD 3/9 1958, SvD 6/9 1958. Fler uppgifter finns om personerna i källorna(14)-(17) på Genealogi- ska Föreningens Arkiv i Stockholm.
(19) = Muntlig tradition.
(20) = SvD 10/5 1949, SvD 13/5 1949, SvD 6/2 1957, Svd 14/2 1957.
(21) = a) Nordisk Konst/Carl G. Laurin, s 425-426. b) SvD:s Årsbok 1927, s 242.
(22) = Pettersson lämnade familjen och åkte till Amerika. De hade barnen:

I.1) JOHN PETTERSSON, kontorist.(10)

I.2) ANNA-LISA PETTERSSON, hårfrisörska. - G m SVEN WERNER.(10)

Barn:

II.a) TORSTEN WERNER, civilingenjör i Göteborg.(10)

II.b) ANNE-MARIE WERNER, hårfrisörska.(10)

II.c) KURT WERNER.(10)

(23) = Sveriges Adelskalender 1955, s 239, och 1971, s 192-193.
(24) = EBBA AHLBERG. - G m en ANDERSSON. Ebba kusin till Carl Holmér.(10) FRED AHLBERG, farmare i Oregon, USA. Kvitto på arvet 19/2 1959 finns. Se P. M. AHLBERG, 1882-1936, kyrkoherde i Alseda.(48)
(25) = Släkten Krogh:

I.1) S. FRITZ T. KROGH, fabrikör. - G m CLARA MARIA KOLLBERG, f 1866, d 7/5 1949 i Stockholm. (20)

Barn:

II.a) L I L L Y AXELINA KROGH, f 24/5 1879 i Göteborg(Domkyrko i Göteborg), Göteborgs och Bohus län. In 30/9 1899 från rote 1(Storkyrkoroten). Bostadsadress då: Nytorgsgatan 11; Fjällgatan 4(kv. Mäster Mikael 6,7). Uppgift om hushållsföreståndare: Lindfeldt. Ogift(inneboende utan familj). Ut 1901 till rote 7(Jakobsroten).(20)(70)

II.b) ANTON H E N R I K KROGH, f 13/4 1886 i Göteborg, d 2/2 1927 i Stockholm. Konstnär. Han var en av Wilhelmssons lärljungar på Valand och efter studierna vid denna målarskola ägnade han sitt intresse åt ciselering och textilkonst, och kom slutligen att ägna sig åt keramik. 1920 teck- nade han de idylliska stränderna av Hammarby sjö. Dessa teckningar utgavs även. Han målade också landskap med motiv från Hammarby al secco i Stadshuset. Krogh, som studerat i Paris och Italien, har särskilt i det senare landet gjort keramiska studier och har komponerat en ståt- lig bål i Stadshuset och en vas i blått och grönt, som inköptes av prins Eugen. I Konserthuset i Stockholm utförde han en keramisk vattenkastare i grön fajans(bild å denna finns i källa(21)a)). Porträtt finns + fler uppgifter i samma källa. - G m I N G R I D JOSEFINA MARIA AHLBERG.(20)(21) (51)

Barn:


< III.1) KERSTIN KROGH, f 4/8 1917 i Sofia församling, Stockholms stad, fil kand. In 4/8 1917(född). Bostadsadress då: Danviksgatan 1(kv. Tegelviken Mindre 7). Ut 1926(kvarstår i fastigheten). - G 2/1 1943(-1965) m museichefen B O WILHELM GYLLENSVÄRD i hans 1:a gifte(G 2:o 1966 m friherrinnan Ulrika (U l l a) Fägerskiöld), f 1916.(26)(67)

III.2) ULLA KROGH(-BRUNO), f 25/9 1918 i Sofia församling, Stockholms stad, d 26/2 1990 i Stockholm(Personnummer: 19180925-7346). flickskolelärarinna i Stockholm. In 25/9 1918(född). Bostadsadress då: Danviksgatan 1(kv. Tegelviken Mindre 7). Ut 1926(kvarstår i fastigheten). Kyrkobokförd(1976) i Hägersten, Stockholms stad, Stockholms län. Mantalsskriven(1976) på samma ort. Bostadsadress vid sin död: Ljusstöparback 22 A 1 tr, 117 45 Stockholm. - G 12/8 1959 m NN. BRUNO.(18)(67)(71)

III.3) KARL G U N N A R KROGH, f 10/11 1922 i Sofia församling, Stockholms stad, veterinär i Kristianstad. In 10/11 1922(född). Bostadsadress då: Danviksgatan 1(kv. Tegelviken Mindre 7). Ut 1926(kvarstår i fastigheten). - G m INGEGÄRD JANSSON.(18)(67)(71)

Barn:

IV.a) HENRIK KROGH.(18)

IV.b) LENA KROGH.(18)

II.c) A X E L TEODOR KROGH, f 21/12 1889 i Göteborg, d 4/2 1957, fabrikör, har under ett 40-tal år varit egen företagare och innehaft Axel Kroghs Försilvringsfabrik, Gamla Brogatan 34. - G m ANNA-LISA ?.(20)

Barn:

III.1) BRITA KROGH. - G m herr PEKKA JAKÉN från Södertälje. De har en son: Jan.(20)

(26) = Sveriges Adelskalender 1955, s 377. Enligt SvD-urklipp på Genealogiska Föreningen gift 22/11 1942. Släkten Gyllensvärd:

I.1) HARALD LUDVIG CASIMIR GYLLENSVÄRD, kapten. G m ELSA LOUISE GRÖNVALL.(27)

Barn:

II.a) B O VILHELM GYLLENSVÄRD, f 11/10 1916, fil dr, museidirektör vid Östasiatiska museet, intendent vid H M Konungens Kinesiska samling, docent vid Stockholms universitet. Porträtt finns. - G 1:o 2/1 1943(-1965) m KERSTIN KROGH, f 1917, dtr t konstnären Anton H e n r i k Krogh o h h I n g r i d Josefina Maria Ahlberg. - G 2:o 28/1 1966 m friherrinnan Ulrika (U l l a) Fägerskiöld, f 6/6 1920, fil kand, amanuens vid rådet till skydd för Stockholms skönhet, dtr t bergsingenjö- ren Per Åke Fredrik Fägerskiöld o h h R u t h Hedvig Grönvall.(27)(47)

Barn i 1:a giftet:

III.1) PER E R I K HARALD GYLLENSVÄRD, f 23/3 1944, teknolog.(27)

III.2) B E N G T JOHAN HENRIK GYLLENSVÄRD, f 9/7 1946, d 15/10 1975, med kand i Lund.(27)(46)

(27) = Sveriges Adelskalender 1955, s 377, och 1971, s 301. Sveriges Adelskalender 1955, s 317-318.

(28) = Släkten Ehrenström:

Släkt från Småland, hette förut Ströman. Adlad 1692, introducerad 1693.(23)

I.1) ADOLF LEONARD EHRENSTRÖM, d 1920. - G m BERNHARDINA JAKOBINA CHARLOTTA BOLIN, d 1929.(23)

Barn:

II.a) HERMAN BERNHARD LEONARD EHRENSTRÖM, d 1920, stationsinspektor. - G 6/11 1891 i Göteborg m folkskollärarinnan HENRIETTA ELISABETH AHLBERG, f 4/12 1864, d 18/7 1951, dtr t lantbrukaren Johan A x e l Ludvig Ahlberg o h h i 2:a giftet Henrietta Fredrika Fromén.(8)(23)

Barn:

III.1) R O S A ESTER MARIA EHRENSTRÖM, f 29/7 1892, d 28/12 1968. - G 29/7 1922 m bruksdispo- nent KARL H J A L M A R ÅSELIUS, f 1/2 1893, d 24/7 1967.(23)(29)(30)

III.2) E R N S T MAGNUS HERMAN EHRENSTRÖM, f 13/2 1894, d 1966. Köpman i Uppsala. - G 1:o 1917 (-1939) m ANNA BACKMAN, d 1970. - G 2:o m ELLA MILDRED EMILIA SVENSSON, d 1960.(23)

Barn i 1:a giftet:

IV.a) ANDERS M A G N U S HERMAN EHRENSTRÖM, f 8/1 1919, överstelöjtnant på reservstat vid pansartrupperna, adjutant hos H M Konungen, generalsekreterare i Rädda Barnens Riksför- bund. - G 21/9 1947 m K E R S T I N MARGARETHA FRISÉN, f 29/6 1925.(23)

Barn:

V.1) C E C I L I A KRISTINA EHRENSTRÖM, f 31/10 1943, elev vid Röda Korsets sjuksköterske- skola.(23)

V.2) NILS MAGNUS F R E D R I K EHRENSTRÖM, f 18/3 1952, fil stud.(23)

IV.b) BRITA M A R I A N N E ELISABETH EHRENSTRÖM, f 21/10 1920. - G 23/6 1942 m SVEN-OLOF OLIN, f 5/1 1920, generalmajor i flygvapnet, chef för flygmaterialförvaltningen.(23)

IV.c) ROSA SIGRID A N I T A EHRENSTRÖM, f 20/11 1934, tandsköterska.(23)

Barn i 2:a giftet:

IV.d) ERNST G U N N A R EHRENSTRÖM, f 22/11 1939, rörmontör i Härnösand. - G 1961(-1966) m SIG- RID GUN-BRITT BRUNNSTRÖM(i hennes 1:a gifte).(23)

Barn:

V.1) LISELOTT EHRENSTRÖM, f 13/9 1957.(23)

V.2) GUN C A R I N A EHRENSTRÖM, f 21/11 1961.(23)

IV.e) G U N N E L MARIA ELISABETH EHRENSTRÖM, f 23/11 1941, legitimerad sköterska. - G 1/3 1969 m LARS ANDERS S E B A S T I A N REIZ, f 4/10 1942, med kand i Umeå.(23)

IV.f) OLOF NILS FREDRIK EHRENSTRÖM, f 30/4 1943, ingenjör i Enskede. - G 7/4 1966 m sjuksköter- skan G U N I L L A INGEGERD TEGBRINK, f 26/2 1943.(23)

Barn:

V.1) N I C L A S ROGER EHRENSTRÖM, f 21/9 1966.(23)

(29) = SvD:s Årsbok 1967, s 138.
(30) = Släkten Åselius från Forsbacka(Gävleborgs län):(45)
I.1) ? ÅSELIUS.

Barn:

II.a) ANNA ÅSELIUS, f 21/8 1876 i Ovansjö(Gästrikland), d 13/1 1961, småskollärarinna i Forsbacka från 1901 till pensionsåldern.(31)

II.b) MAJA ÅSELIUS, f 22/9 1885, d 6/4 1970 i Fagersta.(32)

II.c) KARL H J A L M A R ÅSELIUS, f 1/2 1893 i Forsbacka, d 24/7 1967 i Uppsala. Industriman, 1916 anställd vid Fagersta Bruks AB(Västmanland), där han 15/4 1936 blev utnämnd till teknisk chef för samtliga anläggningar, och är sedan 1942 verkställande direktör. Fullmäktig i Järnkontoret. Ordförande i Städernas Försäkringskoncern 1950. Utmärkelser: Kommendör av Vasaordern, riddare av Nordstjärneordern. riddare av Finlands Vitarosorden 1:a klassen. - G 29/7 1922 m R O S A ESTER MARIA EHRENSTRÖM, f 29/7 1892, d 28/12 1968, dtr t stationsinspektoren Herman Bernhard Leonard Ehrenström o h h Henrietta Elisabeth Ahlberg. De hade 1968 15 barnbarn. (23)(29)(33)(34)(35)(36)(37)(38)

Barn:

III.1) ULLA ÅSELIUS, tandläkare. - G m disponent GUNNAR STENBERG.(39)(52)

III.2) MARGARETA ÅSELIUS. - G m major SUNE NYSTRÖM.(39)

III.3) ELISABETH ÅSELIUS. - G m byråassistent EINAR BALTE.(39)

III.4) JAN ÅSELIUS, fil lic. - G m KARIN BERGH, fil stud, dtr t riksdagsman Ragnar Bergh o h h, f Ström, Luleå.(39)(40)

Barn:

IV.a) ELISABET ÅSELIUS, f 26/11 1959.(41)(42)

IV.b) JAN GUNNAR ÅSELIUS, f 27/1 1961, d 20/3 1961.(42)

IV.c) En son ÅSELIUS, f 15/4 1962 i Karlskoga.(43)

IV.d) En son ÅSELIUS, f 4/7 1965 i Danderyd.(44)

III.5) GUNILLA ÅSELIUS. - G m BIRGER BERGH.(39).

(31) = SvD 14-15/1 1961.
(32) = SvD 26/7 1967 och SvD 9/4 1970.
(33) = Bonniers Konversationslexikon, bd XIV, sp 1476.
(34) = SvD 26/7 1967.
(35) = SvD:s Årsbok 1936, s 187.
(36) = SvD:s Årsbok 1950.
(37) = Ur "SvD 27/7 1967": "Att börja tjäna sitt levebröd vid 12 års ålder som springpojke och lärling i den smedja på Forsbacka, där hans far då var smed - liksom hans farfar och farfars far varit före honom -". Om Hjalmar. Fler uppgifter finns(1967-) på Genealogiska Föreningen om Hjalmar och Rosa Åselius.
(38) = SvD 31/12 1968.
(39) = SvD 2/1 1969.
(40) = SvD 2/6 1957.
(41) = SvD 26/11 1959.
(42) = SvD 20/3 1961.
(43) = SvD 17/4 1962.
(44) = SvD 6/7 1965.
(45) = Trolig släkting: D. B. Åselius, kyrkovärd, Forsbacka, 73 år, d 8/2 1925.(SvD:s Årsbok 1926, s 240).
(46) = SvD 22/10 1975. Troliga släktingar nämnes.
(47) = Fota av SvD 11/11 1972, SvD 12/11 1972, SvD 17/10 1973, SvD 20/3 1973.
(48) = Ur "Wäxjö Stifts Hembygdskalender 1936, s 174": "Per Magnus Ahlberg, f 7/8 1882 i Virserum, Kalmar län, d 1/7 1936. Prästvigd för Linköpings stift 1908. Övergick till Växjö stift 1921. Komminis- ter i Blackstad, Linköpings stift 1911, i Svärdsjö, Västerås stift, 1917. Kyrkoherde i Alseda 1922". Porträtt finns. Ur "Wäxjö Stifts Hembygdskalender 1938, s 192; Prästvigd 6/6 1938 av biskop Brilioth): "(sonson till Arvid Ahlberg?)Erik Gustav Adolf Ahlberg, f 9/4 1906 i Stenbrohults församling. Föräldrar: lantbrukaren Johan Arvidsson Ahlberg o Maria Jonsdotter. Avlade studentexamen i Uppsala 1932, teol. fil. ex. i Lund 1934, teol. kand. ex. 1937, prakt. teol. prov 1938. Pastorsadjunkt i Bolmsö". Porträtt finns. Ur "Wäxjö Sifts Hembygdskalender 1945, s 181; Prästvigd 7/1 1945 i Växjö domkyrka av biskop Brilioth): " (sonson till Arvid Ahlberg?) Verner Vilhelm Adrian Ahlberg, f 4/3 1916 i Stenbrohults församling. Föräldrar: lantbrukaren Johan Arvidsson-Ahlberg o h h Maria Vilhelmina Jonasdotter. Avlade studentexamen i Växjö 1937, teol. fil. ex. i Lund 1940, teol. kand. ex. 1944, prakt. teol. prov s.å. Pastorsadjunkt i Traryd". Porträtt finns. Alla tre företer på porträtten typiska Ahlbergska drag. Undersök dem!!!
(49) = Ur "Nybyggarliv i Svensk-Amerika - Minnesbilder och kulturtraditioner"/Albin Widén, s 182: "Det heter om pastor P. A. Pihlgren, som var född i Oskarshamn år 1836 och hade gått både i lantbruks- skola och i Ahlbergs kolportörskola, innan han kom till Amerika, att han själv brukade sitt bostäl- le i Fish Lake i North Branch i Minnesota. Han röjde en stor del av kyrklandet och hade både kor och hästar". Ur "Nybyggarliv i Svensk-Amerika - Minnesbilder och kulturtraditioner"/Albin Widén, s 212: " Pas- tor P. A. Ahlberg, som var föreståndare för Fjellstedtska skolan en tid, grundade sedan en egen kolportörskola, som först förlades till Kristdala och sedan flyttades till Vetlanda och därifrån till Örebro. Åtskilliga studeranden började som elever i Ahlbergs skola och fortsatte sedan i Fjell- stedtska, och en och annan av dessa for över till Augustana, men det var också en del, som från Ahlbergska skolan gick direkt till Augustana College. Det var inte de allmänna läroverken eller universiteten som var Augustanasynodens bästa rekryteringsområde i Sverige - det var Fjell- stedtska skolan och Ahlbergs kolportörskola".
(50) = Ur "Svenska Män och Kvinnor", Del 1, s 35-36: "AHLBERG, Per August, väckelsepredikant, andlig folkledare, f 13 aug. 1823 i Mörlunda skn, Kalmar län, d 1 juli 1887 i Örebro. Föräldrar: Hovslagaren och hästläkaren vid Smålands lätta dragoner Jöns Petter Ahlberg och Lukretia Gustafsdotter. Efter gymnasiestudier i Linköping och verksamhet som apotekselev och ambulerande byskol- lärare blev A. student i Lund 1846, avlade folkskollärarex. i Uppsala 1847 och prästex. s.å., blev efter prästvigning pastorsadjunkt i Ö. Tollstad s.å. och därefter i olika förs. i trakten av Vimmer- by och Eksjö, var föreståndare för Sv. Missionssällskapets missionsskola i Stockholm från 1857, i Kristdala 1858-61, på Alsborg i Vetlanda skn 1861-75 och i Örebro 1875-87 samt var predikant för Örebro evangelisk-lutherska missionsförening 1875-87. - A. har haft en inte ringa betydelse som en av de andliga ledarna för den religiösa väckelse, som vid och efter mitten av 1800-talet gick över vårt land. Inom denna rörelse tillhörde han den mera konservativa gruppen, som efter Sv. Missionsförbundets uppkomst stannade inom Evangeliska Fosterlandsstiftelsen. Som vän av statskyrkan bekämpade han separatistiska tendenser men föroradade bl a lekmannapredikan i samförstånd med prästerskapet. Sin viktigaste insats gjorde A. som skolföreståndare, rese- predikant och religiös skriftställare. I hans missionsskola i Vetlanda utbildades kolportörer och missionärer, samtidigt som anstalten var ett slags kristlig folkhögskola. Han grundade och led- de där även ett barnhem. Som predikant visade han rika gåvor och besökte de flesta trakter av vårt land. Bland A:s många skrifter har särskilt "Biblisk skattkammare"(1866; 9:e uppl. 1915) bli- vit mycket läst. Litt.: H. B. Hammar(P. A. A."(1889), delvis A:s självbiografi". G 1:o 1851 m ADELINA JEANETTE SABELSTRÖM, d 1881. - G 2:o 1882 m HILMA GUSTAVA SESEMAN".
(51) = KROGH, Anton H e n r i k, se "Svenskt Konstnärslexikon", Del 4, s 411(med porträtt).
(52) = Ur "Svenska Tandläkare, s 420": "U L L A, MARGARETA ELISABET ÅSELIUS, f 29/9 1923 i Fagersta. Studex. 1941 Uppsala, tl 1946 S. Distrl. Sala 1946-47, tl ftv Grängesberg 1947-53, Malmberget 1953- 55, assistl Guldsmedshyttan 1957-58, Skoltandläkare i Österbybruk 1958- . - G 1947 m GUNNAR STENBERG, f 1919, bergsing, disp. Barn: 1) Gunilla, f 1948, 2) Eva, f 1950, 3) Bertil, f 1952, 4) Björn f 1958.
(53) = Svensk Släktkalender 1943, s 10-12.
(54) = Alexandras farmors farmors farfar.
(55) = Alexandras farmors farmors far.
(56) = Alexandras farmors farmor.
(57) = Vem Är Det? 1912, s 324.
(58) = Från Genealogi.se(Rötter).Hämtat från Internet på en Efterlysnings-sida om Skånsk genealogi, där Jesper Bjarnestam efterlyser information: "Ahlberg, S:t Olof, 1750- .Information om Håkan Ahlberg (1750-1840) sökes. Han var regementshovslagare och bodde på Hovslagaregården i Raskarum i S:t Olofs socken. Håkans första fru hette Ingrid Christina Tostelund; hon födde min förfader Jöns Pet(t)er den 12/1 1788, som liksom sin far själv senare blev regementshovslagare och dessutom hästläkare, men istället vid Smålands lätta dragoner. Vet någon vilket datum Håkan föddes och vad hans föräldrar hette? Information om Ingrid Christina Tostelund sökes också; allt jag vet är att hon dog år 1809. Jag vet inte heller hur många syskon Jöns Peter hade. Jesper Bjarnestam".
(59) = Alexandras farmors farmors farfars far.
(60) = (Hflutdr 1880;LStHm).
(61) = Följande är sammanställt med ledning av SCB-utdragen av 1880 och 1890 års husförhörslängder för Virserum, Linköpings stifts herdaminne, del 4 s. 30, översikten över släkten Ahlberg i Axel Setterdahl, Östgöta nation i Lund (1913), s. 402, Vem är det (väd), Vem är vem? (väv) och Sveriges dödbok 1950-1999 (sdb).
(62) = (Hfl Virserum A1:10b)(Hfl Virserum A1:12b) .
(63) = (Hfl Virserum A1:15 b) .
(64) = (Växjö stifts herdaminne).
(65) = Stockholms stadsarkiv, ÖÄ, Rotemansarkivet, häfte 18725(1899-1926), sida 2, rad 1-3. De hade då 3 inneboende/anställda se källan.
(66) = Stockholms stadsarkiv, ÖÄ, Rotemansarkivet, häfte 18724(1897-1926), sida 9, rad 3.
(67) = Stockholms stadsarkiv, ÖÄ, Rotemansarkivet, häfte 12824(1886-1926), sida 6, rad 4-8.
(68) = Stockholms stadsarkiv, ÖÄ, Rotemansarkivet, häfte 18761(1898-1926), sida 26, rad 18.
(69) = Cd:n Söder i våra hjärtan, människor och miljöer i Stockholm 1870-1930. Utgiven 1998-2001. "Konstnärer på östra Söder. Östra Söders berg och utsikter har lockat många konstnärer. Från Glasbruksklippan är utsikten strålande över inloppet och staden, och här bosatte sig gärna konstnärer. Hanna och Georg Pauli, Albert Engström och andra. Åsöbergets pittoreska utkantsmiljö lockade Carl Larsson och Albert Engström och till och med Prins Eugén. I Vita Bergen bodde kanske inga konstnärer, men motiv har man funnit där. Fritz Ahlgrenson har väl dokumenterat de ganska kala bergen och de fallfärdiga stugorna åren innan Sofia kyrka byggdes. Hammarby sjö har ofta och gärna avbildats av konstnärer, bland andra Ferdinand Boberg och Henrik Krogh. Och allra längst österut på Söder, på Fåfängan, kunde konstnärer finna sig väl tillrätta med strålande utsikter åt alla väderstreck." Av Monica Eriksson. "Henrik Krogh på Fåfängan. På Fåfängan bosatte sig konstnären Henrik Krogh i Villa Bergshyddan. Här hade han mängder av tacksamma motiv med strålande utsikter åt alla håll. Han har också dokumenterat Hammarby sjö som den såg ut innan Hammarbyleden kom till. En helt annan sorts bilder från Fåfängan finner vi hos Annastina Alkman som i akvareller skildrat sin barndoms- och uppväxtmiljö på Fåfängan." Av Monica Eriksson.
(70) = Stockholms stadsarkiv, ÖÄ, Rotemansarkivet, häfte 13584(1895-1908), sida 16, rad 22.
(71) = CD-skivan "Sveriges dödbok 1950-1999", andra utgåvan av Sveriges Släktforskarförbund 2000. Ingegärd skulle kunna vara: 19241216-4143 Krogh, Tora Alfhild Ingegärd Föreningsg 40 261 36 Landskrona Död 29/12 1999. Folkbokförd i Landskrona, Landskrona kn, Skåne län. Född 16/12 1924 i Landskrona (Skåne, f d Malmöhus län). Gift kvinna (10/7 1953). -------------- Födelseförsamling i källan: LANDSKRONA (Malmöhus län) Källor: RTB 99
(72) = Stockholms stadsarkiv, ÖÄ, Rotemansarkivet, häfte 13884(1901-1902) sida 3, rad 25.
(73) = Enligt Kerstin Malm, en släktforskande ättling till Håkan Ahlberg.
(74) = Släkterna Wernqvist, Ahrnfelt & Malm:

I.1) GUNHILD AHLBERG, f 14/2 1893 i Boo, d 1970. Kerstin Malms mormor. - G 1919 i Gamla Uppsala m GUNNAR HENRIK WERNQVIST, f 1/2 1891 i Göteborgs domkyrkoförsamling, d 1972. Direktör vid ASEA i Västerås, och ESAB i Göteborg.(73)

Barn:

II.a) MARGOT WERNQVIST, f 1920.(73)

II.b) ULLA-BRITTA WERNQVIST, f 1922.(73)

II.c) GUDRUN MARIA WERNQVIST, f 1924. Hushållslärare och bosatt i Aneby, Bredestads församling. Kerstin Malms mamma. - G 1/7 1950 i Gamla Uppsala m ERIK ARVID RAGNVALD AHRNFELT, f 1916 i Ljusnarsberg. Kyrkoherde, bosatt i Aneby, Bredestads församling.(73)

Barn:

III.1) MARIA ELISABET AHRNFELT, f 11/11 1951 i Söderhamn. Sjuksköterska, Lidingö.(73)

III.2) GUDRUN MARIANNE AHRNFELT, f 6/4 1955 i Grängesberg. Socionom i Stockholm.(73)

III.3) K E R S T I N GUNHILD BIRGITTA AHRNFELT, f 21/6 1960 i Söderbärke. Biomedicinsk Analytiker i Längbro, Örebro. - 1986 i Frinnaryd m LARS-GÖRAN MALM, f 8/2 1958 i Längbro, Örebro. Vaktmästare i Örebro.(73)

Barn:

IV.a) ÅKE LARS ERIK MALM, f 1987 i Olaus Petri. Bosatt i Örebro.(73)

IV.b) YLVA MAJ BIRGITTA MALM, f 1989 i Längbro. Bosatt i Örebro.(73)

(75) = IRENE AHLBERG(WARE) tillhör familjen. Hollywood-filmstjärna. Kusin till min morfar Carl Holmér. Miss United States 1926. Gjorde fler filmer i Hollywood än Greta Garbo, som var samtida filmstjärna! F. 6/11 1910 i New York, New York, USA, d. 11/3 1993 i Orange, California, USA. Hon medverkade i inte mindre än 29 långfilmer i Hollywod mellan åren 1932 och 1940. Imponerande arbetsinsats där:

1932 Society Girl(uncredited),
1932 Chandu The Magician(as Princess Nadji),
1932 6 Hours To Live(as The Prostitute),
1933 Humanity(as Olive Pelton),
1933 Brief Moment(as Joan),
1933 My Weakness(as Eve Millstead),
1934 Moulin Rouge(as show girl uncredired),
1934 Orient Express(as Janet Pardoe),
1934 Let´s Talk It Over(as Sandra),
1934 The Affairs Of Cellini(as Daughter Of The House Of Bocci),
1934 You Belong To Me(as Lila Lacey),
1934 King Kelly Of The U.S.A.(as Princess Tania aka Catherine Bell),
1935 Rendezvous At Midnight(as Myra),
1935 Night Life Of The Gods(as Diana),
1935 Whispering Smith Speaks(as Nan Roberts),
1935 The Raven(as Jean Thatcher),
1935 Cheers Of The Crowd(as Mary Larkin),
1935 Happiness C.O.D.(as Carroll Sherridan),
1935 False Pretenses(as Mary Beekman),
1936 The Dark Hour(as Elsa Carson),
1936 Murder At Glen Athol(as Jane Maxwell),
1936 O´Malley Of The Mounted(as Edith "Edie" Hyland),
1936 In Paris, A.W.O.L.(as Constance),
1936 Federal Agent(as Helen Lynch/Helen Gray),
1936 Gold Diggers Of 1937(as Irene(Sally´s pal),
1937 The Live Wire(as Jane),
1938 Around The Town(as Norma Wyngold),
1938 No Parking(as Olga),
1940 Outside The Three-Mile Limit(as Dorothy Kenney).(76)(77)(101)

(76) = IMDB.com.
(77) = F 1911 i New York. Bosatt 1920 i Bronx, New York. Fader: Ernest Ahlberg(f 1870 i Sverige), moder: Anna Ahlberg(f 1880, pappan från Österrike, mamman från New York.). Deras barn: Anita Ahlberg(f 1907 i New York), Irene Ahlberg. Bosatta 1910 i Bronx Assembly District 32, New York. Fader: Ernest Ahlberg(f 1870 i Sverige, kom till USA 1885), moder: Anna Ahlberg, barn: Anita Ahlberg. Ernest blev amerikansk medborgare 1899.(78)(79)(80)
(78) = United States Census, 1920.
(79) = United States Census, 1910.
(80) = New York, Southern District Index to Petitions for Naturalization, 1824-1941.

(81) = Deras dotter ANNA C. YOUNG, f 1871, d 22/7 1958 i Seattle, King County, Washington. Fader: J.P. Nyquist, moder: Emily A. Ahlberg. J. P. NYQUIST, f 1832 i Sverige, d 22/9 1886 i Chicaco, Cook County, Illinois. Burried i Edamsburg, Nebraska. Occupation: clergyman. Emelie Amalia Nyquist, f 1839 i Sverige(make: J. P. Nyquist), d 24/5 1923 i Seattle, King County, Washington. Deras dotter Emily Adele M. Nyquist, f 1875, d 16/3 1922 i Seattle, King County, Washington. Amalia E. Nyquist, f 1842 i Sverige, änka bosatt 1920 i King County, Washington, hos sonen Ernest D. Nyquist, f oktober 1877 i Minnesota. Amalia Nyquist, f 1841 i Sverige, kom till USA 1878, änka bosatt 1910 i Seattle Ward 10, King County, Washington, med barnen Ernest Nyquist och Adele Nyquist. Amalia Nyquist, f september 1840, kom till USA 1868, hade fått 4 barn, varav 3 levde 1900, änka bosatt 1900 i Chicago City, Cook County, Illinois, med barnen Adele M. Nyquist, Ernest E. Nyquist. Emily Nyquist, f 1850 i Sverige, bosatt 1880 i St. Peter, Nicollet County, Minnesota, med maken Jonas P. Nyquist, och barnen Anna G. C. Nyquist, Emily M. A. Nyquist(f 1875 i Illinois). Ernest Nyquist, f 9/10 1877, d september 1966 i King County, Washington. Ernest Emmanuel Nyquist, f 9/10 1877 i Nicollet County, Minnesota, föräldrar John P. och Emily Nyquist.(82)(83)(84)(85)(86)(87)(88)(89)
(82) = Washington Death Certificates, 1907-1960.
(83) = Illinois, Cook County Deaths, 1878-1922.
(84) = United States Census, 1920.
(85) = United States Census, 1910.
(86) = United States Census, 1900.
(87) = United States Census, 1880.
(88) = U.S. Social Security Death Index.
(89) = Minnesota Births and Christenings, 1840-1980.
(90) = Fred Ahlberg, f 1870 i Sverige, bosatt 1920 i Josephine, Oregon. Ogift. Fred Ahlberg, f 1869 i Sverige, bosatt 1910 i Waldo, Josephine, Oregon. Ogift och kom till USA 1887.(84)(85)
(91) = United States Census, 1930. Hushållet bestod av Carl D. Ahlberg(73 år), Ida Ahlberg(61 år), Adaline Kennedy(18 år), Axel D. Ahlberg(75 år), Victoria Johnson(17 år).
(92) = Sweden Marriages, 1630-1920.
(93) = Sweden Baptisms, 1611-1920.
(94) = Minnesota State Census, 1895. Axel H. Ahlberg, f 1854 i Sverige.
(95) = Minnesota State Census, 1905.
(96) = New York Marriages, 1686-1980.
(97) = Connecticut Deaths and Burials, 1772-1934.
(98) = United States, World War II Draft Registration Cards, 1942.
(99) = Minnesota Births and Christenings, 1840-1980. Enligt källan hette barnet Ida.
(100) = District of Columbia Marriages, 1811-1950.
(101) = Irene Catherine Ahlberg(Ware). Utredning om släktskapet. Enligt källa (84) och (85):

1910, New York, Bronx (Enumeration District No 1462, Sheet No 38B):
Ernest Ahlberg, 40, född i Sverige, till USA 1885. Yrke: Stone Mason, Shop.
hustru Anna, 30, född i New York, fadern född i Österrike, modern född i New York.
dotter Anita, 4, född i New York.
Ernest och Anna har varit gifta i 5 år. Det är bådas första äktenskap. Hon har fött 1 barn.

1920, New York, Bronx (Enumeration District No 318, Sheet No 9B):
Ernest Ahlberg, 50, född i Sverige, till USA 1883(?). Yrke: Manager, Saloon.
hustru Anna, 40, född i New York,
dotter Anita, 13, född i New York.
dotter Irene, 9 år 1 månad (avser åldern den 1/1 1920), född i New York.

Om Irene och hennes syster Anita enligt en annan källa:

"Barn: 1: Irene Ahlberg g. Meehan/Campbell, skådespelerska. Tidigare utnämnd till skönhetsdrottning Bor på Long Island, New York

2: Anita Ahlberg, g.Pederson. Konstnärinna Adress:25 Baaylawn Avenue Copiague, New York, 11726".(104)

Enligt Irene Wares dotter Deirdre Meehan vet hon följande i ett svar till Mary Alice Tustison´s fråga på Genealogy.com´s GenForum:

My name is Deirdre Meehan. My Mother is Irene Ware, nee Irene Ahlberg. Her sister's name is Anita. Anna's sister´s name is Catherine (my mother's middle name). Aunt Katie's married name is Woolf.

Also answered by a Jennifer Winter:

Hi. I am Irene Ahlberg's granddaughter. Are you a relation? Irene was married 2x. First to John Meehan Jr., the screenwriter. Her second husband was a federal judge, Fred Campbell.
Irene Ahlberg var först gift med: John Meehan, född 13 juni 1902 i Tehachapi Kalifornien, död 15 maj 1963, var en amerikansk produktionsdesigner och scenograf. Meehan föddes i Tehachapi, Kalifornien och gick på University of Southern California. Han vann tre Oscars för Bästa scenografi för William Wylers "Arvtagerskan"(1949), för Billy Wilders "Sunset Boulevard"(1950) och för Richard Fleischers adaption av Jules Vernes klassiker "En världsomsegling under havet"(1954). Han arbetade även med "Fallet Martha Ivers"(en av hans första filmer, 1946) och "Sånt händer med flickor"(1956).
(102) = California Death Index.
(103) = Oregon Death Index.
(104) = United States Census, 1930. Anita Ahlberg bosatt 1930 i Bronx(Districts 751-972), Bronx, New York. Make Arne Pederson, f 1905, kom 1923 från Norge. Föräldrarna från Norge.
(105) = HFL 1872-1881 Loshult, Loshult 7, Kristianstads län.
(106) = Margareta Björndahl.
(107) = Ahlbergare . Kerstin Malm.
(108) = HFL S:t Olof 1813-1816.
(109) = HFL S:t Olof 1816-1830.
(110) = HFL S:t Olof 1831-1835.
(111) = HFL S:t Olof 1840-1845.
(112) = HFL S:t Olof 1845-1850.
(113) = http://mullerfamilyofnyc.com/ernest_ahlberg.htm Muller family of New York.
(114) = Släkten FREY från Neugardein, Pilsen, Böhmen, Österrike.

I.1) EDWARD FREY, SR., född i Neugardein, Pilsen, Böhmen, Österrike, d före 1870. Kom till Amerika 1866. - G ca 1850 i Österrike m KATHERINA WALLER, f ca 1820 i Österrike.(115)

Barn:

II.a) JULIA FREY, f 1852 i Österrike.(115)

II.b) MARY FREY, f 1854 i Österrike.(115)

II.c) EDWARD FREY, JR., f augusti 1857 i Neugardein, Pilsen, Böhmen, Österrike. - G 15 maj 1879 i Manhattan, New York m WILHELMINA STRITZKY, f december 1861 i New York, dotter av Valentine Stritzky och Anna Seits.(115)

Barn:

III.1) ANNA FREY, f oktober 1879 i New York. - G m ERNEST AHLBERG, f 21 september 1870 i Sverige.(115)

III.2) CATHERINE FREY, f 20 december 1882 i Manhattan, New York. - G 25 januari 1905 i Bronx, New York m CHARLES SCHUSTER, f ca 1875 i New York.(115)

III.3) MOLLIE FREY, f februari 1884 i New York.(115)

III.4) FRANK FREY, f april 1885 i New York.(115)

II.d) ANTONIA FREY, f 1859 i Österrike.(115)

II.e) JOSEPH FREY, f 1863 i Österrike. Ogift 1900, anställd inom cigarr-tillverkning på Bronx, New York.(115)

II.f) MARY FREY, f 1865 i Österrike.(115)

(115) = Källor för familjen Frey. Census:
1870 Kattie Frey, NYC, NY, 2nd eumeration Ward 11, District 8, p.99 / 324
1880 Valentine Stritzky, NYC, NY ED305 [Edmund Frey living with his father-in-law]
1900 Joseph Frey, Bronx, New York, NY, ED1015
1900 Edward Frey, Bronx, Ward 23, NY, ED1017
1910 Edward Frey, Bronx, Ward 24, NY, ED1462
1920 Edward Frey, Bronx, NY, ED426
1910 Ernest Ahlberg, Bronx, NY ED1462
1920 Ernest Ahlberg, Bronx, NY ED318
SSDI Katherine Wolf, b. 20 Dec 1882, d. 15 Jul 1966, last residence Bronx, NY
Frey och Ahlberg familjerna gjorde en hel del fastighetsaffärer 1901-1939 i New York.(113)

Uppdaterad 2012-05-22 av Peter Liliequist.Copyright © 1999-2012 by Peter´s Web World . All Rights Reserved.

Design downloaded from FreeWebTemplates.com
Free web design, web templates, web layouts, and website resources!